คอร์ดเพลง อ้ายกำลังเสียใจ – บิ๊กไบค์ สายลำ

  
Text   

คอร์ดเพลง อ้ายกำลังเสียใจ บิ๊กไบค์ สายลำ

บิ๊กไบค์ สายลำ

คอร์ดเพลง อ้ายกำลังเสียใจ

ศิลปิน : บิ๊กไบค์ สายลำ

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single

คีย์คอร์ดเพลง อ้ายกำลังเสียใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง อ้ายกำลังเสียใจ - บิ๊กไบค์ สายลำ
คอร์ด

INTRO | C | C |
INTRO | C | Em/B | Am | F |

 
บ่อ
C 
ยากให้เธอได้รั
Em 
บรู้
 
ว่
Am 
าอ้ายกำลังเสี
G 
ยใจ
 
ครั้งห
F 
นึ่งเธอเคยให้ใ
G 
 
แต่กะ
C 
มาเอาคืน
 
กาลเว
F 
ลาไม่ช่วยอะ
G 
ไร
 
ขั่น
Em 
สั่นอ้ายสิ
Am 
บ่ฝืน
 
สิบ่
F 
ยืนตรงนี้ให้เ
G 
ห็นให้เคืองสา
C 
ยตา
G 

 
* ทุก
C 
สิ่งที่เจอในวั
Em/B 
นนี้
 
ยอ
Am 
มรับว่าอ้ายเสี
G 
ยใจ
 
บ่อยากอ
F 
อกไปพ้อกับไ
G 
 
นอนฮ้องใ
C 
ห้อยู่ผุเดียว
 
เลิกกันแ
F 
ล้วแต่ทำใจบ่ไ
G 
ด้.
 
ทักแชท
Em 
ไปแต่เจ้าบ่แ
Am 
ลแหลียว
 
เห็นแต่
F 
จุด 
 
สีเ
G 
ขียว 
 
ที่เจ้านั้นออ
C 
นอยู่

 
** ฮ้องให้ต
F 
ายกะบ่คืน
G 
มา
 
อ้ายเบิ๊ดปั
Em 
ญญาสิเหนี่ยวรั้
Am 
งเจ้า
 
ตอบแน่
F 
ว่า 
 
น้องกับเ
G 
ขา 
 
มีหยังกันแล้
C 
วบ้อ
 
คบ
F 
มาตั้งว่าหลา
G 
ยปี
 
แต่เขานั้
Em 
นตี้เดือนเดียวไ
Am 
ด้เจาะ
 
คือใจง่
F 
ายหลายใจแท้
G 
น้อ
 
แต่อ้ายกะขอ..ให้เจ้าโช
C 
คดี..

INSTRU | Em | Am | F | G |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
คือใจง่
F 
ายหลายใจแท้
G 
น้อ
 
แต่อ้ายกะขอ.. ให้เจ้าโช
C 
คดี..

เนื้อเพลง
บ่อยากให้เธอได้รับรู้
ว่าอ้ายกำลังเสียใจ
ครั้งหนึ่งเธอเคยให้ใจ
แต่กะมาเอาคืน
การเวลาไม่ช่วยอะไร
ขั่นสั่นอ้ายสิบ่ฝืน
สิบ่ยืนตรงนี้ให้เห็นให้เคืองสายตา

ทุกสิ่งที่เจอในวันนี้
ยอมรับว่าอ้ายเจ็บใจ
บ่อยากออกไปพ้อกับไผ
นอนฮ้องให้อยู่ผุเดียว
เลิกกันแล้วแต่ใจบ่ได้.
ทักแชทไปแต่เจ้าบ่แลแหลียว
เห็นแต่จุด สีเขียว ที่เจ้านั้นออนอยู่

ฮ้องให้ตายกะบ่คืนมา
อ้ายเบิ๊ดปัญญาสิเหนี่ยวรั้งเจ้า
ตอบแน่ว่า น้องกับเขามีหยังกันแล้วบ้อ
คบมาตั้งว่าหลายปี
แต่เขานั้นตี้เดือนเดียวได้เจาะ
ใจง่ายหลายใจแท้น้อ
แต่อ้ายกะขอให้เจ้าโชคดี..
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อ้ายกำลังเสียใจ (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน บิ๊กไบค์ สายลำ
คำร้อง/ทำนอง : อาร์ม บิ๊กไบค์ สายลำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend