คอร์ดเพลง ฝากเขาสานต่อแนเด้อ นนท์ ดวลเพลงชิงทุน

  
Text   


 
ฮั
Bb 
ก..ที่อ้า
ยก่อฝากเขา
Am 
สานต่อแนเด้
Dm 
อ..

INSTRU | F C | Bb C |
INSTRU | F C | Bb C | C |

 
แม่
นอ้ายดีบ่พ
อหรือหยัง
 
อ้ายพร้
Am 
อมปรับโตสุอย่
Dm 
าง
 
เป็นหยั
Bb 
งบ่เว้าสู่ฟั
Am 
 
เหตุผ
Gm 
ลก่อนเจ้าสิไ

 
เซ
าฮักกันแล้วบ่
คนงาม
 
แค่ถา
Am 
มด้วยความข้อง
Dm 
ใจ
 
คั่นแม่
Bb 
นว่าเขาดีหล
Am 
าย
 
อ้ายนี้
Gm 
ก็ดีใจ
นำ

 
Bb 
นถืกเทบ่โอเค
ดอก
 
ต้องยอ
Am 
มรับกรรม 
 
เป็
Dm 
นธรรมดา
 
คั่น
Bb 
ยื้อเจ้าไว้กะส่ำยื้อ
เวลา..
 
ความเจ็บ
Am 
สองเฮาเอาไ
Dm 
ว้
 
ความฮักของอ้า
Bb 
ยใกล้จบลงแล้
 
แต่เจ้านี่
Am 
ติ 
 
เพิ่งเริ่มต้นให
Dm 
ม่
 
เห็นเจ้
Bb 
าสมหวังอ้ายก็คว
Am 
รดีใจ
 
ได้มา
Bb 
ทำหน้าที 
 
่ยินดี
ส่งท้ายก็
พอ.. 
 
 

 
ฮั
Bb 
ก..ที่อ้า
ยก่อ
 
ฝากเข
Am 
าสานต่อแนเด้
Dm 
 
ฝากบอกเข
Bb 
า..ดูแลเ
Am 
ธอ
 
ให้ดีก
Gm 
ว่าที่ผ่าน
มา
 
หากว่าอ้า
Am 
ย..เหมิดบุ
Dm 
ญส่ำนี่
 
ได้ทำหน้าที่
Am 
เป็นแฟนน้
Dm 
องหล้า
 
หากเจ้าเห็
Gm 
นอ้ายเป็นตัวปั
ญหา
 
สิบ่ถือสา
เจ้าดอกเด้อ..

INSTRU | Bb C | Am Dm |
INSTRU | Bb Am | Gm Dm |
INSTRU | Am Dm | Am Dm | Gm C | F |

 
Bb 
นถืกเทบ่โอเค
ดอก
 
ต้องยอ
Am 
มรับกรรม 
 
เป็
Dm 
นธรรมดา
 
คั่น
Bb 
ยื้อเจ้าไว้กะส่ำยื้อ
เวลา..
 
ความเจ็บ
Am 
สองเฮาเอาไ
Dm 
ว้
 
ความฮักของอ้า
Bb 
ยใกล้จบลงแล้
 
แต่เจ้านี่
Am 
ติ 
 
เพิ่งเริ่มต้นให
Dm 
ม่
 
เห็นเจ้
Bb 
าสมหวังอ้ายก็คว
Am 
รดีใจ
 
ได้มา
Bb 
ทำหน้าที 
 
่ยินดี
ส่งท้ายก็
พอ.. 
 
 

 
ฮั
Bb 
ก..ที่อ้า
ยก่อ
 
ฝากเข
Am 
าสานต่อแนเด้
Dm 
 
ฝากบอกเข
Bb 
า..ดูแลเ
Am 
ธอ
 
ให้ดีก
Gm 
ว่าที่ผ่าน
มา
 
หากว่าอ้า
Am 
ย..เหมิดบุ
Dm 
ญส่ำนี่
 
ได้ทำหน้าที่
Am 
เป็นแฟนน้
Dm 
องหล้า
 
หากเจ้าเห็
Gm 
นอ้ายเป็นตัวปั
ญหา
 
สิบ่ถือสา
เจ้าดอกเด้อ..

 
ฮั
Bb 
ก..ที่อ้า
ยก่อ
 
ฝากเข
Am 
าสานต่อแนเด้
Dm 
 
ฝากบอกเข
Bb 
า..ดูแลเ
Am 
ธอ
 
ให้ดีก
Gm 
ว่าที่ผ่าน
มา
 
หากว่าอ้า
Am 
ย..เหมิดบุ
Dm 
ญส่ำนี่
 
ได้ทำหน้าที่
Am 
..เป็นแฟนน้
Dm 
องหล้า
 
หากเจ้าเห็
Gm 
นอ้ายเป็นตัวปั
ญหา
 
สิบ่ถือสา
เจ้าดอกเด้อ..

 
หากเจ้าเห็
Gm 
นอ้ายเป็นตัวปั
ญหา
 
กะสิบ่อยู่ฮกตา.. เจ้าดอ
 
กนาง

OUTRO | F C | Bb C |
OUTRO | F C | Bb C | C | F |


ฮัก..ที่อ้ายก่อฝากเขาสานต่อแนเด้อ..

( ดนตรี )

แม่นอ้ายดีบ่พอหรือหยัง
อ้ายพร้อมปรับโตสุอย่าง
เป็นหยังบ่เว้าสู่ฟัง
เหตุผลก่อนเจ้าสิไป

เซาฮักกันแล้วบ่คนงาม
แค่ถามด้วยความข้องใจ
คั่นแม่นว่าเขาดีหลาย
อ้ายนี้ก็ดีใจนำ

คนถืกเทบ่โอเคดอก
ต้องยอมรับกรรม เป็นธรรมดา
คั่นยื้อเจ้าไว้กะส่ำยื้อเวลา..
ความเจ็บสองเฮาเอาไว้
ความฮักของอ้ายใกล้จบลงแล้ว
แต่เจ้านี่ติ เพิ่งเริ่มต้นใหม่
เห็นเจ้าสมหวังอ้ายก็ควรดีใจ
ได้มาทำหน้าที ่ยินดีส่งท้ายก็พอ..

ฮัก..ที่อ้ายก่อ
ฝากเขาสานต่อแนเด้อ
ฝากบอกเขา..ดูแลเธอ
ให้ดีกว่าที่ผ่านมา
หากว่าอ้าย..เหมิดบุญส่ำนี่
ได้ทำหน้าที่เป็นแฟนน้องหล้า
หากเจ้าเห็นอ้ายเป็นตัวปัญหา
สิบ่ถือสาเจ้าดอกเด้อ..

( ดนตรี )

คนถืกเทบ่โอเคดอก
ต้องยอมรับกรรม เป็นธรรมดา
คั่นยื้อเจ้าไว้กะส่ำยื้อเวลา..
ความเจ็บสองเฮาเอาไว้
ความฮักของอ้ายใกล้จบลงแล้ว
แต่เจ้านี่ติ เพิ่งเริ่มต้นใหม่
เห็นเจ้าสมหวังอ้ายก็ควรดีใจ
ได้มาทำหน้าที ่ยินดีส่งท้ายก็พอ..

ฮัก..ที่อ้ายก่อ
ฝากเขาสานต่อแนเด้อ
ฝากบอกเขา..ดูแลเธอ
ให้ดีกว่าที่ผ่านมา
หากว่าอ้าย..เหมิดบุญส่ำนี่
ได้ทำหน้าที่เป็นแฟนน้องหล้า
หากเจ้าเห็นอ้ายเป็นตัวปัญหา
สิบ่ถือสาเจ้าดอกเด้อ..

ฮัก..ที่อ้ายก่อ
ฝากเขาสานต่อแนเด้อ
ฝากบอกเขา..ดูแลเธอ
ให้ดีกว่าที่ผ่านมา
หากว่าอ้าย..เหมิดบุญส่ำนี่
ได้ทำหน้าที่..เป็นแฟนน้องหล้า
หากเจ้าเห็นอ้ายเป็นตัวปัญหา
สิบ่ถือสาเจ้าดอกเด้อ..

หากเจ้าเห็นอ้ายเป็นตัวปัญหา
กะสิบ่อยู่ฮกตา.. เจ้าดอกนาง

มิวสิควิดีโอ ฝากเขาสานต่อแนเด้อ นนท์ ดวลเพลงชิงทุน

เพลง : ฝากเขาสานต่อแนเด้อ
ศิลปิน : นนท์ ดวลเพลงชิงทุน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 06 2632 4939
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend