คอร์ดเพลง ตาผุยชุมแพ อ๊ะ อมตะ

  
Text   


INTRO | G D | C | ( 2 Times ) | G | G |

 
ตาผุยชุม
Em 
แพ (ตาผุยชุมแพ) ตาผุยชุมแ
G 
 
แกส่งลูกเ
D 
รียน 
 
เรียนอยู่ปีสุด
Em 
ท้าย 
 
(ปีสุดท้าย)
 
จบออก
C 
มา 
 
คงได้เป็น
D 
นาย 
 
เป็นนาย
Em 
คน 
 
(เป็นนายคน)
 
แกขาย
G 
นา 
 
ขายค
D 
วาย
 
ขายไปหม
Em 
ดตัว 
 
(เหลือไว้ตัวเดียว)
 
ได้มาเท่าไ
C 
หร่ 
 
ส่ง
D 
ให้ 
 
ลูกเ
G 
รียน

 
ตาผุยรอ
Em 
วัน 
 
(ตาผุยรอวัน)
 
ตาผุยรอ
G 
วัน 
 
รออีกไม่
D 
นาน
 
จะมีลูกเป็นเจ้า
Em 
นาย 
 
(เป็นเจ้านาย)
 
จะฆ่าค
C 
วาย 
 
ตัวสุด
D 
ท้าย 
 
ต้อนรับนาย
Em 
คน 
 
(รับนายคน)
 
หลายปี
G 
ผ่าน 
 
เนิ่น
D 
นาน
 
ไม่รู้ว่าอยู่ที่
Em 
ไหน 
 
(ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน)
 
เจ้านายคนใ
C 
หม่ 
 
ทำ
D 
ไมไม่ก
G 
ลับมา

INSTRU | G D | C | ( 2 Times ) | G | G |

 
ตาผุยดี
Em 
ใจ 
 
(ตาผุยดีใจ)
 
พบเพื่อนลูก
G 
ชาย 
 
เข้าไป
D 
ถาม
 
ไอ้น้อยมันอยู่ที่
Em 
ไหน 
 
(ไอ้น้อยอยู่ที่ไหน)
 
แทบบ้า
C 
ตาย 
 
เพื่อนมันบอก
D 
ให้
 
ไอ้น้อยเสีย
Em 
คน 
 
(ไอ้น้อยเสียคน)
 
ไอ้น้อยเสีย
G 
คน 
 
เสีย
D 
คน 
 
เสียจนหมด
Em 
ตัว
 
เที่ยวจนหัวปั่น แล้วไม่
C 
นาน 
 
ไอ้
D 
น้อยจะกลับ
G 
มา

INSTRU | G D | C | ( 2 Times )
INSTRU | G | G | G | Em |
INSTRU | Em | G | D | Em |
INSTRU | Em | C | D | Em |
INSTRU | Em | G | D | Em |
INSTRU | Em | C | D | G | G |
INSTRU | G D | C | ( 2 Times ) | G | G |

 
ตาผุยดี
Em 
ใจ 
 
(ตาผุยดีใจ)
 
พบเพื่อนลูก
G 
ชาย 
 
เข้าไป
D 
ถาม
 
ไอ้น้อยมันอยู่ที่
Em 
ไหน 
 
(ไอ้น้อยมันอยู่ที่ไหน)
 
แทบบ้า
C 
ตาย 
 
เพื่อนมันบอก
D 
ให้
 
ไอ้น้อยเสีย
Em 
คน 
 
(ไอ้น้อยเสียคน)
 
ไอ้น้อยเสีย
G 
คน 
 
เสีย
D 
คน 
 
เสียจนหมด
Em 
ตัว
 
เที่ยวจนหัวปั่น แล้วไม่
C 
นาน 
 
ไอ้
D 
น้อยจะกลับ
G 
มา

 
กลับมาเช่านา
G 
ดำ 
 
ทำ
D 
นา 
 
ทำ
C 
นา
 
กลับมาเช่านา
G 
ดำ 
 
ทำ
D 
นา 
 
ทำ
C 
นา.. 
 
 
G 


ตาผุยชุมแพ (ตาผุยชุมแพ) ตาผุยชุมแพ
แกส่งลูกเรียน เรียนอยู่ปีสุดท้าย (ปีสุดท้าย)
จบออกมา คงได้เป็นนาย เป็นนายคน (เป็นนายคน)
แกขายนา ขายควาย
ขายไปหมดตัว (เหลือไว้ตัวเดียว)
ได้มาเท่าไหร่ ส่งให้ ลูกเรียน

ตาผุยรอวัน (ตาผุยรอวัน)
ตาผุยรอวัน รออีกไม่นาน
จะมีลูกเป็นเจ้านาย (เป็นเจ้านาย)
จะฆ่าควาย ตัวสุดท้าย ต้อนรับนายคน (รับนายคน)
หลายปีผ่าน เนิ่นนาน
ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน (ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน)
เจ้านายคนใหม่ ทำไมไม่กลับมา

( ดนตรี )

ตาผุยดีใจ (ตาผุยดีใจ)
พบเพื่อนลูกชาย เข้าไปถาม
ไอ้น้อยมันอยู่ที่ไหน (ไอ้น้อยอยู่ที่ไหน)
แทบบ้าตาย เพื่อนมันบอกให้
ไอ้น้อยเสียคน (ไอ้น้อยเสียคน)
ไอ้น้อยเสียคน เสียคน เสียจนหมดตัว
เที่ยวจนหัวปั่น แล้วไม่นาน ไอ้น้อยจะกลับมา

( ดนตรี )

ตาผุยดีใจ (ตาผุยดีใจ)
พบเพื่อนลูกชาย เข้าไปถาม
ไอ้น้อยมันอยู่ที่ไหน (ไอ้น้อยมันอยู่ที่ไหน)
แทบบ้าตาย เพื่อนมันบอกให้
ไอ้น้อยเสียคน (ไอ้น้อยเสียคน)
ไอ้น้อยเสียคน เสียคน เสียจนหมดตัว
เที่ยวจนหัวปั่น แล้วไม่นาน ไอ้น้อยจะกลับมา

กลับมาเช่านาดำ ทำนา ทำนา
กลับมาเช่านาดำ ทำนา ทำนา..

มิวสิควิดีโอ ตาผุยชุมแพ อ๊ะ อมตะ

เพลง : ตาผุยชุมแพ
ศิลปิน : อ๊ะ อมตะ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เสรี กลางสาทร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend