คอร์ดเพลง เสมอหัวใจ Benz Feel เกินพิกัด

  
Text   


 
ยังไงก็
G 
รัก รักเธอ รักอยู่เ
Em 
สมอหัวใจ
 
เธอได้ยินห
C 
ม้าย..

Em 
  แม้ว่าวันนี้ 
 
 
D 
เธอมีคนมากมายเฝ้าหมายป
C 
อง
 
แต่ใจมัน
G 
ร่ำมันร้อง 
 
ว่า
D 
คิดถึงเธอ
 
อยู่เส
C 
มอ 
 
ทุกลมหา
D 
ยใจ

 
มันได้แต่
G 
รัก รักเธอ ไม่เคยจะ
Em 
เผลอรักใคร
 
ก็เธอคือค
C 
วามหมาย 
 
ที่สุดแ
D 
ล้วในใจฉัน
 
มันได้แต่
G 
คิดถึงเธอ 
 
ก็ได้แต่
Em 
เพ้อรำพัน
 
อยากเก็บเธอ
C 
มาฝัน 
 
และกอดเ
D 
ธอไว้ให้นาน
 
แม้แค่ฝันไป..
 

Em 
  ฉันก็ไม่รู้ 
 
ว่าเ
D 
ธอมีใจให้ใครไปหรือ
C 
ยัง
 
แต่สิ่งที่
G 
ยังหวัง 
 
คือก
D 
ารได้อยู่ใกล้เธออย่า
C 
งนี้
 
ให้นานน
D 
าน 
 
โว..โอ้ย..

 
ยังไงก็
G 
รัก รักเธอ ไม่เคยจะเ
Em 
ผลอรักใคร
 
ก็เธอคือควา
C 
มหมาย 
 
ที่สุดแ
D 
ล้วในใจฉัน
 
มันได้แต่
G 
คิดถึงเธอ 
 
ก็ได้แต่
Em 
เพ้อรำพัน
 
อยากเก็บเธอ
C 
มาฝัน 
 
และกอดเ
D 
ธอไว้ให้นาน
 
แม้แค่ฝันไป เอ้…
 

INSTRU | Em | Em | Em | C | B |

 
ยังไงก็
G 
รัก รักเธอ รักอยู่เ
Em 
สมอหัวใจ
 
เธอได้ยินห
C 
ม้าย 
 
เสียงหัวใจมันพร่ำบ
D 
อก
 
มันได้แต่
G 
คิดถึงเธอ 
 
ก็ได้แต่
Em 
เพ้อรำพัน
 
อยากเก็บเธอ
C 
มาฝัน 
 
และกอดเ
D 
ธอไว้นานนาน
 
อืม อื้ม อืม..
 

 
มันได้แต่
G 
รัก รักเธอ ไม่เคยจะ
Em 
เผลอรักใคร
 
ก็เธอคือค
C 
วามหมาย 
 
ที่สุดแ
D 
ล้วในใจฉัน
 
มันได้แต่
G 
คิดถึงเธอ 
 
ก็ได้แต่
Em 
เพ้อรำพัน
 
อยากเก็บเธอ
C 
มาฝัน 
 
และกอดเ
D 
ธอไว้ให้นาน
 
แม้แค่ฝันไป..
 

 
โว้
Em 
โอ้ว..โอ้โ
D 
อ่ว..โอ๊
Em 
โอ้ว.. 
 
โอ้โ
D 
อว..

 
แม้แค่ฝันไป..
 


ยังไงก็รัก รักเธอ รักอยู่เสมอหัวใจ
เธอได้ยินหม้าย…

แม้ว่าวันนี้ เธอมีคนมากมายเฝ้าหมายปอง
แต่ใจมันร่ำมันร้อง ว่าคิดถึงเธอ
อยู่เสมอ ทุกลมหายใจ

มันได้แต่รัก รักเธอ ไม่เคยจะเผลอรักใคร
ก็เธอคือความหมาย ที่สุดแล้วในใจฉัน
มันได้แต่คิดถึงเธอ ก็ได้แต่เพ้อรำพัน
อยากเก็บเธอมาฝัน และกอดเธอไว้ให้นาน
แม้แค่ฝันไป

ฉันก็ไม่รู้ ว่าเธอมีใจให้ใครไปหรือยัง
แต่สิ่งที่ยังหวัง คือการได้อยู่ใกล้เธออย่างนี้
ให้นานนาน โว..โอ้ย..

ยังไงก็รัก รักเธอไม่เคยจะเผลอรักใคร
ก็เธอคือความหมาย ที่สุดแล้วในใจฉัน
มันได้แต่คิดถึงเธอ ก็ได้แต่เพ้อรำพัน
อยากเก็บเธอมาฝัน และกอดเธอไว้ให้นาน
แม้แค่ฝันไป เอ้…

( ดนตรี )

ยังไงก็รักรักเธอ รักอยู่เสมอหัวใจ
เธอได้ยินหม้าย เสียงหัวใจมันพร่ำบอก
มันได้แต่คิดถึงเธอ ก็ได้แต่เพ้อรำพัน
อยากเก็บเธอมาฝัน และกอดเธอไว้นานนาน
อืม อื้ม อืม

มันได้แต่รัก รักเธอ ไม่เคยจะเผลอรักใคร
ก็เธอคือความหมาย ที่สุดแล้วในใจฉัน
มันได้แต่คิดถึงเธอ ก็ได้แต่เพ้อรำพัน
อยากเก็บเธอมาฝัน และกอดเธอไว้ให้นาน
แม้แค่ฝันไป โว้โอ้ว..โอ้โอ่ว..โอ๊โอ้ว โอ้โอว
แม้แค่ฝันไป..

มิวสิควิดีโอ เสมอหัวใจ Benz Feel เกินพิกัด

เพลง : เสมอหัวใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : Benz Feel เกินพิกัด
เนื้อร้อง/ทำนอง : สุรศักดิ์ เกลือมีผล, อู๊ด หัวลำโพง
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend