หน้าแรก » ธัญญ์ นวภัทร » คอร์ดเพลง แฟนเก่าที่เจ้าลืม – ธัญญ์ นวภัทร สะแบงบิน

คอร์ดเพลง แฟนเก่าที่เจ้าลืม – ธัญญ์ นวภัทร สะแบงบิน

คอร์ดเพลง แฟนเก่าที่เจ้าลืม – ธัญญ์ นวภัทร

ธัญญ์ นวภัทร

คอร์ดเพลง แฟนเก่าที่เจ้าลืม

ศิลปิน : ธัญญ์ นวภัทร สะแบงบิน

แนวเพลง : #อีสาน

คำร้อง/ทำนอง : ธัญญ์ นวภัทร

คีย์คอร์ดเพลง แฟนเก่าที่เจ้าลืม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ธัญญ์ นวภัทร - แฟนเก่าที่เจ้าลืม
คอร์ด

INTRO | Dm Am | Gm F | Gm C | F |

 
ตั้งแต่
วันที่เจ้าม
Dm 
าขอแยกทาง
 
ความอ้าง
Bb 
ว้างกะเข้าม
าแทน
 
จ็บแท้น้ออ้ายเทิ
Dm 
งจุกเทิงแค้น
 
ปา
Bb 
นรถแล่นตำหั
วใจ

 
กะฮักกั
Bb 
นอยู่คือมาถิ่
มกัน
 
ถิ่มควา
Am 
มฝันที่เคยวา
Dm 
ดไว้
 
ฝา
Bb 
กไว้แต่ความเสี
Bbm 
ยใจ 
 
พร้อมกับ
น้ำตา

 
* ต้องกลายเป็นแฟ
Bb 
นเก่าที่เจ้านั้
นลืม
 
ลืมว่
Am 
าเฮานั้นเคยฮั
Dm 
กกัน
 
ลืมเหมิ
Bb 
ดความสัมพันธ์ 
 
ฮอดบ่เหลือเ
ยื่อใย
 
อ้ายกลายเป็นแฟ
Bb 
นเก่าที่เจ้า
บ่จำ
 
เจ้า
Am 
บ่จำว่าเฮาฮักกั
Dm 
นส่ำได๋
Bb 
พอได้พ้อคนใหม่ฮอดบ่ส
นฮักเฮา 
 
โอย…

 
** แต่อ้ายกะยั
งฮัก 
 
ฮักเจ้ายัง
Dm 
บ่ลืม
 
ภาพเจ้ายังติ
Bb 
ดตรึงอยู่กลางหั
วใจ
 
เจ้ายังเป็นค
นเดียว 
 
ที่อยู่ในหั
Dm 
วใจ
 
สิเก็บฮักเฮ
Bb 
าไว้ในใจตลอดก
าล.. 
 
(ตลอ
ดกาล)

INSTRU | Dm | F Am | Gm C | F | C |

( *, **, ** )เนื้อเพลง
ตั้งแต่วันที่เจ้ามาขอแยกทาง
ความอ้างว้างกะเข้ามาแทน
เจ็บแท้น้ออ้ายเทิงจุกเทิงแค้น
ปานรถแล่นตำหัวใจ

กะฮักกันอยู่คือมาถิ่มกัน
ถิ่มความฝันที่เคยวาดไว้
ฝากไว้แต่ความเสียใจ พร้อมกับน้ำตา

* ต้องกลายเป็นแฟนเก่าที่เจ้านั้นลืม
ลืมว่าเฮานั้นเคยฮักกัน
ลืมเหมิดความสัมพันธ์ ฮอดบ่เหลือเยื่อใย
อ้ายกลายเป็นแฟนเก่าที่เจ้าบ่จำ
เจ้าบ่จำว่าเฮาฮักกันส่ำได๋
พอได้พ้อคนใหม่ฮอดบ่สนฮักเฮา

** แต่อ้ายกะยังฮัก ฮักเจ้ายังบ่ลืม
ภาพเจ้ายังติดตรึงอยู่กลางหัวใจ
เจ้ายังเป็นคนเดียว ที่อยู่ในหัวใจ
สิเก็บฮักเฮาไว้ในใจตลอดกาล.. ตลอดกาล

( ดนตรี )

( *, ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แฟนเก่าที่เจ้าลืม
ศิลปิน ธัญญ์ นวภัทร สะแบงบิน
คำร้อง/ทำนอง ธัญญ์ นวภัทร
เรียบเรียง เปรม สะแบงบิน
ห้องบันทึกเสียง สแบงบิน สตูดิโอ
ลิขสิทธิ์ 2560
ติดต่อ 082-1084538
 โฆษณา