หน้าแรก » Big Ass » คอร์ดเพลง เกิดมาแค่รักกัน – Big Ass (บิ๊กแอส)

คอร์ดเพลง เกิดมาแค่รักกัน – Big Ass (บิ๊กแอส)

คอร์ดเพลง : เกิดมาแค่รักกัน Big Ass

คอร์ดเพลง เกิดมาแค่รักกัน - Big Ass

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Big Ass : เกิดมาแค่รักกัน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เกิดมาแค่รักกัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | Bm | D | Bm E | ( 2 Times )

  และแล้วก็ถึงเวลา
C#m 
  และแล้วเธอก็ต้องไป
Bm 
  ฉันก็เข้า
ใจที่เธอเลือ
กเดิน
  ฝืนยิ้มด้วยความยินดี
C#m 
  ทั้งที่เจ็บ
F#m 
ปวดเหลือเกิน
 
  ได้
Bm 
แต่ยืนมองเธอเ
B7 
ดินไปกับเ
ขา

รัก.. 
 
แม้รักยังไงก็
รัก 
 
ได้เพียงหัวใจ
 
สุด
Bm 
ท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเ
ขา

 
จาก
นี้..
Amaj7 
 
เธอก็ค
A7 
งไปดี
 
ก็
F# 
ขอให้เธอจง
Bm 
สุขสบาย 
 
 
BmM7 
 
เธอจง
Bm7 
เดินไปตามความ
C#7 
ฝันของเธอที่เ
F#m 
ธอตั้งใจ
แม้ฉันต้องเสี
ยใจ 
 
แต่ฉั
นจะรับไว้เอง

 
อย่าง
น้อย..
Amaj7 
.
 
เธอก็
A7 
ทำให้ฉันรู้
F# 
ว่าเคยมีความ
Bm 
สุขเพียงใด 
 
 
BmM7 
 
ได้เป็น
Bm7 
คนที่เธอเคย
C#7 
รัก 
 
ก็ดีแค่ไ
F#m 
หน
ฉันต้องยอมเข้
าใจ 
 
เกิด
Bm 
มาแค่เพียงได้
รักกัน
 
สุด
Bm 
ท้ายไม่เป็นอย่าง
ฝัน 
 
ฉันยอมทำใจ

INSTRU | A | Bm | D | Bm E |

  ชีวิตที่เราเคยมี
C#m 
  แขวนไว้บนด้ายบาง 
 
Bm 
  ไม่รู้ว่ามั
นจะขาดเมื่
อไหร่
  เมื่อเธอเจอทางทีดี
C#m 
  เธออยากมีชี
F#m 
วิตใหม่
 
  ไม่ผิ
Bm 
ดอะไรเมื่อ
B7 
เธอต้องเลือกเ
ขา

รัก.. 
 
แม้รักยังไงก็
รัก 
 
ได้เพียงหัวใจ
 
สุด
Bm 
ท้ายต้องยอมเป็นคนที่ปวดร้
าว

 
จาก
นี้..
Amaj7 
 
เธอก็ค
A7 
งไปดี
 
ก็
F# 
ขอให้เธอจง
Bm 
สุขสบาย 
 
 
BmM7 
 
เธอจง
Bm7 
เดินไปตามความ
C#7 
ฝันของเธอที่เ
F#m 
ธอตั้งใจ
แม้ฉันต้องเสี
ยใจ 
 
แต่ฉั
นจะรับไว้เอง

 
อย่าง
น้อย..
Amaj7 
.
 
เธอก็
A7 
ทำให้ฉันรู้
F# 
ว่าเคยมีความ
Bm 
สุขเพียงใด 
 
 
BmM7 
 
ได้เป็น
Bm7 
คนที่เธอเคย
C#7 
รัก 
 
ก็ดีแค่ไ
F#m 
หน
ฉันต้องยอมเข้
าใจ 
 
เกิด
Bm 
มาแค่เพียงได้
รักกัน
 
สุด
Bm 
ท้ายไม่เป็นอย่าง
ฝัน 
 
ฉันยอม
F#m 
ทำใจ 
 
 

 
เกิด
Bm 
มาแค่เพียงได้
รักกัน
 
สุด
Bm 
ท้ายชีวิตของ
ฉัน 
 
ก็ไม่มีใคร

OUTRO | A | A | A | A |


และแล้วก็ถึงเวลา
และแล้วเธอก็ต้องไป
ฉันก็เข้าใจที่เธอเลือกเดิน
ฝืนยิ้มด้วยความยินดี
ทั้งที่เจ็บปวดเหลือเกิน
ได้แต่ยืนมองเธอเดินไปกับเขา

รัก.. แม้รักยังไงก็รัก ได้เพียงหัวใจ
สุดท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเขา

จากนี้… เธอก็คงไปดี
ก็ขอให้เธอจงสุขสบาย
เธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจ
แม้ฉันต้องเสียใจ แต่ฉันจะรับไว้เอง

อย่างน้อย…
เธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใด
ได้เป็นคนที่เธอเคยรัก ก็ดีแค่ไหน
ฉันต้องยอมเข้าใจ เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน
สุดท้ายไม่เป็นอย่างฝัน ฉันยอมทำใจ

( ดนตรี )

ชีวิตที่เราเคยมี
แขวนไว้บนด้ายบาง ๆ
ไม่รู้ว่ามันจะขาดเมื่อไหร่
เมื่อเธอเจอทางทีดี
เธออยากมีชีวิตใหม่
ไม่ผิดอะไรเมื่อเธอต้องเลือกเขา

รัก.. แม้รักยังไงก็รัก ได้เพียงหัวใจ
สุดท้ายต้องยอมเป็นคนที่ปวดร้าว

จากนี้… เธอก็คงไปดี
ก็ขอให้เธอจงสุขสบาย
เธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจ
แม้ฉันต้องเสียใจ แต่ฉันจะรับไว้เอง

อย่างน้อย…
เธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใด
ได้เป็นคนที่เธอเคยรัก ก็ดีแค่ไหน
ฉันต้องยอมเข้าใจ เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน
สุดท้ายไม่เป็นอย่างฝัน ฉันยอมทำใจ

เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน
สุดท้ายชีวิตของฉัน ก็ไม่มีใคร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง เกิดมาแค่รักกัน (คอร์ด)

คำร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา
เรียบเรียง : Big Ass

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา