คอร์ดเพลง ชีวิตสัมพันธ์ – คาราบาว

  
Text   

INTRO | E F#m | G#m A |
INTRO | E F#m | G#m A |
INTRO | E | B |

 
เจ้านกเอย
 เจ้าเคย
F#m 
อยู่บนกอไผ่
C#m 
 
ถู่ขัน
บทเพลงจากใจ
ชมไพร
ชมพฤกษ์พนา
  
 
 
 
ส่งสำเนียง
 เสียงธรรม
F#m 
ชาติสร้างมา
C#m 
 
ผสมเ
สียงเพลง 
 
พฤกษา
 ที่มา
ของเสียงดน
ตรี… 
 
 

 
* กู่เรื่องราว
บอกกล่าว
F#m 
ถึงความรู้สึ
C#m 
 
เป็นเพียง
สามัญสำนึก
และการ
ห่วงหาอาทร
… 
 
 
 
ตอนนี้เรา
สิ้นเงา
F#m 
ไม้ไม่เหมือน
C#m 
ก่อน
 
ชุ่มชื่น
กลับกลายเป็นร้อน
 เป็นแล้ง
ระแหงระเ
หิด… 
 
 

 
** ความแห้งแล้ง
ความชุ่มชื้น
G#m 
 
 
อย่างไหน
ที่เราชอบใจ
 
ความร่ำรวย
ความยาก
G#m 
จน
 
อย่างไหน
ที่คนชอบกัน
 
มันอยู่ที่ความ
สมบูรณ์ของหมู่แ
G#m 
มกไม้
 
ต้นสาย
ต้นน้ำลำธาร
 
มาจากป่า
สู่เมืองจากเขา
G#m 
ทะมึน
 
หล่อเลี้ยง
ผู้คนใ
นแท่งคอนกรีต

 
*** ยาม
นี้เราจึงมา
F#m 
ร้องเพลง
 
ร่วมร้อง
บรรเลงเสียงเพลง
จากไพร
 
เมือง
นั้นมีความศิวิ
C#m 
ไลซ์ 
 
เมื่อมีป่
าไม้ต้นน้ำ
ลำธาร
 
มีน
กกาหากิน
C#m 
บินว่อน 
 
นกแม่ลู
กอ่อนมีนม
ให้ลูกกิน
 
คน
หากินสัตว์
G#m 
หากิน 
 
เรา
ไม่เบียดเบียนกัน
และกัน
 
ต้น
ไม้งามคน
G#m 
งดงาม 
 
งาม
น้ำใจไหลเป็น
สายธาร
 
ชุบ
ชีวิตทุกฝ่าย
C#m 
เบิกบาน 
 
มีคน
มีต้นไม้
มีสัตว์ป่า

INSTRU | E A | ( 3 Times ) | A |

 
ความสมดุล
ย์ 
 
คือคุณ
F#m 
ตามธรรมชาติ
C#m 
 
ดินน้ำ
ลมฟ้าอากาศ
 เติมวาด
ชุบชีวิตชน
..  
 
 
 
หมู่ไม้พรรณ
 อยู่กัน
F#m 
มาหลายชั่วคน
C#m 
 
ให้ใบใ
ห้ดอกให้ผล
 ให้คน
ได้ผลประโยชน์
..  
 
 

( * ) ( ** ) ( *** ) ( *** )

INSTRU | G#7 |

 
ความแห้งแล้ง
F# 
ความชุ่มชื้น
Bbm 
 อย่างไหน
ที่เราชอบใจ
C# 
 
ความร่ำรวย
F# 
ความยากจน
Bbm 
 อย่างไหน
ที่คนชอบกัน
C# 
 
ความ
F# 
สมบูรณ์ของหมู่แ
Bbm 
มกไม้ 
 
ต้นสาย
ต้นน้ำลำธาร
C# 
 
มาจากป่า
F# 
สู่เมืองจากเขา
Bbm 
ทะมึน 
 
หล่อเลี้ยง
 ผู้คน
C# 
 
ชุบ
F# 
ชีวิตทุกฝ่าย
Bbm 
เบิกบาน 
 
มีคน
มีต้นไม้มี
C# 
สัตว์ป่า
 
คน
F# 
หากินสัตว์
Bbm 
หากิน 
 
เรา
ไม่เบียดเบียนกัน
C# 
และกัน
 
ต้น
F# 
ไม้งามคน
Bbm 
งดงาม 
 
งาม
น้ำใจไหลเป็น
C# 
สายธาร
 
ชุบ
F# 
ชีวิตทุกฝ่าย
Bbm 
เบิกบาน 
 
มีคน
มีต้นไม้มี
C# 
สัตว์ป่า
 
คน
F# 
หากินสัตว์
Bbm 
หากิน 
 
เรา
ไม่เบียดเบียนกัน
C# 
และกัน
 
ต้น
F# 
ไม้งามคน
Bbm 
งดงาม 
 
งาม
น้ำใจไหลเป็น
C# 
สายธาร
 
ชุบ
F# 
ชีวิตทุกฝ่าย
Bbm 
เบิกบาน 
 
มีคน
มีต้นไม้มี
C# 
สัตว์ป่า
F#7 
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend