คอร์ดเพลง ใจอ้ายสั่งมา – โส ฅนเซอร์

  
Text   

คอร์ดเพลง ใจอ้ายสั่งมา
ศิลปิน โส ฅนเซอร์
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ใจอ้ายสั่งมา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C D | Bm Em | C D | G | D |


 
คิ
G 
ดฮอดเจ้าเด้ออ้า
Em 
ยอยากเจอเจ้า
 
C 
ะเลยมาเฝ่าร
D 
อเจ้ากลับมา
 
คิ
G 
ดฮอดเจ้าหลายอ้า
Em 
ยจั่งโทรหา
 
C 
ะอย่าฟ้าวว่าอ้า
D 
ยเด้อคนดี
Bm 
ฮักอีหลีฮั
Em 
กจนเบิ่ดใจ
Bm 
ฮักน้องหลายยอ
Em 
มได้ทุกอย่าง
 
ก็แค่อ
C 
ยากให้เธอไ
D 
ด้ฟังเอาไว้เด้
G 
อว่า

 
* ทีโทรไป
C 
หาค
D 
นดี 
 
เพราะใจอ้า
Bm 
ยนี้มันสั่
Em 
งมา
 
อยา
C 
กคุยกับน้อ
D 
งหล่าอย่าว่าอ้า
G 
ยเด้อ
 
ทีอ้ายไป
C 
หาทุ
D 
กวัน 
 
ดวงตาอ้า
Bm 
ยนั้นมันอยา
Em 
กเจอ
 
อยา
C 
กเห็นรอยยิ้
D 
มเธอขอเจอไ
G 
ด้ใหม
 
อย่าโกรธอ้า
C 
ยเด้อค
D 
นงาม
 
บางครั้งอา
Bm 
จทำให้หนั
Em 
กใจ
 
อยากใ
C 
ห้ฮู้ที่เฮดล
D 
งไป 
 
ใจอ้ายสั่งมา

INSTRU | G | Bm | C | D | 
อย่
G 
าเบื่ออ้ายเด้อยา
Em 
มเจอหน่าอ้าย
 
อย่
C 
าฟ้าวตัดสาย 
 
ยา
D 
มอ้ายโทรไป
 
อย่
G 
าถิ่มอ้ายเด้อ 
 
Em 
อเธอเข้าใจ
 
ถ้า
C 
ถิ่มอ้ายไป 
 
ใจ
D 
คงสลาย
Bm 
ยามบ่เห็นก
Em 
ะวนกะวาย
Bm 
ไม่รับสายใ
Em 
จอ้ายสิขาด
 
ก็เล
C 
ยอยากให้เธอไ
D 
ด้ฟังเอาไว้เด้
G 
อว่า

( * )


INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

INSTRU | C D | Bm Em | Am C | D |


( * )


 
G 
 
Em 
…..อยากใ
C 
ห้ฮู้ที่เฮดล
D 
งไป 
 
ใจอ้ายสั่งมา

OUTRO | G Em/B | Am D |

OUTRO | G Em/B | Am D | G |


เนื้อเพลง ใจอ้ายสั่งมา
คิดฮอดเจ้าเด้ออ้ายอยากเจอเจ้ากะเลยมาเฝ่ารอเจ้ากลับมา
คิดฮอดเจ้าหลายอ้ายโทรหากะอย่าฟ้าวว่าอ้ายเด้อคนดี
ฮักอีหลีฮักจนเบิ่ดใจ ฮักน้องหลายยอมได้ทุกอย่าง
เพียงแค่อยากให้เธอได้ฟังเอาไว้เด้อว่า

ทีโทรไปหาคนดี เพราะใจอ้ายนี้มันสั่งมา
อยากคุยกับน้องหล่าอย่าว่าอ้ายเด้อ
ทีอ้ายไปหาทุกวัน ดวงตาอ้ายนั้นมันอยากเจอ
อยากเห็นรอยยิ้มเธอขอเจอได้ใหม
อย่าโกรธอ้ายเด้อคนงาม บางครั้งอาจทำให้หนักใจ

อยากให้ฮู้ที่เฮดลงไป ใจอ้ายสั่งมา
อย่าเบื่ออ้ายเด้อยามเจ้อหน่าอ้าย
อย่าฟ้าวตัดสาย ยามอ้ายโทรไป
อย่าถิ่มอ้ายเด้อ ขอเธอเข้าใจ
ถ้าถิ่มอ้ายไป ใจคงสลาย
ยามบ่เห็นกะวนกะวาย ไม่รับสายใจอ้ายสิขาด
ก็แค่อยากให้เธอได้ฟังเอาไว้เด้อว่า

ทีโทรไปหาคนดี เพราะใจอ้ายนี้มันสั่งมา
อยากคุยกับน้องหล่าอย่าว่าอ้ายเด้อ
ทีอ้ายไปหาทุกวัน ดวงตาอ้ายนั้นมันอยากเจอ
อยากเห็นรอยยิ้มเธอขอเจอได้ใหม
อย่าโกรธอ้ายเด้อคนงาม บางครั้งอาจทำให้หนักใจ
อยากให้ฮู้ที่เฮดลงไป ใจอ้ายสั่งมา

ทีโทรไปหาคนดี เพราะใจอ้ายนี้มันสั่งมา
อยากคุยกับน้องหล่าอย่าว่าอ้ายเด้อ
ทีอ้ายไปหาทุกวัน ดวงตาอ้ายนั้นมันอยากเจอ
อยากเห็นรอยยิ้มเธอขอเจอได้ใหม
อย่าโกรธอ้ายเด้อคนงาม บางครั้งอาจทำให้หนักใจ
อยากให้ฮู้ที่เฮดลงไป ใจอ้ายสั่งมา
โส ฅนเซอร์ – ใจอ้ายสั่งมา
คำร้อง โส ฅนเซอร์
ทำนอง โส ฅนเซอร์
เรียบเรียง สนธยา นพคุณ (เอ๋ แกงเนื้อ)
Digital Download: กด *123 2345 แล้วโทรออก
โส ฅนเซอร์ - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend