คอร์ดเพลง ใช่รึเปล่า แว่นใหญ่ WANYAi

  
Text   
คอร์ดเพลง ใช่รึเปล่า แว่นใหญ่ WANYAi

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : แว่นใหญ่ WANYAi
เนื้อร้อง/ทำนอง : WANYAi
คอร์ด : F,Am,Dm,C,Gm


INTRO | F Am | Dm Cm F |
INTRO | Bb Am G#m | Gm C |

 
   
เหมือนทุกครั้งที่เธ
Am 
อมองมาที่ฉั
Dm 
 
   คล้ายว่าสายต
Cm 
าของเธ
อ..มีคำถาม
Bb 
มากมาย..
Am 
 
   และฉัน
Gm 
ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไร

 
   
และทุกครั้งที่เธ
Am 
อต้องปล่อยมือฉั
Dm 
 
   เหมือนว่าสายต
Cm 
าของใค
ร..จะทำ
Bb 
ให้เธอ.
Am 
.
 
   ต้องรู้
Gm 
สึกเปลี่ยนไป

 
ฉั
Bb 
น..นั้นพอเข้าใจ 
 
คว
Am 
ามล่องลอยลังเล
 
ในหัว
Gm 
ใจเธอ 
 
เป็นเพร
าะอะไร

 
หากคำถา
มข้างในหัวใจ
Am 
ของเธอ
 
คือฉั
Bb 
นนั้นใช่รึเปล่า.
.
 
คือคำถาม
ที่เธอต้องกา
Am 
 
และเฝ้าคอยถา
Bb 
มใจเธอทุกวัน
 
เก็บคำถาม
Dm 
นั้นไว้ 
 
แล้วทิ้งกั
Am 
นไป
 
เพื่อคน
Bb 
ที่ดีกว่านี้
 
หากว่าเธ
Dm 
อได้รักใครจริ
Am 
ง..เธอคงไม่สง
Gm 
สัย
 
ว่าฉัน
..นั้นใช่รึเปล่า

INSTRU | F Am G#m | Gm C |

 
   
หรือว่าคนที่เธ
Am 
อได้เคยวาดฝั
Dm 
 
   นั้นไม่เหมือนกั
Cm 
นกับความ
จริงที่
Bb 
ฉันเป็น.
Am 
.
 
   เพราะฉั
Gm 
นคงห่างไก
ล..

 
ฉั
Bb 
น..นั้นพอเข้าใจ 
 
คว
Am 
ามล่องลอยลังเล
 
ในหัว
Gm 
ใจเธอ 
 
เป็นเพร
าะอะไร

 
หากคำถา
มข้างในหัวใจ
Am 
ของเธอ
 
คือฉั
Bb 
นนั้นใช่รึเปล่า.
.
 
คือคำถาม
ที่เธอต้องกา
Am 
 
และเฝ้าคอยถา
Bb 
มใจเธอทุกวัน
 
เก็บคำถา
Dm 
มนั้นไว้ 
 
แล้วทิ้งกั
Am 
นไป
 
เพื่อคน
Bb 
ที่ดีกว่านี้
 
หากว่าเธ
Dm 
อได้รักใครจริ
Am 
ง..เธอคงไม่สง
Gm 
สัย
 
ว่าฉัน
..นั้นใช่รึเปล่า

INSTRU | Bb | Bbm | Am |
INSTRU | Dm Em F | Gm | C |

 
หากคำถา
มข้างในหัวใจ
Am 
ของเธอ
 
คือฉั
Bb 
นนั้นใช่รึเปล่า.
.
 
คือคำถาม
ที่เธอต้องกา
Am 
 
และเฝ้าคอยถา
Bb 
มใจเธอทุกวัน
 
เก็บคำถา
Dm 
มนั้นไว้ 
 
แล้วทิ้งกั
Am 
นไป
 
เพื่อคน
Bb 
ที่ดีกว่านี้
 
หากว่าเธ
Dm 
อได้รักใครจริ
Am 
ง..เธอคงไม่สง
Gm 
สัย
 
ว่าฉัน
..นั้นใช่รึเปล่า

INSTRU | F Am | Dm |

 
ฉั
Cm 
น..นั้
นใช่
Bb 
หรือเปล่า..
Am 
 
G#m 
 
Gm 
 
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใช่รึเปล่า


เหมือนทุกครั้งที่เธอมองมาที่ฉัน
คล้ายว่าสายตาของเธอ..มีคำถามมากมาย..
และฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไร

และทุกครั้งที่เธอต้องปล่อยมือฉัน
เหมือนว่าสายตาของใคร..จะทำให้เธอ..
ต้องรู้สึกเปลี่ยนไป

ฉัน..นั้นพอเข้าใจ ความล่องลอยลังเล
ในหัวใจเธอ เป็นเพราะอะไร

หากคำถามข้างในหัวใจของเธอ
คือฉันนั้นใช่รึเปล่า..
คือคำถามที่เธอต้องการ
และเฝ้าคอยถามใจเธอทุกวัน
เก็บคำถามนั้นไว้ แล้วทิ้งกันไป
เพื่อคนที่ดีกว่านี้
หากว่าเธอได้รักใครจริง..เธอคงไม่สงสัย
ว่าฉัน..นั้นใช่รึเปล่า

( ดนตรี )

หรือว่าคนที่เธอได้เคยวาดฝัน
นั้นไม่เหมือนกันกับความจริงที่ฉันเป็น..
เพราะฉันคงห่างไกล..

ฉัน..นั้นพอเข้าใจ ความล่องลอยลังเล
ในหัวใจเธอ เป็นเพราะอะไร

หากคำถามข้างในหัวใจของเธอ
คือฉันนั้นใช่รึเปล่า..
คือคำถามที่เธอต้องการ
และเฝ้าคอยถามใจเธอทุกวัน
เก็บคำถามนั้นไว้ แล้วทิ้งกันไป
เพื่อคนที่ดีกว่านี้
หากว่าเธอได้รักใครจริง..เธอคงไม่สงสัย
ว่าฉัน..นั้นใช่รึเปล่า

( ดนตรี )

หากคำถามข้างในหัวใจของเธอ
คือฉันนั้นใช่รึเปล่า..
คือคำถามที่เธอต้องการ
และเฝ้าคอยถามใจเธอทุกวัน
เก็บคำถามนั้นไว้ แล้วทิ้งกันไป
เพื่อคนที่ดีกว่านี้
หากว่าเธอได้รักใครจริง..เธอคงไม่สงสัย
ว่าฉัน..นั้นใช่รึเปล่า

( ดนตรี )

ฉัน..นั้นใช่หรือเปล่า..

มิวสิควิดีโอ ใช่รึเปล่า แว่นใหญ่ WANYAi

เพลง : ใช่รึเปล่า
ศิลปิน : แว่นใหญ่ WANYAi
เรียบเรียง : WANYAi
ติดต่องาน : 080-298-2493
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend