คอร์ดเพลง ผัวทิ้ง Jazz x Teng JSPKK (แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก)

  
Text   
คอร์ดเพลง ผัวทิ้ง Jazz x Teng JSPKK (แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก)

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Jazz x Teng JSPKK (แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก)
เนื้อร้อง : ผดุง ส่องแสง
คอร์ด : Am,Bm,Em


INTRO | Am Bm | Em | ( 2 Times )

 
Hey H
Am 
ey อะไรกัน ดีกับเธ
Bm 
อจะตาย
 
ไม่งี่เง่
Em 
า ไม่งอแง ปล่อยไปไหนก็ไป
 
ไม่โทรจิ
Am 
ก โทรตาม จะไลน์ไ
Bm 
ปเป็นข้อความ
 
จะเฟสไท
Em 
ม์ให้กลับบ้าน เคยไหม ไม่มี

 
แล้ววันนี้
Am 
ดันบอกกัน..ว่าเลิกกั
Bm 
นเหอะเธอ
 
ตัวมันช
Em 
าใจมันหวิว 
 
ว่างงฟิลของเธอ
 
บอกเหตุผ
Am 
ลมาได้ไหม
 
เธอไม่บอ
Bm 
กสุดท้ายก็เดินจากไ
Em 
 
ผิดอะไรวะเออ..
 

 
จงรั
Am 
กภักดี
Bm 
ทุกอย่าง 
 
รั
Em 
กจนไม่ลืมหูลืมตา
 
คิ
Am 
ดนอกใจ
Bm 
ก็ไม่เค
Em 
ย..
 
วันนี้
Am 
เธอทำ
Bm 
มันเปลี่ยน..ให้ชีวิต
Em 
เรามันพังทลาย
 
ก็ไม่รู้
Am 
ว่าทำไม 
 
ว่าทำไ
Bm 
ม ว่าทำไม ว่าทำไม
Em 
..

 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง

 
เวรก
Am 
รรมแต่ปางใด 
 
ชาติที่แ
Bm 
ล้วคงทำอะไรให้เธ
Em 
 
เหมือนมีดปักที่กลางใจ มันคืออะไร มันเกิดอะไ
Am 
 
เธอเก็บเสื้อผ้าแล้วปิดประ
Bm 
ตู
 
สุดท้ายแล้วเธอก็จากไ
Em 
ป.. 
 
มันผิดอะไรวะเออ

 
จงรั
Am 
กภักดี
Bm 
ทุกอย่าง 
 
รั
Em 
กจนไม่ลืมหูลืมตา
 
คิ
Am 
ดนอกใจ
Bm 
ก็ไม่เค
Em 
ย..
 
วันนี้
Am 
เธอทำ
Bm 
มันเปลี่ยน..ให้ชีวิต
Em 
เรามันพังทลาย
 
ก็ไม่รู้
Am 
ว่าทำไม 
 
ว่าทำไ
Bm 
ม ว่าทำไม ว่าทำไม
Em 
..

 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง

 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง

INSTRU | Am Bm | Em | ( 4 Times )

 
หรือว่าเข
Am 
าไปมีคนใหม่ 
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง
 
เราไม่ดีมั
Em 
นก็ไม่ใช่ 
 
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
 
เกิดคำถ
Am 
ามว่าเพราะอะไร 
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง
 
ทำไม
Em 

 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง

 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง

OUTRO | Am Bm | Em | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ผัวทิ้ง


Hey Hey อะไรกัน ดีกับเธอจะตาย
ไม่งี่เง่า ไม่งอแง ปล่อยไปไหนก็ไป
ไม่โทรจิก โทรตาม จะไลน์ไปเป็นข้อความ
จะเฟสไทม์ให้กลับบ้าน เคยไหม ไม่มี

แล้ววันนี้ดันบอกกัน..ว่าเลิกกันเหอะเธอ
ตัวมันชาใจมันหวิว ว่างงฟิลของเธอ
บอกเหตุผลมาได้ไหม
เธอไม่บอกสุดท้ายก็เดินจากไป
ผิดอะไรวะเออ..

จงรักภักดีทุกอย่าง รักจนไม่ลืมหูลืมตา
คิดนอกใจก็ไม่เคย..
วันนี้เธอทำมันเปลี่ยน..ให้ชีวิตเรามันพังทลาย
ก็ไม่รู้ว่าทำไม ว่าทำไม ว่าทำไม ว่าทำไม..

ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง

เวรกรรมแต่ปางใด ชาติที่แล้วคงทำอะไรให้เธอ
เหมือนมีดปักที่กลางใจ มันคืออะไร มันเกิดอะไร
เธอเก็บเสื้อผ้าแล้วปิดประตู
สุดท้ายแล้วเธอก็จากไป.. มันผิดอะไรวะเออ

จงรักภักดีทุกอย่าง รักจนไม่ลืมหูลืมตา
คิดนอกใจก็ไม่เคย..
วันนี้เธอทำมันเปลี่ยน..ให้ชีวิตเรามันพังทลาย
ก็ไม่รู้ว่าทำไม ว่าทำไม ว่าทำไม ว่าทำไม..

ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง

ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง

( ดนตรี )

หรือว่าเขาไปมีคนใหม่ ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
เราไม่ดีมันก็ไม่ใช่ ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
เกิดคำถามว่าเพราะอะไร ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไม…

ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง

ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง

มิวสิควิดีโอ ผัวทิ้ง Jazz x Teng JSPKK (แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก)

เพลง : ผัวทิ้ง
ศิลปิน : Jazz x Teng JSPKK (แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก)
Lyric : Padung Songsang
Prod. : Bossa On The Beat
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend