คอร์ดเพลง กอดเทื่อสุดท้าย นายต้นไม้ & Jack WC

  
Text   


Tune to Eb

 
ขอกอดเทือสุดท้ายได้
G 
บ่ก่อนเจ้า
D/F# 
สิไป
 
กะคิดเสีย
Em 
ว่าต่อลมหายใ
D 
จให้อ้ายทำใ
C 
จก่อน
 
อยู่
Bm 
จักคราว
Am 
ก่อนพออ้ายบ่ต
D 
าย
 
แมนสิหลังจาก
G 
นี้ 
 
สิบ่มี
D/F# 
เจ้าอยู่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
แขนสิบ่
D 
ยื้อมือสิบ่
C 
รั้ง 
 
 
Cm 
 
ถึงมื่อ
Am 
นี้ที่เฮากอด
D 
กัน 
 
สิเป็นกอดสุดท้
G 
าย

INSTRU | G | D/F# | C | Cm |

 
น้องเคย
G 
ฮัก 
 
ฮักกัน
 
น้องบอกอ้าย
D/F# 
จำว่าสิบ่เป็นลายต่าง
 
ฮักอ้ายถืก
Em 
ม่าง 
 
ถืกพังช้ำเบิด
Bm 
หัวใจ
 
จากที่ห
C 
นึ่งกลายเป็นที่สอง
 
ทั้งที่แต่
Bm 
ก่อนว่าฮักอ้ายหลาย
 
แต่มื้อนี้สิ
Am 
ไป 
 
ห้ามบ่ไ
D 
ด้กะให้เว้านำแน่
G 
จักคราว

 
ขอไ
Am 
ด้บ่ 
 
อ้ายขอเวลาสอง
Bm 
นาที
 
ก่อนเจ้าสิ
C 
หนี.
Cm 
..   
 
อ้ายขอบ่ห
D 
ลาย

 
ขอกอดเทือสุดท้ายได้
G 
บ่ก่อนเจ้า
D/F# 
สิไป
 
กะคิดเสีย
Em 
ว่าต่อลมหายใ
D 
จให้อ้ายทำใ
C 
จก่อน
 
อยู่
Bm 
จักคราว
Am 
ก่อนพออ้ายบ่ต
D 
าย
 
แมนสิหลังจาก
G 
นี้ 
 
สิบ่มี
D/F# 
เจ้าอยู่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
แขนสิบ่
D 
ยื้อมือสิบ่
C 
รั้ง
 
ถึงมื่อ
Am 
นี้ที่เฮากอด
D 
กัน 
 
สิเป็นกอดสุดท้
G 
าย

INSTRU | G D/F# | Em D | C Cm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em D | C | Cm |

 
ขอไ
Am 
ด้บ่ 
 
อ้ายขอเวลาสอง
Bm 
นาที
 
ก่อนเจ้าสิ
C 
หนี.
Cm 
..   
 
อ้ายขอบ่ห
D 
ลาย

 
ขอกอดเทือสุดท้ายได้
G 
บ่ก่อนเจ้า
D/F# 
สิไป
 
กะคิดเสีย
Em 
ว่าต่อลมหายใ
D 
จให้อ้ายทำใ
C 
จก่อน
 
อยู่
Bm 
จักคราว
Am 
ก่อนพออ้ายบ่ต
D 
าย
 
แมนสิหลังจาก
G 
นี้ 
 
สิบ่มี
D/F# 
เจ้าอยู่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
แขนสิบ่
D 
ยื้อมือสิบ่
C 
รั้ง
 
ถึงมื่อ
Am 
นี้ที่เฮากอด
D 
กัน 
 
สิเป็นกอดสุดท้
G 
าย

F 
  คั่นกัน 
 
อ้ายกะ
C 
คงบ่เจ็บแบบนี้
F 
  ก่อนเจ้าสิหนี 
 
ให้อ้ายได้
D 
ขอเถื่อสุดท้ายได้บ่

 
ขอกอดเทือสุดท้ายได้
G 
บ่ก่อนเจ้า
D/F# 
สิไป
 
กะคิดเสีย
Em 
ว่าต่อลมหายใ
D 
จให้อ้ายทำใ
C 
จก่อน
 
อยู่
Bm 
จักคราว
Am 
ก่อนพออ้ายบ่ต
D 
าย
 
แมนสิหลังจาก
G 
นี้ 
 
สิบ่มี
D/F# 
เจ้าอยู่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
แขนสิบ่
D 
ยื้อมือสิบ่
C 
รั้ง 
 
 
Cm 

 
ขอกอดเทือสุดท้ายได้
G 
บ่ก่อนเจ้า
D/F# 
สิไป
 
กะคิดเสีย
Em 
ว่าต่อลมหายใ
D 
จให้อ้ายทำใ
C 
จก่อน
 
อยู่
Bm 
จักคราว
Am 
ก่อนพออ้ายบ่ต
D 
าย
 
แมนสิหลังจาก
G 
นี้ 
 
สิบ่มี
D/F# 
เจ้าอยู่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
แขนสิบ่
D 
ยื้อมือสิบ่
C 
รั้ง 
 
 
Cm 
 
ถึงมื่อ
Am 
นี้ที่เฮากอด
D 
กัน 
 
สิเป็นกอดสุดท้
G 
าย

 
ถึง
Am 
มื่อนี้ที่เฮากอดกัน.
Cm 
.
 
สิเป็นกอดสุดท้
G 
าย..


ขอกอดเทือสุดท้ายได้บ่ก่อนเจ้าสิไป
กะคิดเสียว่าต่อลมหายใจให้อ้ายทำใจก่อน
อยู่จักคราวก่อนพออ้ายบ่ตาย
แมนสิหลังจากนี้ สิบ่มีเจ้าอยู่เคียงข้างกัน
แขนสิบ่ยื้อมือสิบ่รั้ง
ถึงมื่อนี้ที่เฮากอดกัน สิเป็นกอดสุดท้าย

ดนตรี

น้องเคยฮัก ฮักกัน
น้องบอกอ้ายจำว่าสิบ่เป็นลายต่าง
ฮักอ้ายถืกม่าง ถืกพังช้ำเบิดหัวใจ
จากที่หนึ่งกลายเป็นที่สอง
ทั้งที่แต่ก่อนว่าฮักอ้ายหลาย
แต่มื้อนี้สิไป ห้ามบ่ได้กะให้เว้านำแน่จักคราว

ขอได้บ่ อ้ายขอเวลาสองนาที
ก่อนเจ้าสิหนี อ้ายขอบ่หลาย

ขอกอดเทือสุดท้ายได้บ่ก่อนเจ้าสิไป
กะคิดเสียว่าต่อลมหายใจให้อ้ายทำใจก่อน
อยู่จักคราวก่อนพออ้ายบ่ตาย
แมนสิหลังจากนี้ สิบ่มีเจ้าอยู่เคียงข้างกัน
แขนสิบ่ยื้อมือสิบ่รั้ง
ถึงมื่อนี้ที่เฮากอดกัน สิเป็นกอดสุดท้าย

ดนตรี

ขอได้บ่ อ้ายขอเวลาสองนาที
ก่อนเจ้าสิหนี อ้ายขอบ่หลาย

ขอกอดเทือสุดท้ายได้บ่ก่อนเจ้าสิไป
กะคิดเสียว่าต่อลมหายใจให้อ้ายทำใจก่อน
อยู่จักคราวก่อนพออ้ายบ่ตาย
แมนสิหลังจากนี้ สิบ่มีเจ้าอยู่เคียงข้างกัน
แขนสิบ่ยื้อมือสิบ่รั้ง
ถึงมื่อนี้ที่เฮากอดกัน สิเป็นกอดสุดท้าย

คั่นกัน อ้ายกะคงบ่เจ็บแบบนี้
ก่อนเจ้าสิหนี ให้อ้ายได้ขอเถื่อสุดท้ายได้บ่

ขอกอดเทือสุดท้ายได้บ่ก่อนเจ้าสิไป
กะคิดเสียว่าต่อลมหายใจให้อ้ายทำใจก่อน
อยู่จักคราวก่อนพออ้ายบ่ตาย
แมนสิหลังจากนี้ สิบ่มีเจ้าอยู่เคียงข้างกัน
แขนสิบ่ยื้อมือสิบ่รั้ง..

ขอกอดเทือสุดท้ายได้บ่ก่อนเจ้าสิไป
กะคิดเสียว่าต่อลมหายใจให้อ้ายทำใจก่อน
อยู่จักคราวก่อนพออ้ายบ่ตาย
แมนสิหลังจากนี้ สิบ่มีเจ้าอยู่เคียงข้างกัน
แขนสิบ่ยื้อมือสิบ่รั้ง
ถึงมื่อนี้ที่เฮากอดกัน สิเป็นกอดสุดท้าย

ถึงมื่อนี้ที่เฮากอดกัน.. สิเป็นกอดสุดท้าย

มิวสิควิดีโอ กอดเทื่อสุดท้าย นายต้นไม้ & Jack WC

เพลง : กอดเทื่อสุดท้าย
ศิลปิน : นายต้นไม้ & Jack WC
เนื้อร้อง/ทำนอง : นายต้นไม้
เรียบเรียง : พีรวัฒน์ นาเสวี่ยม
ติดต่องานศิลปิน : 0902581606
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend