หน้าแรก » ตุ๋ย ศรีรัตนะ » คอร์ดเพลง แฮงจำแฮงเจ็บ – ตุ๋ย ศรีรัตนะ

คอร์ดเพลง แฮงจำแฮงเจ็บ – ตุ๋ย ศรีรัตนะ

คอร์ด เนื้อเพลง แฮงจำแฮงเจ็บ – ตุ๋ย ศรีรัตนะ


Tune to F or Capo Fret 1

INTRO | Am Dm | G Am | ( 2 Times )
INTRO | C | Em | F | G |

สมองมันสั่งให้
Em 
จำแต่เรื่องปว
Am 
ดใจ 
 
อี
กดนปานได๋ที่หั
วใจอ้ายสิลื
มเจ้า
 
ฮั
กแรกที่เธอให้
มาพร้อมกับคำ
Em 
ว่าสิฮักอ้ายเส
Am 
มอ 
 
 
คำๆ 
 
นั้นของเธอยังจำฝั
Am 
งใจ
 
อยากสิ
Am 
ลบรูปถ่ายแต่หั
วใจอ้ายเฮ็ดบ่
Am 
ได้ 
 
ห็นสายตาคร
าใดหัวใจอ้า
ยอ่อน
 
มาวั
นนี้บ่มีเจ้าข้า
งกาย 
 
เจ้าถิ่มอ้
Em 
ายไปแบ
บบ่ออ
Am 
นซอน 
 
Dm 
จ้าบ่คิดถึงตอ
นเรานอนกอ
Am 
ดกัน

 
* สมองขอ
งอ้ายบ่ฮู้เป็นหยั
งจำแต่เรื่องเจ็บ
Am 
 
เพราะเจ้าเป็
นเหตุ 
 
เฮ็ดให้
ใจของอ้ายปว
ดหลาย
 
ทุ่
มเทให้กับควา
มรักเธอตอบแทน
มาด้ว
Em/B 
ยการทำร้า
Am 
ยใจ
 
ต้อ
งรออีกนานแค่
ไหน 
 
อ้ายจังสิ
ลืม

INSTRU | F G | Am | Dm G | C | Em | Am | F G | C |

 
จัก
Am 
สิเฮ็ดจังได๋จั่งสิ
ให้ลืมความทร
Am 
งจำ 
 
 
ลบเรื่องการกร
ะทำของคนหลา
ยใจ
 
ฮั
กเดียวคงยังบ่
พอสมใจแล้ว
Em 
น้อกับเ
ขาค
Am 
นใหม่ 
 
จ็บพอแล้วหั
วใจอย่าจำอี
Am 
กเลย

( *, * )

 
บ่
ฮู้สิจำทำ
ไม.
Em 
..แฮงจำกะแฮง.
Am 
..เจ็บ…

OUTRO | Em | Am | F G | C |

เนื้อเพลง
แฮงจำแฮงเจ็บ
เพลง : แฮงจำแฮงเจ็บ
คำร้อง/ทำนอง : ตุ๋ย ศรีรัตนะ
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา
 โฆษณา