คอร์ดเพลง สังคมคนนินทา เซฟ หลังสวน (คอร์ดง่าย)

  
Text   
คอร์ดเพลง สังคมคนนินทา ศิลปิน เซฟ หลังสวน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C | C |
INTRO | F G | Am | F G | C G |

C 
  งานการไม่ทำ 
 
 
Em 
วันๆแหลงแต่เรื่องเพื่อน
F 
  งานบ้านงานเ
G 
รือน 
 
ไม่เคยส
C 
นใจ
 
  หวันเ
C 
ย็นตั้งวงนินทา 
 
นั่ง
Em 
ด่ากันหนุก
 
  ได้แห
F 
ลงแล้วมีความสุข 
 
บนความ
G 
ทุกข์ของคนอื่น

 
ไม่
Am 
ค่อยเข้าใจเหมือนกัน 
 
ว่า
Em 
ได้ไอไหรมั่ง
 
สิ่ง
F 
ที่แหลงๆกัน 
 
มันไม่ใช่เ
G 
รื่องของตัวเอง

 
คนเลี้ยงวัวแหลงเรื่องห
C 
ญ้า 
 
คนทำนาแหลงเรื่อง
Am 
ข้าว
 
แต่ว่าคนทำเ
F 
ฒ่า 
 
มันแหลงแต่เรื่องเ
G 
พื่อน
 
เจ็บหัวกับโบ้
C 
นี่ 
 
ทำไอไหร่มัน
Am 
รู้เพ
 
ตั้งวงแหลงฉ้าว
F 
เบ้ 
 
งานการไม่สนใ
G 

 
ทำเฒ่าไป
C 
วันๆ 
 
ลูกเองไม่พัน
Am 
แล
 
เพื่อนพาไปเฉียงบนแ
F 
คร่ 
 
ยังว่าลูกฉ้านเป็นคน
G 
ดี
 
ว่าลูกเพื่อนมันขี้
C 
ยา 
 
การศึกษาก็ไ
Am 
ม่ดี
 
ไม่ได้จบปริญญา
F 
ตรี 
 
คงจะไม่มีทางร
G 
วย..
 
สังคมคนนิน
C 
ทา 
 
 
G 

INSTRU | Am | Em | F G | C |
INSTRU | Am | Em | F | G | G |

 
ไม่
Am 
ค่อยเข้าใจเหมือนกัน 
 
ว่า
Em 
ได้ไอไหรมั่ง
 
สิ่ง
F 
ที่แหลงๆกัน 
 
มันไม่ใช่เ
G 
รื่องของตัวเอง

 
คนเลี้ยงวัวแหลงเรื่องห
C 
ญ้า 
 
คนทำนาแหลงเรื่อง
Am 
ข้าว
 
แต่ว่าคนทำเ
F 
ฒ่า 
 
มันแหลงแต่เรื่องเ
G 
พื่อน
 
เจ็บหัวกับโบ้
C 
นี่ 
 
ทำไอไหร่มัน
Am 
รู้เพ
 
ตั้งวงแหลงฉ้าว
F 
เบ้ 
 
งานการไม่สนใ
G 

 
ทำเฒ่าไป
C 
วันๆ 
 
ลูกเองไม่พัน
Am 
แล
 
เพื่อนพาไปเฉียงบนแ
F 
คร่ 
 
ยังว่าลูกฉ้านเป็นคน
G 
ดี
 
ว่าลูกเพื่อนมันขี้
C 
ยา 
 
การศึกษาก็ไ
Am 
ม่ดี
 
ไม่ได้จบปริญญา
F 
ตรี 
 
คงจะไม่มีทางร
G 
วย..
 
สังคมคนนิน
C 
ทา 
 
 
G 

OUTRO | C | C | C |


งานการไม่ทำ วันๆแหลงแต่เรื่องเพื่อน
งานบ้านงานเรือน ไม่เคยสนใจ
หวันเย็นตั้งวงนินทา นั่งด่ากันหนุก
ได้แหลงแล้วมีความสุข บนความทุกของคนอื่น

ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน ว่าได้ไอไหรมั่ง
สิ่งที่แหลงๆกัน มันไม่ใช่เรื่องของตัวเอง

คนเลี้ยงวัวแหลงเรื่องหญ้า คนทำนาแหลงเรื่องข้าว
แต่ว่าคนทำเฒ่า มันแหลงแต่เรื่องเพื่อน
เจ็บหัวกับโบ้นี่ ทำไอไหร่มันรู้เพ
ตั้งวงแหลงฉ้าวเบ้ งานการไม่สนใจ

ทำเฒ่าไปวันๆ ลูกเองไม่พันแล
เพื่อนพาไปเฉียงบนแคร่ ยังว่าลูกฉ้านเป็นคนดี
ว่าลูกเพื่อนมันขี้ยา การศึกษาก็ไม่ดี
ไม่ได้จบปริญญาตรี คงจะไม่มีทางรวย..
สังคมคนนินทา

( ดนตรี )

ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน ว่าได้ไอไหรมั่ง
สิ่งที่แหลงๆกัน มันไม่ใช่เรื่องของตัวเอง

คนเลี้ยงวัวแหลงเรื่องหญ้า คนทำนาแหลงเรื่องข้าว
แต่ว่าคนทำเฒ่า มันแหลงแต่เรื่องเพื่อน
เจ็บหัวกับโบ้นี่ ทำไอไหร่มันรู้เพ
ตั้งวงแหลงฉ้าวเบ้ งานการไม่สนใจ

ทำเฒ่าไปวันๆ ลูกเองไม่พันแล
เพื่อนพาไปเฉียงบนแคร่ ยังว่าลูกฉ้านเป็นคนดี
ว่าลูกเพื่อนมันขี้ยา การศึกษาก็ไม่ดี
ไม่ได้จบปริญญาตรี คงจะไม่มีทางรวย..
สังคมคนนินทา…

มิวสิควิดีโอ สังคมคนนินทา เซฟ หลังสวน

เพลง : สังคมคนนินทา (คอร์ด)
ศิลปิน : เซฟ หลังสวน
เนื้อร้อง/ทำนอง : น๊อค อรรถพล
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 062-5656982

4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend