คอร์ดเพลง คำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว – วโรดม นรเศรษฐโกศล (Gift)

  
Text   

คอร์ดเพลง คำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว
วโรดม นรเศรษฐโกศล (Gift)
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง คำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | G | C | C | ( 2 Times )

G 
ฉันคงทำอะไรไม่ได้มา
Bm 
กกว่านี้
 
กั
Am 
บรักของเราที่
D 
มันไม่อาจจะ
G 
คืนย้อนมา
C 
รั้งใจคนที่เขาจะไป 
 
ให้เ
Bm 
ขาเดินกลับ
Em 
มา
 
ฉันต้อ
Am 
งใช้น้ำตา 
 
 
D 
มากเท่าไห
G 
ร่
D 

G 
ถึงเวลาที่ต้องทำใจและยอ
Bm 
มรับ
 
ว่
Am 
าวันพรุ่งนี้ 
 
 
D 
ฉันต้องเดินแค่เ
G 
พียงคนเดียว
 
เห
C 
ตุผลของคนที่เขาจะไป 
 
 
Bm 
ฉันก็พอเข้
Em 
าใจ
 
คือหม
Am 
ดรักกัน 
 
 
D 
..แค่เท่า
G 
นั้นเ
D 
อง

 
* คำว่า
G 
รัก 
 
เธอเอาคืนไ
Em 
ปแล้ว
Am 
..หมดทางจ
D 
ะรั้งเธอไว้ให้ก
G 
ลับมา
 
จบตร
C 
งนี้ 
 
คงจะมีแค่
Bm 
คำพูดร่ำ
Em 
ลา
 
ฉั
Am 
นดีใจกับเธ
Bm 
อนะ 
 
ที่
Am 
เห็นว่าเธอไ
D 
ด้พบ
 
ทางเดินที่
G 
ดีกว่า..
D 
(กับคนที่ดีกว่า)

G 
รู้มันคงไม่ง่ายที่ฉันต้อ
Bm 
งตัดใจ
 
กั
Am 
บคนหนึ่งคน
 
ที่ทุ
D 
กเรื่องราวที่ผ่
G 
านมาร้อยพัน
 
C 
มื่อรักที่เธอเคยให้กันมา
 
วั
Bm 
นนี้หมดความสำ
Em 
คัญ
 
คงต้อ
Am 
งยอม 
 
 
D 
..คืนให้เธ
G 
อไป

( * )

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |

( * )

 
ฉั
Am 
นดีใจกับเธ
Bm 
อนะ 
 
ที่
Am 
เห็นว่าเธอไ
D 
ด้พบ..
 
กับคนที่ดี.
G 
..กว่า

เนื้อเพลง
ฉันคงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้
กับรักของเราที่มันไม่อาจจะคืนย้อนมา
รั้งใจคนที่เขาจะไป ให้เขาเดินกลับมา
ฉันต้องใช้น้ำตา มากเท่าไหร่

ถึงเวลาที่ต้องทำใจและยอมรับ
ว่าวันพรุ่งนี้ ฉันต้องเดินแค่เพียงคนเดียว
เหตุผลของคนที่เขาจะไป ฉันก็พอเข้าใจ
คือหมดรักกัน แค่เท่านั้นเอง

* คำว่ารัก เธอเอาคืนไปแล้ว
..หมดทางจะรั้งเธอไว้ให้กลับมา
จบตรงนี้ คงจะมีแค่ คำพูดร่ำลา
ฉันดีใจกับเธอนะ ที่เห็นว่าเธอได้พบ
ทางเดินที่ดีกว่า(กับคนที่ดีกว่า)

รู้มันคงไม่ง่ายที่ฉันต้องตัดใจ
กับคนหนึ่งคน
ที่ทุกเรื่องราวที่ผ่านมาร้อยพัน
เมื่อรักที่เธอเคยให้กันมา
วันนี้หมดความสำคัญ
คงต้องยอม คืนให้เธอไป

( * )

( ดนตรี )

( * )

เพลง คำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว
คำร้อง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เจ้าของลิขสิทธิ์ วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ติดต่องานแสดง 0897802446 คุณจอส
วโรดม นรเศรษฐโกศล (Gift)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend