คอร์ดเพลง เพลงสุดท้าย (LAST SONG) – UrboyTJ

  
Text   

คอร์ดเพลง เพลงสุดท้าย
ศิลปิน UrboyTJ
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง เพลงสุดท้าย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C#m D | ( 4 Times )
INTRO | A Bm | A Bm | A Bm | C#m D |

 
W
A 
hy Why Why Why  
Bm 
ดูแล้วเหมือนจะร้ายจริง
 
แต่ W
A 
hy Why Why Why  
Bm 
ยอมให้เธอหมดทุกสิ่ง
 
A 
ต่ดูเด๊ะ 
 
 
Bm 
เธอก็ยังจะทิ้งกันลง
 
ขอ
C#m 
เทความรักให้เห
D 
มือนกับน้ำไหลลงคลอง

A 
ห่ะ 
 
เธอแอบ
Bm 
ไปคุยกับเขาตอนไหน
 
ทำไมเธอเ
A 
องไม่บอกมาหลอกใ
Bm 
ห้รักแล้วจากไป
 
ทำไมเธอมาชอบมาห
A 
ลอกอ่ะ 
 
Bm 
ลอกโน่นหลอกนี่
 
ทำเหมือ
C#m 
นผิดแล้วเธอก็จากไป 
 
ทำ
D 
ไมเธอทำอย่างงี้

 
* นี่คือเพลงสุดท้
A 
าย 
 
 
Bm 
ของฉันและเ
A 
ธอ
Bm 
ยอมเจ็บและทรม
A 
าน 
 
ไมเธอไ
Bm 
ม่รักกันแล้วเห
A 
รอ
D 
นี่คือเพลงสุดท้
A 
ายของใจขอ
Bm 
งกาย
 
ไม่เคยจะเ
A 
สียดายที่รั
Bm 
กเธอ
 
แต่เผื่อเ
A 
ธอยังคิดถึ
Bm 
งกัน 
 
พรุ่
C#m 
งนี้ยังมีค
D 
นรอเสมอ

INSTRU | A Bm | A Bm | A Bm | C#m D |

 
ก็ยังคงบอกให้เธอกับเขาเข้ากันไม่ได้  
 
 
ก็ยังคงบอกให้เธอกับเขามันคบกันไปไม่ไหว
 
 
ก็ยังคงบอกวันที่เธอเองนั้นต้องลำบากหัวใจ  
 
 
และลากเดิมๆ กลับมาให้ฉันดูแลมันแทนได้ไหม
 


( * )

INSTRU | A Bm | A Bm | A Bm | C#m D |

( * )

OUTRO | A Bm | A Bm | A Bm | C#m D |
OUTRO | A Bm | A Bm | A Bm | C#m D |

เนื้อเพลง
Why Why Why Why ดูแล้วเหมือนจะร้ายจริง
แต่ Why Why Why Why ยอมให้เธอหมดทุกสิ่ง
แต่ดูเด๊ะ เธอก็ยังจะทิ้งกันลง
ขอเทความรักให้เหมือนกับน้ำไหลลงคลอง

ห่ะ เธอแอบไปคุยกับเขาตอนไหน
ทำไมเธอเองไม่บอกมาหลอกให้รักแล้วจากไป
ทำไมเธอมาชอบมาหลอกอ่ะ หลอกโน่นหลอกนี่
ทำเหมือนผิดแล้วเธอก็จากไป ทำไมเธอทำอย่างงี้ บ๊าด..

* นี่คือเพลงสุดท้าย ของฉันและเธอ
ยอมเจ็บและทรมาน ไมเธอไม่รักกันแล้วหรอ
นี่คือเพลงสุดท้ายของใจของใจ
ไม่เคยจะเสียดายที่รักเธอ
แต่เผื่อเธอยังคิดถึงกัน พรุ่งนี้ยังมีคนรอเสมอ

INSTRU

ก็ยังคงบอกให้เธอกับเขาเข้ากันไม่ได้
ก็ยังคงบอกให้เธอกับเขามันคบกันไปไม่ไหว
ก็ยังคงบอกวันที่เธอเองนั้นต้องลำบากหัวใจ
และลากเดิมๆ กลับมมาให้ฉันดูแลมันแทนได้ไหม
คอร์ด UrboyTJ – เพลงสุดท้าย (LAST SONG)
UrboyTJ - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend