คอร์ดเพลง สาวทอผ้าไหม มณี มุกดา

  
Text   


INTRO | Am | C | G | Am | G | Am |

 
บ้าน
Am 
เฮานั้นมีผู้เฒ่า 
 
ผู้
C 
แก่
 
เอาว์
G 
แมบองประโอน 
 
เด้อ
Am 
อ้าย
 
คืนและ
G 
วัน 
 
ของชาวบ้านเราไม่เปล่า
Am 
ดาย
 
ทอผ้าไ
G 
หม 
 
คิดลายสไบให้ถ้ว
Am 
นถี่

INSTRU | G | Am |

 
เฝ้าแต่
Am 
รอ 
 
รักคนที่เขาไม่รักเรา
 
นั่งเ
C 
ซาซึมป่วยในใจ 
 
Am 
ลบลี้
 
ลมหาย
G 
ใจ 
 
ที่อยู่ยาวไกลจนป่าน
Am 
นี้
 
ก็เพราะชี
G 
วีน้องมีอ้ายนั้น 
 
ประจำ
Am 
ใจ

 
เกิด
F 
มาใต้ฟ้าเดียว
G 
กัน
 
เทิดค
F 
วามรักนั้นยิ่งก
C 
ว่าใด
 
ขวาก
Em 
หนาม 
 
ทิ่มตำหั
Am 
วใจ
 
แพรส
G 
ไบยังชุ่มฉ่ำไป 
 
ด้วยรอย
Am 
น้ำตา

INSTRU | Am | C | Dm | Am |
INSTRU | G | Am | G | Am |

 
เกิด
F 
มาใต้ฟ้าเดียว
G 
กัน
 
เทิดค
F 
วามรักนั้นยิ่งก
C 
ว่าใด
 
ขวาก
Em 
หนาม 
 
ทิ่มตำหั
Am 
วใจ
 
แพรส
G 
ไบยังชุ่มฉ่ำไป 
 
ด้วยรอย
Am 
น้ำตา

INSTRU | G | Am |

 
บ้านเ
Am 
ฮานั้นมีผู้เฒ่าผู้
C 
แก่
 
เอาว์
Dm 
แมบองประโอน 
 
ยัง
Am 
ท่า
 
จะเป็นหรือ
G 
ตาย 
 
ขออ้ายคนดีจงกลั
Am 
บมา
 
รู้ไ
G 
หม 
 
สาวทอผ้าไหมคนนี้
Am 
..รอ
 
รู้ไ
G 
หม 
 
สาวทอผ้าไหมคนนี้
Am 
..รอ

OUTRO | G | Am | G | Am |


บ้านเฮานั้นมีผู้เฒ่า ผู้แก่
เอาว์แมบองประโอน เด้ออ้าย
คืนและวัน ของชาวบ้านเราไม่เปล่าดาย
ทอผ้าไหม คิดลายสไบให้ถ้วนถี่

( ดนตรี )

เฝ้าแต่รอ รักคนที่เขาไม่รักเรา
นั่งเซาซึมป่วยในใจ หลบลี้
ลมหายใจ ที่อยู่ยาวไกลจนป่านนี้
ก็เพราะชีวีน้องมีอ้ายนั้น ประจำใจ

เกิดมาใต้ฟ้าเดียวกัน
เทิดความรักนั้นยิ่งกว่าใด
ขวากหนาม ทิ่มตำหัวใจ
แพรสไบยังชุ่มฉ่ำไป ด้วยรอยน้ำตา

( ดนตรี )

เกิดมาใต้ฟ้าเดียวกัน
เทิดความรักนั้นยิ่งกว่าใด
ขวากหนาม ทิ่มตำหัวใจ
แพรสไบยังชุ่มฉ่ำไป ด้วยรอยน้ำตา

( ดนตรี )

บ้านเฮานั้นมีผู้เฒ่าผู้แก่
เอาว์แมบองประโอน ยังท่า
จะเป็นหรือตาย ขออ้ายคนดีจงกลับมา
รู้ไหม สาวทอผ้าไหมคนนี้..รอ
รู้ไหม สาวทอผ้าไหมคนนี้..รอ

มิวสิควิดีโอ สาวทอผ้าไหม มณี มุกดา

เพลง : สาวทอผ้าไหม
ศิลปิน : มณี มุกดา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend