คอร์ดเพลง เกิดมาแค่รักกัน – Big Ass (บิ๊กแอส)

  
Text   

คอร์ดเพลง : เกิดมาแค่รักกัน Big Ass

คอร์ดเพลง เกิดมาแค่รักกัน - Big Ass

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Big Ass : เกิดมาแค่รักกัน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เกิดมาแค่รักกัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | Bm | D | Bm E | ( 2 Times )

D 
  และแล้วก็ถึงเวลา
C#m 
  และแล้วเธอก็ต้องไป
Bm 
  ฉันก็เข้า
E 
ใจที่เธอเลือ
A 
กเดิน
D 
  ฝืนยิ้มด้วยความยินดี
C#m 
  ทั้งที่เจ็บ
F#m 
ปวดเหลือเกิน
 
  ได้
Bm 
แต่ยืนมองเธอเ
B7 
ดินไปกับเ
E 
ขา

D 
รัก.. 
 
แม้รักยังไงก็
A 
รัก 
 
ได้เพียงหัวใจ
 
สุด
Bm 
ท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเ
E 
ขา

 
จาก
A 
นี้..
Amaj7 
 
เธอก็ค
A7 
งไปดี
 
ก็
F# 
ขอให้เธอจง
Bm 
สุขสบาย 
 
 
BmM7 
 
เธอจง
Bm7 
เดินไปตามความ
C#7 
ฝันของเธอที่เ
F#m 
ธอตั้งใจ
E 
แม้ฉันต้องเสี
D 
ยใจ 
 
แต่ฉั
E 
นจะรับไว้เอง

 
อย่าง
A 
น้อย..
Amaj7 
.
 
เธอก็
A7 
ทำให้ฉันรู้
F# 
ว่าเคยมีความ
Bm 
สุขเพียงใด 
 
 
BmM7 
 
ได้เป็น
Bm7 
คนที่เธอเคย
C#7 
รัก 
 
ก็ดีแค่ไ
F#m 
หน
E 
ฉันต้องยอมเข้
D 
าใจ 
 
เกิด
Bm 
มาแค่เพียงได้
E 
รักกัน
 
สุด
Bm 
ท้ายไม่เป็นอย่าง
E 
ฝัน 
 
ฉันยอมทำใจ

INSTRU | A | Bm | D | Bm E |

D 
  ชีวิตที่เราเคยมี
C#m 
  แขวนไว้บนด้ายบาง 
 
Bm 
  ไม่รู้ว่ามั
E 
นจะขาดเมื่
A 
อไหร่
D 
  เมื่อเธอเจอทางทีดี
C#m 
  เธออยากมีชี
F#m 
วิตใหม่
 
  ไม่ผิ
Bm 
ดอะไรเมื่อ
B7 
เธอต้องเลือกเ
E 
ขา

D 
รัก.. 
 
แม้รักยังไงก็
A 
รัก 
 
ได้เพียงหัวใจ
 
สุด
Bm 
ท้ายต้องยอมเป็นคนที่ปวดร้
E 
าว

 
จาก
A 
นี้..
Amaj7 
 
เธอก็ค
A7 
งไปดี
 
ก็
F# 
ขอให้เธอจง
Bm 
สุขสบาย 
 
 
BmM7 
 
เธอจง
Bm7 
เดินไปตามความ
C#7 
ฝันของเธอที่เ
F#m 
ธอตั้งใจ
E 
แม้ฉันต้องเสี
D 
ยใจ 
 
แต่ฉั
E 
นจะรับไว้เอง

 
อย่าง
A 
น้อย..
Amaj7 
.
 
เธอก็
A7 
ทำให้ฉันรู้
F# 
ว่าเคยมีความ
Bm 
สุขเพียงใด 
 
 
BmM7 
 
ได้เป็น
Bm7 
คนที่เธอเคย
C#7 
รัก 
 
ก็ดีแค่ไ
F#m 
หน
E 
ฉันต้องยอมเข้
D 
าใจ 
 
เกิด
Bm 
มาแค่เพียงได้
E 
รักกัน
 
สุด
Bm 
ท้ายไม่เป็นอย่าง
E 
ฝัน 
 
ฉันยอม
F#m 
ทำใจ 
 
 
E 

 
เกิด
Bm 
มาแค่เพียงได้
E 
รักกัน
 
สุด
Bm 
ท้ายชีวิตของ
E 
ฉัน 
 
ก็ไม่มีใคร

OUTRO | A | A | A | A |


และแล้วก็ถึงเวลา
และแล้วเธอก็ต้องไป
ฉันก็เข้าใจที่เธอเลือกเดิน
ฝืนยิ้มด้วยความยินดี
ทั้งที่เจ็บปวดเหลือเกิน
ได้แต่ยืนมองเธอเดินไปกับเขา

รัก.. แม้รักยังไงก็รัก ได้เพียงหัวใจ
สุดท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเขา

จากนี้… เธอก็คงไปดี
ก็ขอให้เธอจงสุขสบาย
เธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจ
แม้ฉันต้องเสียใจ แต่ฉันจะรับไว้เอง

อย่างน้อย…
เธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใด
ได้เป็นคนที่เธอเคยรัก ก็ดีแค่ไหน
ฉันต้องยอมเข้าใจ เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน
สุดท้ายไม่เป็นอย่างฝัน ฉันยอมทำใจ

( ดนตรี )

ชีวิตที่เราเคยมี
แขวนไว้บนด้ายบาง ๆ
ไม่รู้ว่ามันจะขาดเมื่อไหร่
เมื่อเธอเจอทางทีดี
เธออยากมีชีวิตใหม่
ไม่ผิดอะไรเมื่อเธอต้องเลือกเขา

รัก.. แม้รักยังไงก็รัก ได้เพียงหัวใจ
สุดท้ายต้องยอมเป็นคนที่ปวดร้าว

จากนี้… เธอก็คงไปดี
ก็ขอให้เธอจงสุขสบาย
เธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจ
แม้ฉันต้องเสียใจ แต่ฉันจะรับไว้เอง

อย่างน้อย…
เธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใด
ได้เป็นคนที่เธอเคยรัก ก็ดีแค่ไหน
ฉันต้องยอมเข้าใจ เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน
สุดท้ายไม่เป็นอย่างฝัน ฉันยอมทำใจ

เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน
สุดท้ายชีวิตของฉัน ก็ไม่มีใคร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง เกิดมาแค่รักกัน (คอร์ด)

คำร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา
เรียบเรียง : Big Ass
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend