คอร์ดเพลง ถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อม JAOKHUN

  
Text   


INTRO | Am | D | G | G |
INTRO | Am | D | G | Em |

 
ถ้าหากวันหนึ่งเธออยา
Am 
กจะไปเที่ยวทะเล
 
หรือกำลังหาผู้ชา
ยที่เขาพร้อมจะเปย์
 
มองมาทางนี้ที่รั
Am 
ก If you have to sa
y
 
เพราะว่าให้เธอได้ทุ
กอย่าง..  
Em 

 
ถ้าหากวันนึงเธออยา
Am 
กจะไปเที่ยวทองหล่
 
บอกเลยว่าตัวฉันพร้อ
มจะไปให้เธอกอด
 
มองมาทางนี้ที่รั
Am 
ก 
 
มองมาที่ฉันก่อ
 
อยากอยู่กับเธอ all nig
ht.. 
 
ได้ไห
Em 
ม 
 
baby

 
 
Am 
Aye 
 
อยากอยู่ดูแล
เธอไปทั้งคืนเลย
 
 
Yeah ไป sway ต่อ chow เธอเคยหรือยังไม่เค
Am 
 
ผู้หญิงคนนั้
นน่ะ she ก็เฉย ๆ
 
Aye ถ้าเทียบกับ y
Em 
ou 
 
เขาสู้ไม่ได้เลย

 
ไป
Am 
ด้วยกันต่อไห
ม? 
 
หากคืนนี้
ถ้าเธอยังไหว
 
บ้า
Am 
นผมอยู่ไม่ไก
ล 
 
กลับตอนไห
นก็ได้ปลอดภั
Em 

 
ถ้าหากวันหนึ่งเธออยา
Am 
กจะไปเที่ยวทะเล
 
หรือกำลังหาผู้ชา
ยที่เขาพร้อมจะเปย์
 
มองมาทางนี้ที่รั
Am 
ก If you have to sa
y
 
เพราะว่าให้เธอได้ทุ
กอย่าง..  
Em 

 
ถ้าหากวันนึงเธออยา
Am 
กจะไปเที่ยวทองหล่
 
บอกเลยว่าตัวฉันพร้อ
มจะไปให้เธอกอด
 
มองมาทางนี้ที่รั
Am 
ก 
 
มองมาที่ฉันก่อ
 
อยากอยู่กับเธอ all nig
ht.. 
 
ได้ไห
Em 
ม 
 
baby

 
Babyg
Am 
irl like whatchu want?
 
เธออยากได้เงิ
น 
 
งั้นผมให้ทอง
 
เธออยากได้หนึ่
ง 
 
แต่ผมให้สอง
 
เธออยากฟังเพลง I’ll sing a song
 

 
that’ll make good vib
Am 
es for ya
 
that’ll make us hi
gh for two
 
ทำอะไรก็
ได้ทั้งหมดเลยทั้งนั้
Em 

 
ไป
Am 
ด้วยกันต่อไห
ม? 
 
หากคืนนี้
ถ้าเธอยังไหว
 
บ้า
Am 
นผมอยู่ไม่ไก
ล 
 
กลับตอนไห
นก็ได้ปลอดภั
Em 

 
ถ้าหากวันหนึ่งเธออยา
Am 
กจะไปเที่ยวทะเล
 
หรือกำลังหาผู้ชา
ยที่เขาพร้อมจะเปย์
 
มองมาทางนี้ที่รั
Am 
ก If you have to sa
y
 
เพราะว่าให้เธอได้ทุ
กอย่าง..  
Em 

 
ถ้าหากวันนึงเธออยา
Am 
กจะไปเที่ยวทองหล่
 
บอกเลยว่าตัวฉันพร้อ
มจะไปให้เธอกอด
 
มองมาทางนี้ที่รั
Am 
ก 
 
มองมาที่ฉันก่อ
 
อยากอยู่กับเธอ all nig
ht.. 
 
ได้ไห
Em 
ม 
 
baby

OUTRO | Am | D | G | G |
OUTRO | Am | D | G | Em | Am |


ถ้าหากวันนึงเธอ อยากจะไปเที่ยวทะเล
หรือกำลังหาผู้ชาย ที่เค้าพร้อมจะเปย์
มองมาทางนี้ที่รัก If U have to say
เพราะว่าให้เธอได้ทุกอย่าง (oh)

ถ้าหากวันนึงเธอ อยากจะไปเที่ยวทองหล่อ
บอกเลยว่าตัวฉัน พร้อมจะไปให้เธอกอด
มองมาทางนี้ที่รัก มองมาที่ฉันก่อน
อยากอยู่กับเธอทั้งคืนได้ไหม baby

aye อยากอยู่ดูแลเธอไปทั้งคืนเลย ya
ไป sway ต่อ chow เธอเคยหรือยังไม่เค
ผู้หญิงคนนั้นน่ะ she ก็เฉยๆ
ถ้าเทียบกับ you เขาสู้ไม่ได้เลย

ไปด้วยกันต่อไหม หากคืนนี้ถ้าเธอยังไหว
บ้านผมอยู่ไม่ไกล กลับตอนไหนก็ได้ปลอดภัย

ถ้าหากวันนึงเธอ อยากจะไปเที่ยวทะเล
หรือกำลังหาผู้ชาย ที่เค้าพร้อมจะเปย์
มองมาทางนี้ที่รัก If you have to say
เพราะว่าให้เธอได้ทุกอย่าง (oh)

ถ้าหากวันนึงเธอ อยากจะไปเที่ยวทองหล่อ
บอกเลยว่าตัวฉัน พร้อมจะไปให้เธอกอด
มองมาทางนี้ที่รัก มองมาที่ฉันก่อน
อยากอยู่กับเธอ all night ได้ไหม baby

aye babygirl like whatchu want?
เธออยากได้เงินงั้นผมให้ทอง
เธออยากได้หนึ่งแต่ผมให้สอง
เธออยากฟังเพลง I’ll sing a song
that’ll make good vibes for ya
that’ll make us high for two
ทำอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยทั้งนั้น

ไปด้วยกันต่อไหม หากคืนนี้ถ้าเธอยังไหว
บ้านผมอยู่ไม่ไกล กลับตอนไหนก็ได้ปลอดภัย

ถ้าหากวันนึงเธอ อยากจะไปเที่ยวทะเล
หรือกำลังหาผู้ชาย ที่เค้าพร้อมจะเปย์
มองมาทางนี้ที่รัก If you have to say
เพราะว่าให้เธอได้ทุกอย่าง (oh)

ถ้าหากวันนึงเธอ อยากจะไปเที่ยวทองหล่อ
บอกเลยว่าตัวฉัน พร้อมจะไปให้เธอกอด
มองมาทางนี้ที่รัก มองมาที่ฉันก่อน
อยากอยู่กับเธอ all night ได้ไหม baby

มิวสิควิดีโอ ถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อม JAOKHUN

เพลง : ถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อม (คอร์ด)
ศิลปิน : JAOKHUN
Written: MEYOU, Jaokhun, Bossa
Mastered: Woody Pornpitaksuk
ติดต่องานศิลปิน : 0819007474

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend