หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง ลูกหิน – คาราบาว

คอร์ดเพลง ลูกหิน – คาราบาว


INTRO | Em | Am | C B | Em | ( 3 Times )
INTRO | Em | Am | C B7 | C B7 | C B7 |

Em 
หรีดหริ่งเร
Am 
ไรร้อง
ระ
งม
Em 
มา
 
ชมแสงจัน
Am 
ทราว่า
เพ
ลา
Em 
นอน
 
ราตรีนี้
Am 
มีเราเ
พียง
สอง
Em 
คน
 
ผ่านความทุกข์
Am 
ทนตราก
ตรำ
ทำ
Em 
งาน

Am 
นอนเถิดลูก
รัก 
 
 
Am 
พักผ่อนให้ส
Em 
บาย
Am 
จงเก็บเรี่ยว
แรง 
 
 
Am 
ไว้ต่อสู้ต่อ
Em 
ไป
Am 
ยุงเหลือบริ้น
ไร 
 
ไต่
ตอมให้
Am 
ทนเอา
หน่อย

Em 
จงอย่าน้อย
Am 
ใจว่า
เรา
ยาก
Em 
จน
 
เอาความทุกข์
Am 
ทนนี้
เป็น
บท
Em 
เรียน
 
กว่าลูกจะ
Am 
โตหน
ทาง
ยัง
Em 
ไกล
 
ไม่ต้องเสีย
Am 
ใจถึง
ใคร
นิน
Em 
ทา

Am 
มารดาเจ้าไป
ดี 
 
 
Am 
มีความสุขส
Em 
บาย
Am 
มีพ่อเพียงคนเ
ดียว 
 
 
Am 
อย่าไปนึกเสีย
Em 
ใจ
Am 
มีลูกเพียงคนเ
ดียว 
 
พ่อ
จะไม่
Am 
มีแม่ใ
หม่

INSTRU | Em | Am | C B | Em | ( 3 Times )
INSTRU | C B7 |

 
*  
Em 
เรียนเข้าไป
ลูกถึงลูกจะเ
รียนโรงเรียน
วัด
Em 
พ่อไม่มีเงิน
ยัดลูก
ไปโรงเรียน
ดีดี
Em 
ลุยเข้าไป
ลูกเรียนเข้า
ไปให้มันได้
เสีย
Em 
ไม่ต้องมีแป๊ะเ
จี๊ยะไม่ต้องเ
สียใจ
หรอก

( * )

INSTRU | Em | Am | C B | Em | ( 4 Times )
INSTRU | G | Am | C | B | ( 2 Times )
INSTRU | Em | Am | C B | Em | ( 3 Times)
INSTRU | C B7 |

( * )

Em 
จงภาคภูมิ
Am 
ใจใน
ความBยาก
Em 
จน
 
พ่อไม่ใช่
Am 
คนขี้
โกง
ขี้
Em 
กิน
 
คนเรามี
Am 
ค่าใช่เ
พียง
ทรัพย์
Em 
สิน
 
เราเกิดบน
Am 
ดินควร
ทด
แทน
Em 
คุณ

 
*
Am 
ใฝ่คุณ
ธรรม 
 
 
Am 
ทําแต่ความ
Em 
ดี
Am 
มีอิ่มมี
พอ 
 
 
Am 
ขออย่าสะ
Em 
สม
Am 
ช่วยเหลือผู้ทุกข์
ตรม 
 
สม
หวังดัง
Am 
พ่อตั้ง
จิต
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ลูกหิน – คาราบาว
 โฆษณา