คอร์ดเพลง ถนนชีวิต ไชโย ธนาวัฒน์

  
Text   
คอร์ดเพลง ถนนชีวิต ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ด :

ศิลปิน : ไชโย ธนาวัฒน์

เนื้อร้อง/ทำนอง : พิณ ชุมแพ

คอร์ดในเพลง : E,F#m,G#m,A,B,C#m


INTRO | E A | ( 4 Times )
INTRO | E | C#m | A B | E B |

 
ก็แค่คนเดินถ
E 
นน 
 
ก็แค่คนธรร
G#m 
มดา
 
ที่โดยส
A 
ารวันเว
B 
ลาผ่านมาพบเ
E 
ธอ
 
เธอมี
F#m 
ฝันสว
B 
ยงาม 
 
ที่
G#m 
ตามหายังไ
C#m 
ม่เจอ
 
ส่วน
A 
ฉันมันคนเ
B 
ซอร์ๆ 
 
เพ้อเพียงเท่
E 
านี้..
B 

 
แค่เห็นก็เป็นสุขใ
E 
จ 
 
มองโลกแค่ใน
G#m 
แง่ดี
 
พอใจเ
A 
ท่าที
B 
มีไม่เคยร้อ
E 
งขอ
 
บน
F#m 
ถนนทอ
B 
ดยาว 
 
ก็
G#m 
มีเท้ายัง
C#m 
ย่ำต่อ
 
ท่อง
A 
จำเขียนคำว่า
B 
รอยิ้มสู้ต่
G#7 
อไป

 
ถนนคน
C#m 
เดิน 
 
ถนนชี
A 
วีต
 
ต่างทางต่าง
B 
ทิศ ต่างคิด ต่าง
E 
ฝัน
 
มีรอย
C#m 
ยิ้ม..น้ำ
F#m 
ตา
 
เกลื่อน
G#m 
ถนนคนเป็น
C#m 
ล้านๆ
A 
 
ใต้ตะวันดวงเดียว
B 
กัน 
 
 
G#7 
 
เธอยังมีฉันร่วมทางเสมอ..
 

INSTRU | E | G#m | A B | E |
INSTRU | F#m B | G#m C#m | A B | E | B |

 
ชีวิตก็เป็นอย่าง
E 
นี้ไม่ว่าถนนสา
G#m 
ยใด
 
เสียงหัวเ
A 
ราะร้องไ
B 
ห้ก็คงคล้า
E 
ยกัน
 
ถ้าโลกใ
F#m 
บกลมก
B 
ลม
 
ห่มด่วย
G#m 
รักทุกคืนทุ
C#m 
กวัน
 
สาย
A 
รุ้งคงทอดสะพ
B 
านให้ใจถึ
G#7 
งใจ

 
ถนนคน
C#m 
เดิน 
 
ถนนชี
A 
วีต
 
ต่างทางต่าง
B 
ทิศ ต่างคิด ต่าง
E 
ฝัน
 
มีรอย
C#m 
ยิ้ม..น้ำ
F#m 
ตา
 
เกลื่อน
G#m 
ถนนคนเป็น
C#m 
ล้านๆ
A 
 
ใต้ตะวันดวงเดียว
B 
กัน 
 
 
G#7 
 
เธอยังมีฉันร่วมทางเสมอ..
 

OUTRO | E | E | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถนนชีวิต


ก็แค่คนเดินถนน ก็แค่คนธรรมดา
ที่โดยสารวันเวลาผ่านมาพบเธอ
เธอมีฝันสวยงาม ที่ตามหายังไม่เจอ
ส่วนฉันมันคนเซอร์ๆ เพ้อเพียงเท่านี้..

แค่เห็นก็เป็นสุขใจ มองโลกแค่ในแง่ดี
พอใจเท่าทีมีไม่เคยร้องขอ
บนถนนทอดยาว ก็มีเท้ายังย่ำต่อ
ท่องจำเขียนคำว่ารอยิ้มสู้ต่อไป

ถนนคนเดิน ถนนชีวีต
ต่างทางต่างทิศ ต่างคิด ต่างฝัน
มีรอยยิ้ม..น้ำตา
เกลื่อนถนนคนเป็นล้านๆ
ใต้ตะวันดวงเดียวกัน
เธอยังมีฉันร่วมทางเสมอ..

( ดนตรี )

ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าถนนสายใด
เสียงหัวเราะร้องไห้ก็คงคล้ายกัน
ถ้าโลกใบกลมกลม
ห่มด่วยรักทุกคืนทุกวัน
สายรุ้งคงทอดสะพานให้ใจถึงใจ

ถนนคนเดิน ถนนชีวีต
ต่างทางต่างทิศ ต่างคิด ต่างฝัน
มีรอยยิ้ม..น้ำตา
เกลื่อนถนนคนเป็นล้านๆ
ใต้ตะวันดวงเดียวกัน
เธอยังมีฉันร่วมทางเสมอ..

มิวสิควิดีโอ ถนนชีวิต ไชโย ธนาวัฒน์

เพลง : ถนนชีวิต
ศิลปิน : ไชโย ธนาวัฒน์
เรียบเรียง : เสถียรชัย สุวรรณพิมพ์
ติดต่องานแสดง : 089-5006725
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend