คอร์ดเพลง คืนสองเข็ม ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   


INTRO | Bm | G | D | A |
INTRO | Bm | G | D | A |
INTRO | Bm | G | D | A | A |

 
ไป
D 
กินข้าวกันไหม 
 
น้อง
F#m 
ชอบกินไอ้ไหร
 
ตามใ
G 
จน้องนั้นได้ทั้ง
A 
เพ
 
ไป
D 
ฟังเพลงกันไหม 
 
น้อง
F#m 
ชอบเพลงแนวไหน
 
สบา
G 
ยๆแนวไหนก็ได้
A 
ชิลๆ

 
เป็นอย่าง
Em 
นี้กันทุกคน 
 
เกือบทุก
F#m 
คู่ตอนเริ่มคบ
 
มองไอ้ไ
Em 
หรก็เป็นบวก 
 
ไม่ค่อย
F#m 
มีหรอกเป็นลบ
 
แต่น้ำต้ม
G 
ผักกินนานๆ 
 
ความห
A 
วานมันติดลบ

 
พอทำอย่าง
Bm 
นั้นเธอบอกไม่ดี
 
พอทำอย่าง
G 
นี้เธอบอกไม่เอา
 
เจ็บหัวจ
D 
ริงๆ 
 
เลยตัวเรา
 
ไอ้ไหร
A 
วะ ไอ้ไหรวะ ไอ้ไหรวะ

 
ไปร้านข้าว
Bm 
แกงจะกินส้มตำ
 
อยู่ร้านส้ม
G 
ตำจะกินพิซซ่า
 
นี่มึงเบ
D 
ลอหรือกูบ้า 
 
เจ็บหัวเ
A 
หม็ด
 
เจ็บหัวเหม็ด เจ็บหัวเหม็ด  
 

 
นี่กูเป็น
G 
บ้า 
 
หรือ
A 
ว่ามึงเ
Bm 
พี้ยนไปแล้ว
 
เธอลองไปป
G 
รึกษาห
A 
มอหลังคาแ
D 
ดง
 
ยาฉีดยา
G 
ชา 
 
ยา
A 
บ้ายาไ
Bm 
หนที่ว่าแรง
 
ไม่ต้
G 
อง ไม่ต้อง กูฉีดเ
A 
อง 
 
คืนสองเข็ม

INSTRU | Bm | Bm |

 
ไป
D 
กินข้าวกันไหม 
 
น้อง
F#m 
ชอบกินไอ้ไหร
 
ตามใ
G 
จน้องนั้นได้ทั้ง
A 
เพ
 
ไป
D 
ฟังเพลงกันไหม 
 
น้อง
F#m 
ชอบเพลงแนวไหน
 
สบา
G 
ยๆแนวไหนก็ได้
A 
ชิลๆ

 
เป็นอย่าง
Em 
นี้กันทุกคน 
 
เกือบทุก
F#m 
คู่ตอนเริ่มคบ
 
มองไอ้ไ
Em 
หรก็เป็นบวก 
 
ไม่ค่อย
F#m 
มีหรอกเป็นลบ
 
แต่น้ำต้ม
G 
ผักกินนานๆ 
 
ความห
A 
วานมันติดลบ

 
พอทำอย่าง
Bm 
นั้นเธอบอกไม่ดี
 
พอทำอย่าง
G 
นี้เธอบอกไม่เอา
 
เจ็บหัวจ
D 
ริงๆ 
 
เลยตัวเรา
 
ไอ้ไหร
A 
วะ ไอ้ไหรวะ ไอ้ไหรวะ

 
ไปร้านข้าว
Bm 
แกงจะกินส้มตำ
 
อยู่ร้านส้ม
G 
ตำจะกินพิซซ่า
 
นี่มึงเบ
D 
ลอหรือกูบ้า 
 
เจ็บหัวเ
A 
หม็ด
 
เจ็บหัวเหม็ด เจ็บหัวเหม็ด  
 

 
นี่กูเป็น
G 
บ้า 
 
หรือ
A 
ว่ามึงเ
Bm 
พี้ยนไปแล้ว
 
เธอลองไปป
G 
รึกษาห
A 
มอหลังคาแ
D 
ดง
 
ยาฉีดยา
G 
ชา 
 
ยา
A 
บ้ายาไ
Bm 
หนที่ว่าแรง
 
ไม่ต้
G 
อง ไม่ต้อง กูฉีดเ
A 
อง
 
คืนสองเข็ม..
 

INSTRU | Bm | G | D | A | A |
INSTRU | Bm | G | D | A | A |

 
เป็นอย่าง
Em 
นี้กันทุกคน 
 
เกือบทุก
F#m 
คู่ตอนเริ่มคบ
 
มองไอ้ไ
Em 
หรก็เป็นบวก 
 
ไม่ค่อย
F#m 
มีหรอกเป็นลบ
 
แต่น้ำต้ม
G 
ผักกินนานๆ 
 
ความห
A 
วานมันติดลบ

 
พอทำอย่าง
Bm 
นั้นเธอบอกไม่ดี
 
พอทำอย่าง
G 
นี้เธอบอกไม่เอา
 
เจ็บหัวจ
D 
ริงๆ 
 
เลยตัวเรา
 
ไอ้ไหร
A 
วะ ไอ้ไหรวะ ไอ้ไหรวะ

 
ไปร้านข้าว
Bm 
แกงจะกินส้มตำ
 
อยู่ร้านส้ม
G 
ตำจะกินพิซซ่า
 
นี่มึงเบ
D 
ลอหรือกูบ้า 
 
เจ็บหัวเ
A 
หม็ด
 
เจ็บหัวเหม็ด เจ็บหัวเหม็ด  
 

 
นี่กูเป็น
G 
บ้า 
 
หรือ
A 
ว่ามึงเ
Bm 
พี้ยนไปแล้ว
 
เธอลองไปป
G 
รึกษาห
A 
มอหลังคาแ
D 
ดง
 
ยาฉีดยา
G 
ชา 
 
ยา
A 
บ้ายาไ
Bm 
หนที่ว่าแรง
 
ไม่ต้
G 
อง ไม่ต้อง กูฉีดเ
A 
อง

 
คืนสอง
Bm 
เข็ม 
 
 
A 
 
คืนสอง
Bm 
เข็ม 
 
 
A 
 
คืนสองเข็ม..
Bm 


ไปกินข้าวกันไหม น้องชอบกินไอ้ไหร
ตามใจน้องนั้นได้ทั้งเพ
ไปฟังเพลงกันไหม น้องชอบเพลงแนวไหน
สบายๆแนวไหนก็ได้ชิลๆ

เป็นอย่างนี้กันทุกคน เกือบทุกคู่ตอนเริ่มคบ
มองไอ้ไหรก็เป็นบวก ไม่ค่อยมีหรอกเป็นลบ
แต่น้ำต้มผักกินนานๆ ความหวานมันติดลบ

พอทำอย่างนั้นเธอบอกไม่ดี
พอทำอย่างนี้เธอบอกไม่เอา
เจ็บหัวจริงๆ เลยตัวเรา
ไอ้ไหรวะ ไอ้ไหรวะ ไอ้ไหรวะ

ไปร้านข้าวแกงจะกินส้มตำ
อยู่ร้านส้มตำจะกินพิซซ่า
นี่มึงเบลอหรือกูบ้า เจ็บหัวเหม็ด
เจ็บหัวเหม็ด เจ็บหัวเหม็ด

นี่กูเป็นบ้า หรือว่ามึงเพี้ยนไปแล้ว
เธอลองไปปรึกษาหมอหลังคาแดง
ยาฉีดยาชา ยาบ้ายาไหนที่ว่าแรง
ไม่ต้อง ไม่ต้อง กูฉีดเอง คืนสองเข็ม

( ดนตรี )

ไปกินข้าวกันไหม น้องชอบกินไอ้ไหร
ตามใจน้องนั้นได้ทั้งเพ
ไปฟังเพลงกันไหม น้องชอบเพลงแนวไหน
สบายๆแนวไหนก็ได้ชิลๆ

เป็นอย่างนี้กันทุกคน เกือบทุกคู่ตอนเริ่มคบ
มองไอ้ไหรก็เป็นบวก ไม่ค่อยมีหรอกเป็นลบ
แต่น้ำต้มผักกินนานๆ ความหวานมันติดลบ

พอทำอย่างนั้นเธอบอกไม่ดี
พอทำอย่างนี้เธอบอกไม่เอา
เจ็บหัวจริงๆ เลยตัวเรา
ไอ้ไหรวะ ไอ้ไหรวะ ไอ้ไหรวะ

ไปร้านข้าวแกงจะกินส้มตำ
อยู่ร้านส้มตำจะกินพิซซ่า
นี่มึงเบลอหรือกูบ้า เจ็บหัวเหม็ด
เจ็บหัวเหม็ด เจ็บหัวเหม็ด

นี่กูเป็นบ้า หรือว่ามึงเพี้ยนไปแล้ว
เธอลองไปปรึกษาหมอหลังคาแดง
ยาฉีดยาชา ยาบ้ายาไหนที่ว่าแรง
ไม่ต้อง ไม่ต้อง กูฉีดเอง
คืนสองเข็ม..

( ดนตรี )

เป็นอย่างนี้กันทุกคน เกือบทุกคู่ตอนเริ่มคบ
มองไอ้ไหรก็เป็นบวก ไม่ค่อยมีหรอกเป็นลบ
แต่น้ำต้มผักกินนานๆ ความหวานมันติดลบ

พอทำอย่างนั้นเธอบอกไม่ดี
พอทำอย่างนี้เธอบอกไม่เอา
เจ็บหัวจริงๆ เลยตัวเรา
ไอ้ไหรวะ ไอ้ไหรวะ ไอ้ไหรวะ

ไปร้านข้าวแกงจะกินส้มตำ
อยู่ร้านส้มตำจะกินพิซซ่า
นี่มึงเบลอหรือกูบ้า เจ็บหัวเหม็ด
เจ็บหัวเหม็ด เจ็บหัวเหม็ด

นี่กูเป็นบ้า หรือว่ามึงเพี้ยนไปแล้ว
เธอลองไปปรึกษาหมอหลังคาแดง
ยาฉีดยาชา ยาบ้ายาไหนที่ว่าแรง
ไม่ต้อง ไม่ต้อง กูฉีดเอง..

คืนสองเข็ม..
คืนสองเข็ม..
คืนสองเข็ม..

มิวสิควิดีโอ คืนสองเข็ม ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : คืนสองเข็ม
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง : อาหลี 12ปันนา
เรียบเรียง : สุวรรณ นาคบุตร
ติดต่องานแสดง :
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend