คอร์ดเพลง เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน LYKN

  
Text   
คอร์ดเพลง เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน ศิลปิน LYKN คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Gm Fm Bb Eb Cm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Gm | Fm Bb | Eb | Cm D |

Gm 
ฉันไม่รู้ 
 
ไม่ค่อยกล้าเดา
 
ว่าเธอ
Fm 
รักเขามากเท่า
Bb 
ไร
 
แต่..
Eb 
ฉันแค่รู้ 
 
และก็แน่ใจ
 
ว่าเขา
Cm 
นั้นไม่ได้รักเ
D 
ธอ

 
เขาอ่ะ โลเ
Gm 
ล 
 
ไม่มั่นคง
 
แต่เธอก็ ลัง
Fm 
เล 
 
ตัดไม่
Bb 
ลง
 
แล้วฉันห
Eb 
ลงเอาตัวเข้ามาข้องเกี่ยว
 
กับเ
Cm 
รื่องนี้ได้
D 
ไง

Gm 
ความเดียวดาย 
 
ทำให้ใจเธอคิดมาก
 
ทั้งที่ในค
Fm 
วามเป็นจริง 
 
ถ้าจะ
Bb 
ทิ้งมันก็ไม่ยาก
 
แค่พูดว่า เ
Eb 
ลิก เลิก เลิก
 
เจอคนไม่จริ
Cm 
งใจ 
 
ยังไงก็ต้องเ
D 
ลิก 
 
อ้อ!

 
เธอ
Gm 
รักใคร..ผิด
Fm 
คนไปก็แค่
Bb 
นั้น
 
อย่างเธอนะ
Eb 
หาใคร..ที่
Cm 
ดีได้มากกว่า
D 
นั้น
 
เก็บน้ำ
Gm 
ตาเธอไว้เลย
 
เก็บเอา
Fm 
ไว้ 
 
เอาไปใ
Bb 
ช้รดน้ำต้น
Eb 
ไม้

 
เลิกกับ
Gm 
เขา
 
เดี๋ยวเหงาเป็นเ
Fm 
พื่อนเอาปะ 
 
(เอา
Bb 
ปะ)
 
ขอฉันนั่งเศ
Eb 
ร้า 
 
ด้วยคนดิ
 
ฉันก็ชักเ
Cm 
หงาขึ้นมาพอ
D 
ดี
Gm 
นะ 
 
ขอเหงาเป็นเพื่อนกับเ
Fm 
ธอ 
 
(ให้
Bb 
ปะ)
 
ถ้าเธอโอ
Eb 
เค 
 
ถ้าเธอเริ่มเบื่อ
 
ที่เห
Cm 
ลือเดี๋ยวฉันดู
D 
แลเธอก็ได้

INSTRU | Gm | Fm Bb | Eb | Cm D |

Gm 
  How to ลืมคนไม่จริงใจ
Fm 
  คือการลอง
Bb 
มองหาคนใหม่
Eb 
  หาใครไม่เ
Cm 
จอ 
 
เธอลองม
D 
องใกล้ ๆ ดูมั่งสิ

Gm 
  มีบางคน 
 
ที่ตามติด
Fm 
เธอประจำ
Bb 
  มีความจริง 
 
ให้เ
Eb 
ธอหนึ่งคำ
 
  อยากให้เธอได้
Cm 
ฟัง 
 
จริ
D 
งจัง 
 
ay

Gm 
  เขามันโคตร 
 
 
Fm 
Bad
 
  มาทำเธอ  
Bb 
Sad ทำฉันโคตร Mad
 
  ขี้จุ๊  
Eb 
จุ๊ อะ สาธุ ธุ ขอให้เธอเ
Cm 
จอคนดี 
 
 
  เพราะเดี๋ยวเธอเ
D 
องก็ต้องมาเจอฉัน

Gm 
จะเป็นไหล่ให้เธอพิง 
 
จะเป็นหมอนให้เธออิง
Fm 
จะคอยเอ็นเตอร์เทน 
 
กรุ๊งก
Bb 
ริ๊ง 
 
กรุ๊งกริ๊ง
Eb 
อยู่กับเขาไม่โอเค 
 
แต่ว่าฉันนั้นโอเค
Cm 
รับรองไม่เกเร 
 
มุ้ง
D 
มิ้ง 
 
มุ้งมิ้ง

 
เธอ
Gm 
รักใคร..ผิด
Fm 
คนไปก็แค่
Bb 
นั้น
 
อย่างเธอนะ
Eb 
หาใคร..ที่
Cm 
ดีได้มากกว่า
D 
นั้น
 
เก็บน้ำ
Gm 
ตาเธอไว้เลย
 
เก็บเอา
Fm 
ไว้ 
 
เอาไปใ
Bb 
ช้รดน้ำต้น
Eb 
ไม้

 
เลิกกับ
Gm 
เขา
 
เดี๋ยวเหงาเป็นเ
Fm 
พื่อนเอาปะ 
 
(เอา
Bb 
ปะ)
 
ขอฉันนั่งเศ
Eb 
ร้า 
 
ด้วยคนดิ
 
ฉันก็ชักเ
Cm 
หงาขึ้นมาพอ
D 
ดี
Gm 
นะ 
 
ขอเหงาเป็นเพื่อนกับเ
Fm 
ธอ 
 
(ให้
Bb 
ปะ)
 
ถ้าเธอโอ
Eb 
เค 
 
ถ้าเธอเริ่มเบื่อ
 
ที่เห
Cm 
ลือเดี๋ยวฉันดู
D 
แลเธอก็ได้

INSTRU | Gm | Fm Bb | Eb | Cm D |
INSTRU | Gm | ( 8 Times )

 
เลิกกับ
Gm 
เขา
 
เดี๋ยวเหงาเป็นเ
Fm 
พื่อนเอาปะ 
 
(เอา
Bb 
ปะ)
 
ขอฉันนั่งเศ
Eb 
ร้า 
 
ด้วยคนดิ
 
ฉันก็ชักเ
Cm 
หงาขึ้นมาพอ
D 
ดี
Gm 
นะ 
 
ขอเหงาเป็นเพื่อนกับเ
Fm 
ธอ 
 
(ให้
Bb 
ปะ)
 
ถ้าเธอโอ
Eb 
เค 
 
ถ้าเธอเริ่มเบื่อ
 
ที่เห
Cm 
ลือเดี๋ยวฉันดู
D 
แลเธอก็ได้

 
เลิกกับ
Gm 
เขา
 
เดี๋ยวเหงาเป็นเ
Fm 
พื่อนเอาปะ 
 
(เอา
Bb 
ปะ)
 
ขอฉันนั่งเศ
Eb 
ร้า 
 
ด้วยคนดิ
 
ฉันก็ชักเ
Cm 
หงาขึ้นมาพอ
D 
ดี
Gm 
นะ 
 
ขอเหงาเป็นเพื่อนกับเ
Fm 
ธอ 
 
(ให้
Bb 
ปะ)
 
ถ้าเธอโอ
Eb 
เค 
 
ถ้าเธอเริ่มเบื่อ
 
ที่เห
Cm 
ลือเดี๋ยวฉันดู
D 
แลเธอก็ได้

OUTRO | Gm | Fm Bb | Eb | Cm D |
OUTRO | Gm | Fm Bb | Eb | Cm D |


ฉันไม่รู้ ไม่ค่อยกล้าเดา
ว่าเธอรักเขามากเท่าไร
แต่..ฉันแค่รู้ และก็แน่ใจ
ว่าเขานั้นไม่ได้รักเธอ

เขาอ่ะ โลเล ไม่มั่นคง
แต่เธอก็ ลังเล ตัดไม่ลง
แล้วฉันหลงเอาตัวเข้ามาข้องเกี่ยว
กับเรื่องนี้ได้ไง

ความเดียวดาย ทำให้ใจเธอคิดมาก
ทั้งที่ในความเป็นจริง ถ้าจะทิ้งมันก็ไม่ยาก
แค่พูดว่า เลิก เลิก เลิก
เจอคนไม่จริงใจ ยังไงก็ต้องเลิก อ้อ!

เธอรักใคร..ผิดคนไปก็แค่นั้น
อย่างเธอนะหาใคร..ที่ดีได้มากกว่านั้น
เก็บน้ำตาเธอไว้เลย
เก็บเอาไว้ เอาไปใช้รดน้ำต้นไม้

เลิกกับเขา
เดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อนเอาปะ (เอาปะ)
ขอฉันนั่งเศร้า ด้วยคนดิ
ฉันก็ชักเหงาขึ้นมาพอดี
นะ ขอเหงาเป็นเพื่อนกับเธอ (ให้ปะ)
ถ้าเธอโอเค ถ้าเธอเริ่มเบื่อ
ที่เหลือเดี๋ยวฉันดูแลเธอก็ได้

( ดนตรี )

How to ลืมคนไม่จริงใจ
คือการลองมองหาคนใหม่
หาใครไม่เจอ เธอลองมองใกล้ ๆ ดูมั่งสิ

มีบางคน ที่ตามติดเธอประจำ
มีความจริง ให้เธอหนึ่งคำ
อยากให้เธอได้ฟัง จริงจัง ay

เขามันโคตร
มาทำเธอ Sad ทำฉันโคตร
ขี้จุ๊ จุ๊ อะ สาธุ ธุ ขอให้เธอเจอคนดี ๆ
เพราะเดี๋ยวเธอเองก็ต้องมาเจอฉัน

จะเป็นไหล่ให้เธอพิง จะเป็นหมอนให้เธออิง
จะคอยเอ็นเตอร์เทน กรุ๊งกริ๊ง กรุ๊งกริ๊ง
อยู่กับเขาไม่โอเค แต่ว่าฉันนั้นโอเค
รับรองไม่เกเร มุ้งมิ้ง มุ้งมิ้ง

เธอรักใคร..ผิดคนไปก็แค่นั้น
อย่างเธอนะหาใคร..ที่ดีได้มากกว่านั้น
เก็บน้ำตาเธอไว้เลย
เก็บเอาไว้ เอาไปใช้รดน้ำต้นไม้

เลิกกับเขา
เดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อนเอาปะ (เอาปะ)
ขอฉันนั่งเศร้า ด้วยคนดิ
ฉันก็ชักเหงาขึ้นมาพอดี
นะ ขอเหงาเป็นเพื่อนกับเธอ (ให้ปะ)
ถ้าเธอโอเค ถ้าเธอเริ่มเบื่อ
ที่เหลือเดี๋ยวฉันดูแลเธอก็ได้

( ดนตรี )

เลิกกับเขา
เดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อนเอาปะ (เอาปะ)
ขอฉันนั่งเศร้า ด้วยคนดิ
ฉันก็ชักเหงาขึ้นมาพอดี
นะ ขอเหงาเป็นเพื่อนกับเธอ (ให้ปะ)
ถ้าเธอโอเค ถ้าเธอเริ่มเบื่อ
ที่เหลือเดี๋ยวฉันดูแลเธอก็ได้

เลิกกับเขา
เดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อนเอาปะ (เอาปะ)
ขอฉันนั่งเศร้า ด้วยคนดิ
ฉันก็ชักเหงาขึ้นมาพอดี
นะ ขอเหงาเป็นเพื่อนกับเธอ (ให้ปะ)
ถ้าเธอโอเค ถ้าเธอเริ่มเบื่อ
ที่เหลือเดี๋ยวฉันดูแลเธอก็ได้

มิวสิควิดีโอ เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน LYKN

เพลง : เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน (คอร์ด)
ศิลปิน : LYKN
Lyrics: Gop Postcard, Kangsomks
Melody: Isak Alvedahl, Kangsomks, Achariya Dulyapaiboon
Arranged: Andreas Jamsheree, Kangsomks

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend