คอร์ดเพลง ไม่ว่าง – เสก โลโซ (Loso)

  
Text   

INTRO | Cm | Gm | ( 8 Times )

 
คุณ
Cm 
จะเอา
Gm 
 อะไรกั
Cm 
บฉัน
Gm 
อีก
 
คุณ
Cm 
จะไป
Gm 
กลับเขา
Cm 
 ฉันก็ยอม
Gm 
หลีก
 
แต่ฉั
Cm 
นจะไป
Gm 
ที่ไหน
Cm 
คุณก็ตาม
Gm 
จิก
 
ฉัน
Ab 
อยู่ 
 
ฉัน
อยู่ 
 
อยู่ๆ
ๆ 
 
อย่างเดิม

INSTRU | Cm | Gm | ( 4 Times )

 
คุณ
Cm 
จะไป
Gm 
 ดูหนัง
Cm 
คุณก็โทร
Gm 
มา
 
คุณ
Cm 
จะไป
Gm 
ขี่ม้าคุ
Cm 
ณก็ชวน
Gm 
ไป
 
คุณ
Cm 
จะไป
Gm 
เดินเล่น
Cm 
ไปที่ไ
Gm 
หน
 
ก็ชวน
Ab 
ไป 
 
ชวน
ไป 
 
ไปๆ
ๆ 
 
อย่างเดิม

INSTRU | Cm | Gm | ( 2 Times )

 
* (อ่า
Cm 
ฮะอ่าฮ่า
Gm 
อ้าว 
 
อ่า
Cm 
ฮ่ะอ่าฮ่า
Gm 
อ้าว)
 
ฉัน
Ab 
ไม่ว่างหรอก 
 
ฉัน
Eb 
ไม่ว่างหรอก
 
ฉัน
ไม่ว่างหรอกคุณ
 
(อ่า
Cm 
ฮะอ่าฮ่า
Gm 
อ้าว 
 
อ่า
Cm 
ฮ่ะอ่าฮ่า
Gm 
อ้าว)
 
ฉัน
Ab 
ไม่ว่างหรอก 
 
ฉัน
Eb 
ไม่ว่างหรอก
 
ฉัน
ไม่ว่างหรอกคุณ
 
(อ่า
Cm 
ฮะอ่าฮ่า
Gm 
อ้าว 
 
อ่า
Cm 
ฮ่ะอ่าฮ่า
Gm 
อ้าว)
 
ดูที
Ab 
วีอยู่ 
 
นอน
Eb 
ฟังเพลงอยู่ 
 
ไม่ว่าง
ๆ(ๆ) 
 
สำหรับคุณ

INSTRU | Cm | Gm ( 4 Times )

 
** ก็คุ
Cm 
ณมัน
Gm 
 ใจร้าย
Cm 
เกินกว่า
Gm 
ใคร
 
ก็คุ
Cm 
ณไปมี
Gm 
ใครๆ 
 
อีก
Cm 
คน
 
แต่ยั
Cm 
งมาทำ
Gm 
มาวกมา
Cm 
เวียน
Gm 
วน
 
กับฉัน
Ab 
อยู่ 
 
ฉัน
อยู่ 
 
อยู่ๆ
ๆ 
 
อย่างเดิม

( * )

INSTRU | Cm | Gm | ( 10 Times )
INSTRU | Ab | E | B |
INSTRU | Cm | Gm | ( 4 Times )

( ** ) ( * ) ( * )

INSTRU | Cm | Gm | ( 4 Times )

 
ฉัน
Ab 
ไม่ว่างหรอก 
 
ฉัน
Eb 
ไม่ว่างหรอก
 
ไม่ว่
างๆ 
 
สำหรับคุณ

INSTRU | Cm | Gm | ( 4 Times )
(อ่าฮะ อ่าฮ่า อ้าว อ่าฮ่ะ อ่าฮ่า อ้าว
อ่าฮะ อ่าฮ่า อ้าว อ่าฮ่ะ อ่าฮ่า อ้าว อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend