คอร์ดเพลง คือบ่คิด เฟิร์ส หนูเป็นคนไทยค่ะ

  
Text   


INTRO | F | Em | Dm G | C |
INTRO | F | Em | Dm | G |

 
สิกลับ
Dm 
มาเฮ็ดหยัง 
 
คนที่
Em 
เฮ็ดให้ใจพัง
 
จากไปแ
F 
ล้วอย่ามาเหล่าความหลังอย่ามาทำร้
G 
ายใจ

 
หัว
Am 
ใจที่พังไปแล้ว 
 
บ่มี
Em 
แววสิคืนม
Am 
าได้
 
สิ่งไ
Dm 
ด๋ที่อ้ายเฮ็ดไ
G 
ว้ 
 
น้องบ่เค
C 
ยลืม

 
กลับมาเ
F 
ว้านำกัน 
 
เฮ็ดทุก
Em 
อย่างให้คือเก่า
 
หัว
Dm 
ใจกับเรื่องของเ
G 
ฮาบ่คือเก่า
C 
อีกแล้ว 
 
 
E 
 
ตอน
F 
นั้นกะฮักอ้ายห
G 
ลาย 
 
ตอ
Em 
นนี้แล้วมัน
Am 
บ่ใช่
 
ให้
Dm 
อ้ายคืนกลับไ
G 
ปหาคนให
C 
ม่สา

 
เป็นหยังบ่คิด
F 
ดีๆ 
 
ก่อนสิไปมี
Em 
คนใหม่
 
มื้อ
Dm 
นั้นที่ยื้อเอา
G 
ไว้คือบ่แคร์ใ
C 
จกัน
Em 
แน่
 
มาฮอดมื้อ
F 
นี้สิขอคืนดี
Fm 
ง่ายๆ
 
บ่คิดเห็น
Em 
ใจของคนเจ็
Am 
บแน่
 
กว่าแผล
Dm 
ใจของคนที่
G 
แพ้สิดีมันโดนปา
C 
นได๋

INSTRU | F | Em | Dm G | C |
INSTRU | F | Em Am | Dm | F G |

 
กลับมาเ
F 
ว้านำกัน 
 
เฮ็ดทุก
Em 
อย่างให้คือเก่า
 
หัว
Dm 
ใจกับเรื่องของเ
G 
ฮาบ่คือเก่า
C 
อีกแล้ว 
 
 
E 
 
ตอน
F 
นั้นกะฮักอ้ายห
G 
ลาย 
 
ตอ
Em 
นนี้แล้วมัน
Am 
บ่ใช่
 
ให้
Dm 
อ้ายคืนกลับไ
G 
ปหาคนให
C 
ม่สา

 
เป็นหยังบ่คิด
F 
ดีๆ 
 
ก่อนสิไปมี
Em 
คนใหม่
 
มื้อ
Dm 
นั้นที่ยื้อเอา
G 
ไว้คือบ่แคร์ใ
C 
จกัน
Em 
แน่
 
มาฮอดมื้อ
F 
นี้สิขอคืนดี
Fm 
ง่ายๆ
 
บ่คิดเห็น
Em 
ใจของคนเจ็
Am 
บแน่
 
กว่าแผล
Dm 
ใจของคนที่
G 
แพ้สิดีมันโดนปา
C 
นได๋

 
เป็นหยังบ่คิด
F 
ดีๆ 
 
ก่อนสิไปมี
Em 
คนใหม่
 
มื้อ
Dm 
นั้นที่ยื้อเอา
G 
ไว้คือบ่แคร์ใ
C 
จกัน
E 
แน่
 
มาฮอดมื้อ
F 
นี้สิขอคืนดี
Fm 
ง่ายๆ
 
บ่คิดเห็น
Em 
ใจของคนเจ็
Am 
บแน่
 
กว่าแผล
Dm 
ใจของคนที่
G 
แพ้สิดีมันโดนปา
C 
นได๋

 
กว่าแผล
Am 
ใจขอ
D/F# 
งคนที่
Dm 
แพ้..
G 
.
 
สิดีมันโดนปานได๋..
 

OUTRO | F | Em Am | Dm G | C |


สิกลับมาเฮ็ดหยัง คนที่เฮ็ดให้ใจพัง
จากไปแล้วอย่ามาเหล่าความหลัง
อย่ามาทำร้ายใจ

หัวใจที่พังไปแล้ว บ่มีแววสิคืนมาได้
สิ่งได๋ที่อ้ายเฮ็ดไว้ น้องบ่เคยลืม

กลับมาเว้านำกัน เฮ็ดทุกอย่างให้คือเก่า
หัวใจกับเรื่องของเฮาบ่คือเก่าอีกแล้ว
ตอนนั้นกะฮักอ้ายหลาย ตอนนี้แล้วมันบ่ใช่
ให้อ้ายคืนกลับไปหาคนใหม่สา

เป็นหยังบ่คิดดีๆ ก่อนสิไปมีคนใหม่
มื้อนั้นที่ยื้อเอาไว้คือบ่แคร์ใจกันแน่
มาฮอดมื้อนี้สิขอคืนดี ง่ายๆ
บ่คิดเห็นใจของคนเจ็บแน่
กว่าแผลใจของคนที่แพ้สิดีมันโดนปานได๋

ดนตรี

กลับมาเว้านำกัน เฮ็ดทุกอย่างให้คือเก่า
หัวใจกับเรื่องของเฮาบ่คือเก่าอีกแล้ว
ตอนนั้นกะฮักอ้ายหลาย ตอนนี้แล้วมันบ่ใช่
ให้อ้ายคืนกลับไปหาคนใหม่สา

เป็นหยังบ่คิดดีๆ ก่อนสิไปมีคนใหม่
มื้อนั้นที่ยื้อเอาไว้คือบ่แคร์ใจกันแน่
มาฮอดมื้อนี้สิขอคืนดี ง่ายๆ
บ่คิดเห็นใจของคนเจ็บแน่
กว่าแผลใจของคนที่แพ้สิดีมันโดนปานได๋

เป็นหยังบ่คิดดีๆ ก่อนสิไปมีคนใหม่
มื้อนั้นที่ยื้อเอาไว้คือบ่แคร์ใจกันแน่
มาฮอดมื้อนี้สิขอคืนดีง่ายๆ
บ่คิดเห็นใจของคนเจ็บแน่
กว่าแผลใจของคนที่แพ้สิดีมันโดนปานได๋

กว่าแผลใจของคนที่แพ้.. สิดีมันโดนปานได๋

มิวสิควิดีโอ คือบ่คิด เฟิร์ส หนูเป็นคนไทยค่ะ

เพลง : คือบ่คิด
ศิลปิน : เฟิร์ส หนูเป็นคนไทยค่ะ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน : 085-513-2936, 081-5873444
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend