คอร์ดเพลง ทำอะไรสักอย่าง ป้าง นครินทร์

  
Text   
คอร์ดเพลง ทำอะไรสักอย่าง ศิลปิน ป้าง นครินทร์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Em C D Am Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสาย Eb

Tune to Eb
INTRO | G | Em | C D | G | G |

 
หัวใจเ
G 
ต้นแรง 
 
หน้าแดง
Em 
ทุกที
 
ใช่เธอห
C 
รือนี่ 
 
ที่ค
D 
อยตล
G 
อดมา
 
ควบคุมไ
G 
ม่อยู่ 
 
รู้เลยว่า
Em 
ตัวสั่น
 
แค่เจอไม่
C 
นาน 
 
ถูกใ
D 
จฉันเห
G 
ลือเกิน

 
เจอกัน
C 
แล้ว..
Em 
อย่าผ่าน
Bm 
เลยได้ไ
Em 
หม
 
ถ้า
Am 
เสียเธอไปก็คงชอก
D 
ช้ำ..เย้..

 
ฉันต้อง
G 
ทำ 
 
ทำอะไรสัก
Em 
อย่างแล้ว
 
ให้เธอ
C 
นี้ไม่แคล้วไม่คล
D 
าดกัน
 
ให้เธอรู้
G 
ตัว 
 
มีคนคน
Em 
อย่างฉัน
 
แอบ
C 
มองเธออยู่ตร
Am 
งนี้
 
รอค
C 
อยเธอตรง
D 
นี้ 
 
ฉัน
G 
นี่ไง

 
ต้องทำ
G 
เช่นไร 
 
ให้เธอ
Em 
หันมา
 
ให้เธอ
C 
รู้ว่า 
 
มี
D 
คนเขา
G 
สนใจ

 
เจอกัน
C 
แล้ว..
Em 
อย่าผ่าน
Bm 
เลยได้ไ
Em 
หม
 
ถ้า
Am 
เสียเธอไปก็คงชอก
D 
ช้ำ..เย้..

 
ฉันต้อง
G 
ทำ 
 
ทำอะไรสัก
Em 
อย่างแล้ว
 
ให้เธอ
C 
นี้ไม่แคล้วไม่คล
D 
าดกัน
 
ให้เธอรู้
G 
ตัว 
 
มีคนคน
Em 
อย่างฉัน
 
แอบ
C 
มองเธออยู่ตร
Am 
งนี้
 
รอค
C 
อยเธอตรง
D 
นี้ 
 
ฉัน
 
นี่ไง

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C D | G |
INSTRU | G | Em | C D | G | G |

 
ฉันต้อง
G 
ทำ 
 
ทำอะไรสัก
Em 
อย่างแล้ว
 
ให้เธอ
C 
นี้ไม่แคล้วไม่คล
D 
าดกัน
 
ให้เธอรู้
G 
ตัว 
 
มีคนคน
Em 
อย่างฉัน
 
แอบ
C 
มองเธออยู่ตร
Am 
งนี้
 
รอค
C 
อยเธอตรง
D 
นี้ 
 
ฉัน
 
นี่ไง

OUTRO | G | Em | C D | G |
OUTRO | G | Em | C D | G | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ทำอะไรสักอย่าง


หัวใจเต้นแรง หน้าแดงทุกที
ใช่เธอหรือนี่ ที่คอยตลอดมา
ควบคุมไม่อยู่ รู้เลยว่าตัวสั่น
แค่เจอไม่นาน ถูกใจฉันเหลือเกิน

เจอกันแล้ว..อย่าผ่านเลยได้ไหม
ถ้าเสียเธอไปก็คงชอกช้ำ..เย้..

ฉันต้องทำ ทำอะไรสักอย่างแล้ว
ให้เธอนี้ไม่แคล้วไม่คลาดกัน
ให้เธอรู้ตัว มีคนคนอย่างฉัน
แอบมองเธออยู่ตรงนี้
รอคอยเธอตรงนี้ ฉันนี่ไง

ต้องทำเช่นไร ให้เธอหันมา
ให้เธอรู้ว่า มีคนเขาสนใจ

เจอกันแล้ว..อย่าผ่านเลยได้ไหม
ถ้าเสียเธอไปก็คงชอกช้ำ..เย้..

ฉันต้องทำ ทำอะไรสักอย่างแล้ว
ให้เธอนี้ไม่แคล้วไม่คลาดกัน
ให้เธอรู้ตัว มีคนคนอย่างฉัน
แอบมองเธออยู่ตรงนี้
รอคอยเธอตรงนี้ ฉันนี่ไง

( ดนตรี )

ฉันต้องทำ ทำอะไรสักอย่างแล้ว
ให้เธอนี้ไม่แคล้วไม่คลาดกัน
ให้เธอรู้ตัว มีคนคนอย่างฉัน
แอบมองเธออยู่ตรงนี้
รอคอยเธอตรงนี้ ฉันนี่ไง

มิวสิควิดีโอ ทำอะไรสักอย่าง ป้าง นครินทร์

เพลง : ทำอะไรสักอย่าง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เรียบเรียง : นครินทร์ กิ่งศักดิ์
คอร์ดเพลง ทำอะไรสักอย่าง ป้าง นครินทร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend