คอร์ดเพลง โง่จริงๆ (So Dumb) POKMINDSET x HYE Paper Planes

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | D F#m | E A/C# |

 
โธ่ไอ่
D 
คนเจ้าชู้..
F#m 
 
เธอดันเป็นชู้กับไอ่
E 
คนใกล้ชิด.. 
 
 
A/C# 
 
ไม่เคยจะรู้ตัวมาก่อนเ
D 
ลยสักนิด 
 
 
F#m 
 
ผิดที่ไว้ใ
E 
จ 
 
ไม่ต้องโทษใค
A/C# 
รหรอก

 
เข้าใจว่าเ
D 
พื่อนนะแก 
 
ไม่ต้อง
F#m 
แชร์รักกัน
 
ช่วยไ
E 
ปรักใครที่ไม่ใ
A/C# 
ช่เพื่อนฉัน
 
คนที่ไ
D 
ม่ใกล้ตัว 
 
มีตั้ง
F#m 
อีกร้อยพัน
 
เธอจะเอ
E 
าไหม 
 
เธอจะเ
A/C# 
อาไหม

 
โดนเธอหักห
D 
ลัง 
 
โดยไม่
F#m 
รู้ตัว
 
เธอกับเ
E 
ขาเข้ามาตีท้า
A/C# 
ยครัว
 
โดนเพื่อน
D 
รักเข้ามาปักกลา
F#m 
งใจ
 
มีแค่
E 
ฉันที่ไม่รู้
A/C# 
อะไร 
 
โง่จริงๆ

 
กลายเป็นคนโ
D 
ง่ ๆ ที่มันโดน
F#m 
เธอสวมเขา
 
เรื่องมันเศ
E 
ร้า 
 
เธอกับเขาทำ
A/C# 
ฉันแทบเบลอ

 
Every time  
D 
you put on the bra
 
คงเป็นเขา
F#m 
สวมให้เธอ
 
เธอคง
E 
พอใจมากกว่าเป็
A/C# 
นฉัน

 
เข้าใจว่าเ
D 
พื่อนนะแก 
 
ไม่ต้อง
F#m 
แชร์รักกัน
 
ช่วยไ
E 
ปรักใครที่ไม่ใ
A/C# 
ช่เพื่อนฉัน
 
คนที่ไ
D 
ม่ใกล้ตัว 
 
มีตั้ง
F#m 
อีกร้อยพัน
 
เธอจะเอ
E 
าไหม 
 
เธอจะเ
A/C# 
อาไหม

 
โดนเธอหักห
D 
ลัง 
 
โดยไม่
F#m 
รู้ตัว
 
เธอกับเ
E 
ขาเข้ามาตีท้า
A/C# 
ยครัว
 
โดนเพื่อน
D 
รักเข้ามาปักกลา
F#m 
งใจ
 
มีแค่
E 
ฉันที่ไม่รู้
A/C# 
อะไร..

 
โดนเธอหักห
D 
ลัง 
 
โดยไม่
F#m 
รู้ตัว
 
เธอกับเ
E 
ขาเข้ามาตีท้า
A/C# 
ยครัว
 
โดนเพื่อน
D 
รักเข้ามาปักกลา
F#m 
งใจ
 
มีแค่
E 
ฉันที่ไม่รู้
A/C# 
อะไร 
 
โง่จริงๆ

 
จบแบบ
D 
นี้ 
 
เจ็บไม่
Bm 
ไหว
 
เจ็บแค่ไ
F#m 
หนถึงจะเลิกโง่
A 
งม
 
จบแบบ
D 
นี้เจ็บไม่ไ
Bm 
หว
 
ต้องเจ็บแค่ไ
F#m 
หนที่ฉันจะ
E 
ลืมคนอย่างเธอ

 
โดนเธอหักห
D 
ลัง 
 
โดยไม่
F#m 
รู้ตัว
 
เธอกับเ
E 
ขาเข้ามาตีท้า
A/C# 
ยครัว
 
โดนเพื่อน
D 
รักเข้ามาปักกลา
F#m 
งใจ
 
มีแค่
E 
ฉันที่ไม่รู้
A/C# 
อะไร..

 
โดนเธอหักห
D 
ลัง 
 
โดยไม่
F#m 
รู้ตัว
 
เธอกับเ
E 
ขาเข้ามาตีท้า
A/C# 
ยครัว
 
โดนเพื่อน
D 
รักเข้ามาปักกลา
F#m 
งใจ
 
มีแค่
E 
ฉันที่ไม่รู้
A/C# 
อะไร 
 
โง่จริงๆ


โธ่ไอ่คนเจ้าชู้..
เธอดันเป็นชู้กับไอ่คนใกล้ชิด..
ไม่เคยจะรู้ตัวมาก่อนเลยสักนิด
ผิดที่ไว้ใจ ไม่ต้องโทษใครหรอก

เข้าใจว่าเพื่อนนะแก ไม่ต้องแชร์รักกัน
ช่วยไปรักใครที่ไม่ใช่เพื่อนฉัน
คนที่ไม่ใกล้ตัว มีตั้งอีกร้อยพัน
เธอจะเอาไหม เธอจะเอาไหม

โดนเธอหักหลัง โดยไม่รู้ตัว
เธอกับเขาเข้ามาตีท้ายครัว
โดนเพื่อนรักเข้ามาปักกลางใจ
มีแค่ฉันที่ไม่รู้อะไร โง่จริงๆ

กลายเป็นคนโง่ ๆ ที่มันโดนเธอสวมเขา
เรื่องมันเศร้า เธอกับเขาทำฉันแทบเบลอ

Every time you put on the bra
คงเป็นเขาสวมให้เธอ
เธอคงพอใจมากกว่าเป็นฉัน

เข้าใจว่าเพื่อนนะแก ไม่ต้องแชร์รักกัน
ช่วยไปรักใครที่ไม่ใช่เพื่อนฉัน
คนที่ไม่ใกล้ตัว มีตั้งอีกร้อยพัน
เธอจะเอาไหม เธอจะเอาไหม

โดนเธอหักหลัง โดยไม่รู้ตัว
เธอกับเขาเข้ามาตีท้ายครัว
โดนเพื่อนรักเข้ามาปักกลางใจ
มีแค่ฉันที่ไม่รู้อะไร..

โดนเธอหักหลัง โดยไม่รู้ตัว
เธอกับเขาเข้ามาตีท้ายครัว
โดนเพื่อนรักเข้ามาปักกลางใจ
มีแค่ฉันที่ไม่รู้อะไร โง่จริงๆ

จบแบบนี้ เจ็บไม่ไหว
เจ็บแค่ไหนถึงจะเลิกโง่งม
จบแบบนี้เจ็บไม่ไหว
ต้องเจ็บแค่ไหนที่ฉันจะลืมคนอย่างเธอ

โดนเธอหักหลัง โดยไม่รู้ตัว
เธอกับเขาเข้ามาตีท้ายครัว
โดนเพื่อนรักเข้ามาปักกลางใจ
มีแค่ฉันที่ไม่รู้อะไร..

โดนเธอหักหลัง โดยไม่รู้ตัว
เธอกับเขาเข้ามาตีท้ายครัว
โดนเพื่อนรักเข้ามาปักกลางใจ
มีแค่ฉันที่ไม่รู้อะไร โง่จริงๆ

มิวสิควิดีโอ โง่จริงๆ (So Dumb) POKMINDSET x HYE Paper Planes

เพลง : โง่จริงๆ (So Dumb) (คอร์ด)
ศิลปิน : POKMINDSET x HYE Paper Planes
เนื้อร้อง/ทำนอง : Produced by HYE
ติดต่องานศิลปิน : 081-458-8869
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend