คอร์ดเพลง ขอจีบได้หม้าย โชเล่ย์ ชคัทพล Feat.นิล แทมมะริน

  
Text   


INTRO | G | G |
INTRO | G | Em | Am | D |

 
ให้ต
G 
ายสินี่มันคนหรือ
Bm 
ว่านางฟ้า
 
นี่
Am 
เธอหล่นลงมาจากส
D 
วรรค์หรือไร
G 
ไม่ต้องแต่งต้องเติมอะ
Bm 
ไรมากมาย
 
แค่
Am 
นี้ฉันก็ละล
D 
ายไปหมดแ
G 
ล้ว

Am 
ถ้าอยากขอสมัคร
 
เป็นว่า
Bm 
ที่แฟนเธอได้
Em 
ไหม
 
ลง
Am 
ชื่อตรงไ
D 
หนบอกพี่
G 
ที
 
เธอคง
Am 
มีผู้ชายมากมาย
 
ต้องการเธอ
Bm 
มาอยู่เคียงข้างกาย
 
เหมือนกับ
C 
ฉัน..คน
D 
นี้

 
ตกหลุม
G 
รักตั้งแต่แรกเจอ
 
น้องสาว
Em 
เห้อ 
 
มีแฟนแล้วหม้าย
 
ยิ้ม
Am 
นิดๆทำเอาหัวใ
D 
จพี่ละลา
G 
ยเลย
 
ยิ่งเธอเ
G 
ขินแก้มเธอยิ่งแดง
 
อยากจะ
Em 
แหลงเป็นภาษาใต้
 
ขอจีบไ
Am 
ด้หม้าย 
 
รักจ
C 
ริงพี่พูดจาก
D 
ใจ
 
ถ้าพ
C 
ร้อมเป็นแฟนวันไ
D 
หน..บอกฉันมาได้เลย

INSTRU | G | Em | Am | D |

 
พี่คน
Am 
บ้านๆไม่ลวงหลอกใคร
 
เค้าว่าเด็ก
Bm 
ใต้ 
 
รักจริงเชื่อได้
 
ความจริงใ
C 
จมีเต็มหัวใ
D 
จน้องสาวเ
G 
ห้อ
 
พี่พร้อมไปไ
Am 
หว้พ่อตาแม่ยาย
 
ตกลงปลง
Bm 
ใจเป็นแฟนตอใด
 
พี่ไป
C 
ขอเลย 
 
ฮู้ว
D 
ฮู้ว..

INSTRU | G | Em | Am D | G |
INSTRU | G | Em | Am | D |

Am 
ถ้าอยากขอสมัคร
 
เป็นว่า
Bm 
ที่แฟนเธอได้
Em 
ไหม
 
ลง
Am 
ชื่อตรงไ
D 
หนบอกพี่
G 
ที
 
เธอคง
Am 
มีผู้ชายมากมาย
 
ต้องการเธอ
Bm 
มาอยู่เคียงข้างกาย
 
เหมือนกับ
C 
ฉัน..คน
D 
นี้

 
ตกหลุม
G 
รักตั้งแต่แรกเจอ
 
น้องสาว
Em 
เห้อ 
 
มีแฟนแล้วหม้าย
 
ยิ้ม
Am 
นิดๆทำเอาหัวใ
D 
จพี่ละลา
G 
ยเลย
 
ยิ่งเธอเ
G 
ขินแก้มเธอยิ่งแดง
 
อยากจะ
Em 
แหลงเป็นภาษาใต้
 
ขอจีบไ
Am 
ด้หม้าย 
 
รักจ
C 
ริงพี่พูดจาก
D 
ใจ
 
ถ้าพ
C 
ร้อมเป็นแฟนวันไ
D 
หน..

 
ตกหลุม
G 
รักตั้งแต่แรกเจอ
 
น้องสาว
Em 
เห้อ 
 
มีแฟนแล้วหม้าย
 
ยิ้ม
Am 
นิดๆทำเอาหัวใ
D 
จพี่ละลา
G 
ยเลย
 
ยิ่งเธอเ
G 
ขินแก้มเธอยิ่งแดง
 
อยากจะ
Em 
แหลงเป็นภาษาใต้
 
ขอจีบไ
Am 
ด้หม้าย 
 
รักจ
C 
ริงพี่พูดจาก
D 
ใจ
 
ถ้าพ
C 
ร้อมเป็นแฟนวันไ
D 
หน..บอกฉันมาไ
G 
ด้เลย 
 
 
Em 

 
ว่าพี่คน
Am 
บ้านๆไม่ลวงหลอกใคร
 
เค้าว่าเด็ก
Bm 
ใต้รัก 
 
จริงเชื่อได้
 
ความจริงใ
C 
จมีเต็มหัวใ
D 
จน้องสาวเ
G 
ห้อ
 
พี่พร้อมไปไ
Am 
หว้พ่อตาแม่ยาย
 
ตกลงปลงใ
Bm 
จเป็นแฟนตอใดพี่ไป
C 
ขอเลย 
 
 
D 
 
รักจริงๆสัญ
G 
ญา…


ให้ตายสินี่มันคนหรือว่านางฟ้า
นี่เธอหล่นลงมาจากสวรรค์หรือไร
ไม่ต้องแต่งต้องเติมอะไรมากมาย
แค่นี้ฉันก็ละลายไปหมดแล้ว

ถ้าอยากขอสมัครเป็นว่าที่แฟนเธอได้ไหม
ลงชื่อตรงไหนบอกพี่ที
เธอคงมีผู้ชายมากมาย
ต้องการเธอมาอยู่เคียงข้างกาย
เหมือนกับฉันคนนี้

ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอ
น้องสาวเห้อ มีแฟนแล้วหม้าย
ยิ้มนิดๆทำเอาหัวใจพี่ละลายเลย
ยิ่งเธอเขินแก้มเธอยิ่งแดง
อยากจะแหลงเป็นภาษาใต้
ขอจีบได้หม้าย รักจริงพี่พูดจากใจ
ถ้าพร้อมเป็นแฟนวันไหนบอกฉันมาได้เลย

ดนตรี

พี่คนบ้านๆไม่ลวงหลอกใคร
เค้าว่าเด็กใต้ รักจริงเชื่อได้
ความจริงใจมีเต็มหัวใจน้องสาวเห้อ
พี่พร้อมไปไหว้พ่อตาแม่ยาย
ตกลงปลงใจเป็นแฟนตอใด
พี่ไปขอเลย ฮู้วฮู้ว

ดนตรี

ถ้าอยากขอสมัครเป็นว่าที่แฟนเธอได้ไหม
ลงชื่อตรงไหนบอกพี่ที
เธอคงมีผู้ชายมากมาย
ต้องการเธอมาอยู่เคียงข้างกาย
เหมือนกับฉันคนนี้

ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอ
น้องสาวเห้อ มีแฟนแล้วหม้าย
ยิ้มนิดๆทำเอาหัวใจพี่ละลายเลย
ยิ่งเธอเขินแก้มเธอยิ่งแดง
อยากจะแหลงเป็นภาษาใต้
ขอจีบได้หม้าย รักจริงพี่พูดจากใจ
ถ้าพร้อมเป็นแฟนวันไหน..

ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอ
น้องสาวเห้อ มีแฟนแล้วหม้าย
ยิ้มนิดๆทำเอาหัวใจพี่ละลายเลย
ยิ่งเธอเขินแก้มเธอยิ่งแดง
อยากจะแหลงเป็นภาษาใต้
ขอจีบได้หม้าย รักจริงพี่พูดจากใจ
ถ้าพร้อมเป็นแฟนวันไหนบอกฉันมาได้เลย

ว่าพี่คนบ้านๆไม่ลวงหลอกใคร
เค้าว่าเด็กใต้รัก จริงเชื่อได้
ความจริงใจมีเต็มหัวใจน้องสาวเห้อ
พี่พร้อมไปไหว้พ่อตาแม่ยาย
ตกลงปลงใจเป็นแฟนตอใดพี่ไปขอเลย
รักจริงๆสัญญา..

มิวสิควิดีโอ ขอจีบได้หม้าย โชเล่ย์ ชคัทพล

เพลง : ขอจีบได้หม้าย
ศิลปิน : โชเล่ย์ ชคัทพล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชคัทพล สุภาพ
เรียบเรียง : ยีนส์ ศิลาแลง
ติดต่องานศิลปิน : 061-2461626, 096-9740470
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend