คอร์ดเพลง ไข่เท่าหนอน ใครสอนให้เจ้าชู้ น้องเพลง ศิริวรรณ

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | D | Bm | G | A |
INTRO | D | Bm | G | A | A |

 
ก็ยอม
D 
รับนะว่าบ่าวนั้น
Bm 
หล่อ
 
แต่หน้าห
G 
ม้อพรรค์นี้ไม่เ
A 
อา
 
คบไ
D 
ปก็เจ็บหัวเ
Bm 
ปล่าๆ
 
ต้องคอยนั่งเ
G 
ฝ้านั่งหวาดระแ
A 
วง

 
D 
าวๆ 
 
เขาแหลงกั
Bm 
นทั่ว
 
ว่าบ่าวนั้น
G 
มั่วได้ยินเขา
A 
ว่า
 
คบใ
D 
ครเปลี่ยนแฟนไม่ซ้ำ
Bm 
หน้า
 
เสียงคนเขา
G 
ว่า.. 
 
 
A 
 
เจ้าชู้หรอยอย่างแ
D 
รง

G 
ไข่เท่าหน
D 
อน 
 
ใครส
A 
อนให้พี่บ่าวเจ้า
D 
ชู้
 
ไม่ต้องมา
Bm 
หยอด 
 
ไม่ต้องมาหวานใส่
Em 
หนู
 
แต่ถ้าเจ้า
A 
ชู้แบบพี่บ่าวหนูไม่เอ
D 
าหรอก 
 
 
A 

 
ไปเลิกเจ้า
D 
ชู้ค่อยมาอ่อยหนูใ
Bm 
หม่
 
เผื่อนุ้ยเปลี่ยนใ
G 
จยอมเป็นแ
A 
ฟนพี่บ่
D 
าว
 
แต่ถ้าไม่
Bm 
เลิกกะเจ้าชู้ไปให้
Em 
ยาวๆ
 
แต่ถ้าไม่
Bm 
เลิกกะเจ้าชู้ไปให้
Em 
ยาวๆ
 
ไปดีตะบ่
A 
าว.. 
 
ไปจีบสาวที่เขาช
D 
อบ 
 
 
A 

INSTRU | G | D | A | D |
INSTRU | G | D | A | D |
INSTRU | Bm | Em | Bm | Em | A | D |

 
ก็ยอม
D 
รับนะว่าบ่าวนั้น
Bm 
หล่อ
 
แต่หน้าห
G 
ม้อพรรค์นี้ไม่เ
A 
อา
 
คบไ
D 
ปก็เจ็บหัวเ
Bm 
ปล่าๆ
 
ต้องคอยนั่งเ
G 
ฝ้านั่งหวาดระแ
A 
วง

 
D 
าวๆ 
 
เขาแหลงกั
Bm 
นทั่ว
 
ว่าบ่าวนั้น
G 
มั่วได้ยินเขา
A 
ว่า
 
คบใ
D 
ครเปลี่ยนแฟนไม่ซ้ำ
Bm 
หน้า
 
เสียงคนเขา
G 
ว่า.. 
 
 
A 
 
เจ้าชู้หรอยอย่างแ
D 
รง

G 
ไข่เท่าหน
D 
อน 
 
ใครส
A 
อนให้พี่บ่าวเจ้า
D 
ชู้
 
ไม่ต้องมา
Bm 
หยอด 
 
ไม่ต้องมาหวานใส่
Em 
หนู
 
แต่ถ้าเจ้า
A 
ชู้แบบพี่บ่าวหนูไม่เอ
D 
าหรอก 
 
 
A 

 
ไปเลิกเจ้า
D 
ชู้ค่อยมาอ่อยหนูใ
Bm 
หม่
 
เผื่อนุ้ยเปลี่ยนใ
G 
จยอมเป็นแ
A 
ฟนพี่บ่
D 
าว
 
แต่ถ้าไม่
Bm 
เลิกกะเจ้าชู้ไปให้
Em 
ยาวๆ
 
แต่ถ้าไม่
Bm 
เลิกกะเจ้าชู้ไปให้
Em 
ยาวๆ
 
ไปดีตะบ่
A 
าว..

G 
ไข่เท่าหน
D 
อน 
 
ใครส
A 
อนให้พี่บ่าวเจ้า
D 
ชู้
 
ไม่ต้องมา
Bm 
หยอด 
 
ไม่ต้องมาหวานใส่
Em 
หนู
 
แต่ถ้าเจ้า
A 
ชู้แบบพี่บ่าวหนูไม่เอ
D 
าหรอก 
 
 
A 

 
ไปเลิกเจ้า
D 
ชู้ค่อยมาอ่อยหนูใ
Bm 
หม่
 
เผื่อนุ้ยเปลี่ยนใ
G 
จยอมเป็นแ
A 
ฟนพี่บ่
D 
าว
 
แต่ถ้าไม่
Bm 
เลิกกะเจ้าชู้ไปให้
Em 
ยาวๆ
 
แต่ถ้าไม่
Bm 
เลิกกะเจ้าชู้ไปให้
Em 
ยาวๆ
 
ไปดีตะบ่
A 
าว.. 
 
ไปจีบสาวที่เขาช
D 
อบ..


ก็ยอมรับนะว่าบ่าวนั้นหล่อ
แต่หน้าหม้อพรรค์นี้ไม่เอา
คบไปก็เจ็บหัวเปล่าๆ
ต้องคอยนั่งเฝ้านั่งหวาดระแวง

สาวๆ เขาแหลงกันทั่ว
ว่าบ่าวนั้นมั่วได้ยินเขาว่า
คบใครเปลี่ยนแฟนไม่ซ้ำหน้า
เสียงคนเขาว่า..
เจ้าชู้หรอยอย่างแรง

ไข่เท่าหนอน ใครสอนให้พี่บ่าวเจ้าชู้
ไม่ต้องมาหยอด ไม่ต้องมาหวานใส่หนู
แต่ถ้าเจ้าชู้แบบพี่บ่าวหนูไม่เอาหรอก

ไปเลิกเจ้าชู้ค่อยมาอ่อยหนูใหม่
เผื่อนุ้ยเปลี่ยนใจยอมเป็นแฟนพี่บ่าว
แต่ถ้าไม่เลิกกะเจ้าชู้ไปให้ยาวๆ
แต่ถ้าไม่เลิกกะเจ้าชู้ไปให้ยาวๆ
ไปดีตะบ่าว.. ไปจีบสาวที่เขาชอบ

ดนตรี

ก็ยอมรับนะว่าบ่าวนั้นหล่อ
แต่หน้าหม้อพรรค์นี้ไม่เอา
คบไปก็เจ็บหัวเปล่าๆ
ต้องคอยนั่งเฝ้านั่งหวาดระแวง

สาวๆเขาแหลงกันทั่ว
ว่าบ่าวนั้นมั่วได้ยินเขาว่า
คบใครเปลี่ยแฟนไม่ซ้ำหน้า
เสียงคนเขาว่า..
เจ้าชู้หรอยอย่างแรง

ไข่เท่าหนอน ใครสอนให้พี่บ่าวเจ้าชู้
ไม่ต้องมาหยอด ไม่ต้องมาหวานใส่หนู
แต่ถ้าเจ้าชู้แบบพี่บ่าวหนูไม่เอาหรอก

ไปเลิกเจ้าชู้ค่อยมาอ่อยหนูใหม่
เผื่อนุ้ยเปลี่ยนใจยอมเป็นแฟนพี่บ่าว
แต่ถ้าไม่เลิกกะเจ้าชู้ไปให้ยาวๆ
แต่ถ้าไม่เลิกกะเจ้าชู้ไปให้ยาวๆ
ไปดีตะบ่าว..

ไข่เท่าหนอน ใครสอนให้พี่บ่าวเจ้าชู้
ไม่ต้องมาหยอด ไม่ต้องมาหวานใส่หนู
แต่ถ้าเจ้าชู้แบบพี่บ่าวหนูไม่เอาหรอก

ไปเลิกเจ้าชู้ค่อยมาอ่อยหนูใหม่
เผื่อนุ้ยเปลี่ยนใจยอมเป็นแฟนพี่บ่าว
แต่ถ้าไม่เลิกกะเจ้าชู้ไปให้ยาวๆ
แต่ถ้าไม่เลิกกะเจ้าชู้ไปให้ยาวๆ
ไปดีตะบ่าว.. ไปจีบสาวที่เขาชอบ

มิวสิควิดีโอ ไข่เท่าหนอน ใครสอนให้เจ้าชู้ น้องเพลง ศิริวรรณ

เพลง : ไข่เท่าหนอน ใครสอนให้เจ้าชู้
ศิลปิน : น้องเพลง ศิริวรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง : บ่าว ใบตาล
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง : 093-7380249
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend