คอร์ดเพลง คอนเทนท์น้ำตา ต้า ธนพล

  
Text   


INTRO | C | F | C | G |

C 
บ่ต้องเบิ่งกะได้
 
ถ้า
Am 
เห็นกะปัดผ่านไป
 
บ่ได้อ
F 
ยากที่จะร้องไห้
 
ที่เฮ็ดไ
G 
ปเพราะใจยังเจ็บ

C 
ที่โพสต์ลง 
 
tiktok
 
ทุก
Am 
ดอกนั้นเจ็บทุกเม็ด
F 
น้ำตาที่เห็น 
 
นั้นเป็นเเค่เศษ
 
ก่อนอัพเ
G 
ดทโพสต์หลายกว่านี้

 
ทำใ
F 
จให้ลืม 
 
แล้วกลืนน้ำตา
Em 
แต่ไหลบ่เซาสักที่
 
บ่ได้อ
F 
ยากร้องไห้ 
 
แต่เจ็บหัวใจ
 
บ่ได้  
G 
fake อีหลี ที่มีน้ำตา

 
บ่ได้สร้างคอนเ
C 
ทนท์
 
น้ำตาที่
G/B 
ห็นเจ็บเบิ้ดทุก
Am 
หยด
 
เจ็บจ
G 
ริงเจ็บจังเหมือนเ
F 
ป็นบท 
 
 
Em 
 
ที่
Dm 
เธอสั่งน้ำตาให้ไ
G 
หล

 
บ่ได้สร้างคอนเ
C 
ทนท์
 
ย้อนฮักมัน
G/B 
เจ๊งอดไห้บ่
Am 
ได้
 
บ่ได้
G 
ขอคะแนนความเ
F 
ห็นใจ 
 
 
Em 
 
ที่โ
Dm 
พสต์เพื่ออยากระบ
G 
าย
 
ย่านอกแตกตาย  
C 
สั่นดอก 
 
 
G 

C 
ที่โพสต์ลง 
 
tiktok
 
ทุก
Am 
ดอกนั้นเจ็บทุกเม็ด
F 
น้ำตาที่เห็นนั้นเป็นเเค่เศษ
 
ก่อนอัพเ
G 
ดทโพสต์หลายกว่านี้

 
ทำใ
F 
จให้ลืม 
 
แล้วกลืนน้ำตา
Em 
แต่ไหลบ่เซาสักที่
 
บ่ได้อ
F 
ยากร้องไห้ 
 
แต่เจ็บหัวใจ
 
บ่ได้  
G 
fake อีหลี ที่มีน้ำตา

 
บ่ได้สร้างคอนเ
C 
ทนท์
 
น้ำตาที่
G/B 
ห็นเจ็บเบิ้ดทุก
Am 
หยด
 
เจ็บจ
G 
ริงเจ็บจังเหมือนเ
F 
ป็นบท 
 
 
Em 
 
ที่
Dm 
เธอสั่งน้ำตาให้ไ
G 
หล

 
บ่ได้สร้างคอนเ
C 
ทนท์
 
ย้อนฮักมัน
G/B 
เจ๊งอดไห้บ่
Am 
ได้
 
บ่ได้
G 
ขอคะแนนความเ
F 
ห็นใจ 
 
 
Em 
 
ที่โ
Dm 
พสต์เพื่ออยากระบ
G 
าย
 
ย่านอกแตกตาย  
C 
สั่นดอก 
 
 
G 

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C G/B | Am G | F EmSS
INSTRU | Dm G | C | G |

 
ทำใ
F 
จให้ลืม 
 
แล้วกลืนน้ำตา
Em 
แต่ไหลบ่เซาสักที
 
บ่ได้อ
F 
ยากร้องไห้ 
 
แต่เจ็บหัวใจ
 
บ่ได้  
G 
fake อีหลี ที่มีน้ำตา

 
บ่ได้สร้างคอนเ
C 
ทนท์
 
น้ำตาที่
G/B 
ห็นเจ็บเบิ้ดทุก
Am 
หยด
 
เจ็บจ
G 
ริงเจ็บจังเหมือนเ
F 
ป็นบท 
 
 
Em 
 
ที่
Dm 
เธอสั่งน้ำตาให้ไ
G 
หล

 
บ่ได้สร้างคอนเ
C 
ทนท์
 
ย้อนฮักมัน
G/B 
เจ๊งอดไห้บ่
Am 
ได้
 
บ่ได้
G 
ขอคะแนนความเ
F 
ห็นใจ 
 
 
Em 
 
ที่โ
Dm 
พสต์เพื่ออยากระบ
G 
าย
 
ย่านอกแตกตาย  
C 
สั่นดอก

 
บ่ได้สร้างคอนเ
C 
ทนท์
 
น้ำตาที่
G/B 
ห็นเจ็บเบิ้ดทุก
Am 
หยด
 
เจ็บจ
G 
ริงเจ็บจังเหมือนเ
F 
ป็นบท 
 
 
Em 
 
ที่
Dm 
เธอสั่งน้ำตาให้ไ
G 
หล

 
บ่ได้สร้างคอนเ
C 
ทนท์
 
ย้อนฮักมัน
G/B 
เจ๊งอดไห้บ่
Am 
ได้
 
บ่ได้
G 
ขอคะแนนความเ
F 
ห็นใจ 
 
 
Em 
 
ที่โ
Dm 
พสต์เพื่ออยากระบ
G 
าย
 
ย่านอกแตกตาย  
C 
สั่นดอก

 
ที่โ
Dm 
พสต์เพื่ออยากระบ
G 
าย
 
ย่านอกแตกตาย..  
C 
สั่นดอก


บ่ต้องเบิ่งกะได้
ถ้าเห็นกะปัดผ่านไป
บ่ได้อยากที่จะร้องไห้
ที่เฮ็ดไปเพราะใจยังเจ็บ

ที่โพสต์ลง tiktok
ทุกดอกนั้นเจ็บทุกเม็ด
น้ำตาที่เห็น นั้นเป็นเเค่เศษ
ก่อนอัพเดทโพสต์หลายกว่านี้

ทำใจให้ลืม แล้วกลืนน้ำตา
แต่ไหลบ่เซาสักที่
บ่ได้อยากร้องไห้ แต่เจ็บหัวใจ
บ่ได้ fake อีหลี ที่มีน้ำตา

บ่ได้สร้างคอนเทนท์
น้ำตาที่ห็นเจ็บเบิ้ดทุกหยด
เจ็บจริงเจ็บจังเหมือนเป็นบท
ที่เธอสั่งน้ำตาให้ไหล

บ่ได้สร้างคอนเทนท์
ย้อนฮักมันเจ๊งอดไห้บ่ได้
บ่ได้ขอคะแนนความเห็นใจ
ที่โพสต์เพื่ออยากระบาย
ย่านอกแตกตาย สั่นดอก

ที่โพสต์ลง tiktok
ทุกดอกนั้นเจ็บทุกเม็ด
น้ำตาที่เห็นนั้นเป็นเเค่เศษ
ก่อนอัพเดทโพสต์หลายกว่านี้

ทำใจให้ลืม แล้วกลืนน้ำตา
แต่ไหลบ่เซาสักที่
บ่ได้อยากร้องไห้ แต่เจ็บหัวใจ
บ่ได้ fake อีหลี ที่มีน้ำตา

บ่ได้สร้างคอนเทนท์
น้ำตาที่ห็นเจ็บเบิ้ดทุกหยด
เจ็บจริงเจ็บจังเหมือนเป็นบท
ที่เธอสั่งน้ำตาให้ไหล

บ่ได้สร้างคอนเทนท์
ย้อนฮักมันเจ๊งอดไห้บ่ได้
บ่ได้ขอคะแนนความเห็นใจ
ที่โพสต์เพื่ออยากระบาย
ย่านอกแตกตาย สั่นดอก

( ดนตรี )

ทำใจให้ลืม แล้วกลืนน้ำตา
แต่ไหลบ่เซาสักที
บ่ได้อยากร้องไห้ แต่เจ็บหัวใจ
บ่ได้ fake อีหลี ที่มีน้ำตา

บ่ได้สร้างคอนเทนท์
น้ำตาที่ห็นเจ็บเบิ้ดทุกหยด
เจ็บจริงเจ็บจังเหมือนเป็นบท
ที่เธอสั่งน้ำตาให้ไหล

บ่ได้สร้างคอนเทนท์
ย้อนฮักมันเจ๊งอดไห้บ่ได้
บ่ได้ขอคะแนนความเห็นใจ
ที่โพสต์เพื่ออยากระบาย
ย่านอกแตกตาย สั่นดอก

บ่ได้สร้างคอนเทนท์
น้ำตาที่ห็นเจ็บเบิ้ดทุกหยด
เจ็บจริงเจ็บจังเหมือนเป็นบท
ที่เธอสั่งน้ำตาให้ไหล

บ่ได้สร้างคอนเทนท์
ย้อนฮักมันเจ๊งอดไห้บ่ได้
บ่ได้ขอคะแนนความเห็นใจ
ที่โพสต์เพื่ออยากระบาย
ย่านอกแตกตาย สั่นดอก

ที่โพสต์เพื่ออยากระบาย
ย่านอกแตกตาย.. สั่นดอก

มิวสิควิดีโอ คอนเทนท์น้ำตา ต้า ธนพล

เพลง : คอนเทนท์น้ำตา
ศิลปิน : ต้า ธนพล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธนวัฒน์ ทวนไธสง
เรียบเรียง : ดี้ เสถียร เที่ยงธรรม
ติดต่องานศิลปิน : 0968166341
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend