คอร์ดเพลง ยอมเป็นคนแพ้ – แม็ก เซอร์แฮง

  
Text   

ยอมเป็นคนแพ้ – แม็ก เซอร์แฮง


Tune to F or Capo Fret 1
INTRO | C | Am | F | G | C |

C 
 ฉันผิดเองที่ไ
Am 
ปรักคนอย่างเธอ
F 
 เพราะทุกวันฉั
G 
นนอนละเมอทั้ง
C 
น้ำตา
Am 
 เธอรักกับฉัน 
 
แต่
Dm 
เธอก็ยังรักเขา 
 
มันเจ็บปว
G 
ดร้าวสิ้นดีแทบขา
C 
ดใจ
 
หั
E 
วใจมันบอบมั
Am 
นช้ำ 
 
เกินจ
G 
ะทน

C 
 ถึงรู้ว่าต้องเจ็บ 
 
แต่
Am 
ฉันจะไม่ยอมทน 
 
 
F 
เพราะอยากไปให้
G 
พ้นความทุกทนท
C 
รมาน
Am 
 เมื่อเธอกับเขาเข้
Dm 
ากันดีแล้วก็เชิญ 
 
 
G 
ฉันไม่อยากเป็นส่วนเกินกับความรักขอ
C 
งใคร

F 
 
ฉันจะยอมปล่อ
G 
ยมือเธอไป 
 
แล
E 
ะจะไม่รั้งไม่
Am 
ยุ่งอะไร 
 
กับ
F 
เธออีกต่อไปขอให้โช
G 
คดี

 
** ส่วนฉันคน
C 
นี้จะยอ
G 
มเป็นคนที่พ่า
Am 
ยแพ้ 
 
 
G 
 
ยอมเป็น
C 
คนอ่อนแอคนขี้
G 
แพ้ที่เธอไม่ไ
Am 
ยดี 
 
 
G 
 
ก็ตอนที่
F 
อยู่ด้ว
G 
ยกันเธอทำกับ
E 
ฉันเหมือนคนไร้
Am 
ค่า
 
ถ้าอยู่
F 
ไปมันคงไม่
G 
ดี 
 
ก็เจ็บ
F 
ใจไม่รู้กี่
G 
ทีตอนนี้ฉันยอ
C 
มแพ้

INSTRU | F | C | F | C | Am | E | F D | G |

( *, **, ** )

 
ถ้าอยู่
F 
ไปมันคงไม่
G 
ดี 
 
ก็เจ็บ
F 
ใจไม่รู้กี่
G 
ที…ตอนนี้ฉันยอ
C 
มแพ้

OUTRO | C |

เนื้อเพลง
ฉันผิดเองที่ไปรักคนอย่างเธอ
เพราะทุกวันฉันนอนละเมอทั้งน้ำตา
เธอรักกับฉันแต่เธอก็ยังรักเขา
มันเจ็บปวดร้าวสิ้นดีแทบขาดใจ
หัวใจมันบอบมันช้ำเกินจะทน

ถึงรู้ว่าต้องเจ็บแต่ฉันจะไม่ยอมทน
เพราะอยากไปให้พ้นความทุกทนทรมาน
เมื่อเธอกับเขาเข้ากันดีแล้วก็เชิญ
ฉันไม่อยากเป็นส่วนเกินกับความรักของใคร

ฉันจะยอมปล่อยมือเธอไป
และจะไม่รั้งไม่ยุ่งอะไร
กับเธออีกต่อไปขอให้โชคดี

ส่วนฉันคนนี้จะยอมเป็นคนที่พ่ายแพ้
ยอมเป็นคนอ่อนแอคนขี้แพ้ที่เธอไม่ไยดี
ก็ตอนที่อยู่ด้วยกันเธอทำกับฉันเหมือนคนไร้ค่า
ถ้าอยู่ไปมันคงไม่ดีก็เจ็บใจไม่รู้กี่ทีตอนนี้ฉันยอมแพ้

ฉันจะยอมปล่อยมือเธอไป
และจะไม่รั้งไม่ยุ่งอะไร
กับเธออีกต่อไปขอให้โชคดี

ส่วนฉันคนนี้จะยอมเป็นคนที่พ่ายแพ้
ยอมเป็นคนอ่อนแอคนขี้แพ้ที่เธอไม่ไยดี
ก็ตอนที่อยู่ด้วยกันเธอทำกับฉันเหมือนคนไร้ค่า
ถ้าอยู่ไปมันคงไม่ดีก็เจ็บใจไม่รู้กี่ทีตอนนี้ฉันยอมแพ้

ส่วนฉันคนนี้จะยอมเป็นคนที่พ่ายแพ้
ยอมเป็นคนอ่อนแอคนขี้แพ้ที่เธอไม่ไยดี
ก็ตอนที่อยู่ด้วยกันเธอทำกับฉันเหมือนคนไร้ค่า
ถ้าอยู่ไปมันคงไม่ดีก็เจ็บใจไม่รู้กี่ทีตอนนี้ฉันยอมแพ้
อยู่ไปมันคงไม่ดีก็เจ็บใจไม่รู้กี่ทีตอนนี้ฉันยอมแพ้
แม็ก เซอร์แฮง – ยอมเป็นคนแพ้
คำร้อง แม็ก เซอร์แฮง
ทำนอง แม็ก เซอร์แฮง
เรียบเรียง ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท, แม็ก เซอร์แฮง
Digital Download : *123 1044372 3
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend