คอร์ดเพลง ไม่มีวันเกิดขึ้นอีก Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

  
Text   


INTRO | Fmaj7 | G | Em | Am |
INTRO | Fmaj7 | G | Em | Am |

 
เราจะ
Fmaj7 
รู้ว่าดวงดาวส
G 
ว่างแค่ไหน
 
เมื่อ
Em 
มองไปบนฟ้าอันเ
Am 
งียบงัน
 
ก่อนจะ
Fmaj7 
รู้ว่าความรักมัน
G 
สำคัญ
 
ก็จาก
Em 
กันไปไกลไม่หว
Am 
นคืน
 
จาก
Fmaj7 
ดวงจันทร์ที่กำลังร้อง
G 
ไห้สะอื้น
 
เปรียบดั่ง
Em 
ความขมขื่นหมื่นเห
Am 
ตุผล

 
คนมาก
Fmaj7 
มายหลายล้านรอบ
G 
ตัวเรา
 
ใยต้อง
Em 
เอาตัวเธอลา
Am 
ลับไกล
 
เธอจาก
Fmaj7 
ไปคืนที่ฟ้าไร้แ
G 
สงจันทร์
 
ความเ
Em 
งียบงันนั่งปกคลุมทั่ว
Am 
หัวใจ
Fmaj7 
สายลำธารที่ทอดยาว
G 
ก็หยุดไหล
Em 
เหมือนหัวใจเริ่มหมดแรงลง
Am 
ริบหรี่

 
ต่อแต่
Fmaj7 
นี้ฉันจะมีความ
G 
รักได้อย่างไร
 
เมื่อ
Em 
ทั้งใจจากไปไม่
Am 
หวนคืน
Fmaj7 
ขอให้ปาฏิหาริย์ 
 
 
G 
พาเธอฟื้น
 
ให้
Em 
มายืนข้างกันไป
Am 
แสนนาน
Fmaj7 
ขอให้ความรักเราอยู่เ
G 
ป็นนิรันดร์
 
ไป
Em 
จนกาลอวสาน
Am 
ชีวิตหนึ่ง

INSTRU | Fmaj7 | G | Em | Am |

 
คนมาก
Fmaj7 
มายหลายล้านรอบ
G 
ตัวเรา
 
ใยต้อง
Em 
เอาตัวเธอลา
Am 
ลับไกล
 
เธอจาก
Fmaj7 
ไปคืนที่ฟ้าไร้แ
G 
สงจันทร์
 
ความเ
Em 
งียบงันนั่งปกคลุมทั่ว
Am 
หัวใจ
Fmaj7 
สายลำธารที่ทอดยาว
G 
ก็หยุดไหล
Em 
เหมือนหัวใจเริ่มหมดแรงลง
Am 
ริบหรี่

 
ต่อแต่
Fmaj7 
นี้ฉันจะมีความ
G 
รักได้อย่างไร
 
เมื่อ
Em 
ทั้งใจจากไปไม่
Am 
หวนคืน
Fmaj7 
ขอให้ปาฏิหาริย์
G 
พาเธอฟื้น
 
ให้
Em 
มายืนข้างฉันไป
Am 
แสนนาน
Fmaj7 
ขอให้ความรักเราอยู่เ
G 
ป็นนิรันดร์
 
ไป
Em 
จนกาลอวสาน
Am 
ชีวิตหนึ่ง

INSTRU | Fmaj7 | G | G |

Am 
  ฉันยืนร้องไห้กลาง
Em 
สายฝนพรำ
Am 
  ความในใจเป็นหมื่นล้านแต่ไม่เคยเอื้อน
Em 
เอ่ย
 
  
Em 
ลมรำเพยเจ้าเอ้ย
Am 
พาเธอกลับมา
 
  ยังคิดถึงแวว
Fmaj7 
ตา.. 
 
 
G 
ดวงเดิม..

OUTRO | Fmaj7 | G | Em | Am |
OUTRO | Fmaj7 | G | Em | Am |


เราจะรู้ว่าดวงดาวสว่างแค่ไหน
เมื่อมองไปบนฟ้าอันเงียบงัน
ก่อนจะรู้ว่าความรักมันสำคัญ
ก็จากกันไปไกลไม่หวนคืน
จากดวงจันทร์ที่กำลังร้องไห้สะอื้น
เปรียบดั่งความขมขื่นหมื่นเหตุผล

คนมากมายหลายล้านรอบตัวเรา
ใยต้องเอาตัวเธอลาลับไกล
เธอจากไปคืนที่ฟ้าไร้แสงจันทร์
ความเงียบงันนั่งปกคลุมทั่วหัวใจ
สายลำธารที่ทอดยาวก็หยุดไหล
เหมือนหัวใจเริ่มหมดแรงลงริบหรี่

ต่อแต่นี้ฉันจะมีความรักได้อย่างไร
เมื่อทั้งใจจากไปไม่หวนคืน
ขอให้ปาฏิหาริย์ พาเธอฟื้น
ให้มายืนข้างกันไปแสนนาน
ขอให้ความรักเราอยู่เป็นนิรันดร์
ไปจนกาลอวสานชีวิตหนึ่ง

( ดนตรี )

คนมากมายหลายล้านรอบตัวเรา
ใยต้องเอาตัวเธอลาลับไกล
เธอจากไปคืนที่ฟ้าไร้แสงจันทร์
ความเงียบงันนั่งปกคลุมทั่วหัวใจ
สายลำธารที่ทอดยาวก็หยุดไหล
เหมือนหัวใจเริ่มหมดแรงลงริบหรี่

ต่อแต่นี้ฉันจะมีความรักได้อย่างไร
เมื่อทั้งใจจากไปไม่หวนคืน
ขอให้ปาฏิหาริย์พาเธอฟื้น
ให้มายืนข้างฉันไปแสนนาน
ขอให้ความรักเราอยู่เป็นนิรันดร์
ไปจนกาลอวสานชีวิตหนึ่ง

( ดนตรี )

ฉันยืนร้องไห้กลางสายฝนพรำ
ความในใจเป็นหมื่นล้านแต่ไม่เคยเอื้อนเอ่ย
ลมรำเพยเจ้าเอ้ยพาเธอกลับมา
ยังคิดถึงแววตา.. ดวงเดิม..

มิวสิควิดีโอ ไม่มีวันเกิดขึ้นอีก Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

เพลง : ไม่มีวันเกิดขึ้นอีก (คอร์ด)
ศิลปิน : Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend