คอร์ดเพลง ลูกเขยแม่ พลอย หอยสุราษฎร์

  
Text   


INTRO | A | A | E | E |

 
ไม่ต้องไปขายสวน
ยาง 
 
เพื่อมาสู่ขอน้
C#m 
อง
 
น้องไม่เรียกร้อ
ง 
 
บ่าวเห
อ 
 
ไว้ใจไ
ด้..

INSTRU | D | C#m | D | E | A | E |

 
ใจ
.. 
 
น้องมั
F#m 
นพองโต
 
ยิ่งพ
อได้รู้ 
 
บายใจ
อย่างแรง
 
ยิ่งได้
คุย 
 
ยิ่งได้
F#m 
แหลง
 
มองอะไร
ก็เป็นสีชมพู
..

 
ถ้
าพี่..รักจ
C#m 
ริงกับน้อง
 
พี่ต้อ
งไม่เจ้าชู้หลายใ
C#m 
 
ไม่ได้ชอ
บขุนแผน..ที่มีแฟ
C#m 
นมากไป
 
แต่อย่าทำ
Bm 
น้องเสียใจ
ก็พอแล้

 
ไม่ต้องไปขายสวน
ยาง 
 
เพื่อมาสู่ขอน้
C#m 
อง
 
น้องไม่เรียกร้อ
ง 
 
บ่าวเห
อ 
 
ไว้ใจได้
 
มาบอกพ่อเฒ่าแม่
เฒ่า 
 
ขันหมากไม่ต้องให
C#m 
ญ่อะไร
 
ถ้าพี่จริงใ
Bm 
จ 
 
รักจริ
งและหวังแต่

 
ไม่ต้องไปขายสวน
ปาล์ม 
 
เพื่อมาสู่ขอน้
C#m 
อง
 
น้องไม่เรียกร้อ
ง 
 
บ่าวเห
อ 
 
ไว้ใจได้
 
มาบอกพ่อเฒ่าแม่
เฒ่า 
 
ขันหมากไม่ต้องให
C#m 
ญ่อะไร
 
ถ้าพี่จริงใ
Bm 
จ 
 
รักจริ
งและหวังแต่

 
อไม่ขอ 
 
C#m 
อกพ่อแม่
 
รักแท้
Bm 
..จริงๆ
ก็เข้าม
า.. 
 
 

INSTRU | A | A | E | E |
INSTRU | A | F#m | D | E |
INSTRU | D | C#m | Bm E | A | A E |

 
ถ้
าพี่..รักจ
C#m 
ริงกับน้อง
 
พี่ต้อ
งไม่เจ้าชู้หลายใ
C#m 
 
ไม่ได้ชอ
บขุนแผน..ที่มีแฟ
C#m 
นมากไป
 
แต่อย่าทำ
Bm 
น้องเสียใจ
ก็พอแล้

 
ไม่ต้องไปขายสวน
ยาง 
 
เพื่อมาสู่ขอน้
C#m 
อง
 
น้องไม่เรียกร้อ
ง 
 
บ่าวเห
อ 
 
ไว้ใจได้
 
มาบอกพ่อเฒ่าแม่
เฒ่า 
 
ขันหมากไม่ต้องให
C#m 
ญ่อะไร
 
ถ้าพี่จริงใ
Bm 
จ 
 
รักจริ
งและหวังแต่

 
อไม่ขอ 
 
C#m 
อกพ่อแม่
 
รักแท้
Bm 
..จริงๆ
ก็เข้าม
า.. 
 
 

 
ไม่ต้องไปขายสวน
ยาง 
 
เพื่อมาสู่ขอน้
C#m 
อง
 
น้องไม่เรียกร้อ
ง 
 
บ่าวเห
อ 
 
ไว้ใจได้
 
มาบอกพ่อเฒ่าแม่
เฒ่า 
 
ขันหมากไม่ต้องให
C#m 
ญ่อะไร
 
ถ้าพี่จริงใ
Bm 
จ 
 
รักจริ
งและหวังแต่

 
ถ้าพี่จริงใ
Bm 
จ…
รักจริงและหวังแต่
ง..


ไม่ต้องไปขายสวนยาง เพื่อมาสู่ขอน้อง
น้องไม่เรียกร้อง บ่าวเหอ ไว้ใจได้..

( ดนตรี )

ใจ.. น้องมันพองโต
ยิ่งพอได้รู้ บายใจอย่างแรง
ยิ่งได้คุย ยิ่งได้แหลง
มองอะไรก็เป็นสีชมพู..

ถ้าพี่..รักจริงกับน้อง
พี่ต้องไม่เจ้าชู้หลายใจ
ไม่ได้ชอบขุนแผน..ที่มีแฟนมากไป
แต่อย่าทำน้องเสียใจก็พอแล้ว

ไม่ต้องไปขายสวนยาง เพื่อมาสู่ขอน้อง
น้องไม่เรียกร้อง บ่าวเหอ ไว้ใจได้
มาบอกพ่อเฒ่าแม่เฒ่า ขันหมากไม่ต้องใหญ่อะไร
ถ้าพี่จริงใจ รักจริงและหวังแต่ง

ไม่ต้องไปขายสวนปาล์ม เพื่อมาสู่ขอน้อง
น้องไม่เรียกร้อง บ่าวเหอ ไว้ใจได้
มาบอกพ่อเฒ่าแม่เฒ่า ขันหมากไม่ต้องใหญ่อะไร
ถ้าพี่จริงใจ รักจริงและหวังแต่ง

ขอไม่ขอ บอกพ่อแม่
รักแท้..จริงๆก็เข้ามา..

( ดนตรี )

ถ้าพี่..รักจริงกับน้อง
พี่ต้องไม่เจ้าชู้หลายใจ
ไม่ได้ชอบขุนแผน..ที่มีแฟนมากไป
แต่อย่าทำน้องเสียใจก็พอแล้ว

ไม่ต้องไปขายสวนยาง เพื่อมาสู่ขอน้อง
น้องไม่เรียกร้อง บ่าวเหอ ไว้ใจได้
มาบอกพ่อเฒ่าแม่เฒ่า ขันหมากไม่ต้องใหญ่อะไร
ถ้าพี่จริงใจ รักจริงและหวังแต่ง

ขอไม่ขอ บอกพ่อแม่
รักแท้..จริงๆก็เข้ามา..

ไม่ต้องไปขายสวนยาง เพื่อมาสู่ขอน้อง
น้องไม่เรียกร้อง บ่าวเหอ ไว้ใจได้
มาบอกพ่อเฒ่าแม่เฒ่า ขันหมากไม่ต้องใหญ่อะไร
ถ้าพี่จริงใจ รักจริงและหวังแต่ง

ถ้าพี่จริงใจ… รักจริงและหวังแต่ง..

มิวสิควิดีโอ ลูกเขยแม่ พลอย หอยสุราษฎร์

เพลง : ลูกเขยแม่
ศิลปิน : พลอย หอยสุราษฎร์
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend