คอร์ดเพลง บ้านๆ แต่รักจริง เกรซ ชาลิสา

  
Text   
คอร์ดเพลง บ้านๆ แต่รักจริง เกรซ ชาลิสา

ศิลปิน : เกรซ ชาลิสา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
คอร์ด : G,Em,C,D,Bm


 
น้องไม่น่า
G 
รักเท่าไหร่หรอก
Em 
พี่
 
บ้านๆพัน
C 
นี้มีสิทธิ์ 
 
มั่งม้
D 
าย..

INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times )

 
น้องเป็น
G 
แค่สาวใต้ 
 
สไ
Em 
ตล์บ้านๆ
 
ไม่จัดจ้
C 
านแต่ว่าจริง
D 
ใจ
 
น้องไม่ส
G 
วยไม่หรู 
 
ดูไ
Em 
ม่ค่อยดี
 
ถ้าเป็นแ
C 
ฟนกับพี่ 
 
จะอ
D 
ายใครไหม

 
เธอบอกคิด
C 
ถึง 
 
ทุ
Bm 
กวัน
C 
ฉันก็แอบคิดไปไ
D 
กล
C 
มองมาแต่ละที่ 
 
 
Bm 
ทำฉันหวั่นไหว
 
คิดอะไ
C 
รก็บอกให้ชัดเ
D 
จน

 
น้องไม่น่า
G 
รัก 
 
เท่าไหร่หรอ
Em 
กพี่
 
บ้านบ้านพัน
C 
นี้มีสิทธิ์มั่งม้
D 
าย
 
น้องอยู่ไม่ส
G 
วย 
 
สู้เขาไม่
Em 
ได้
 
แต่เรื่องหัวใ
C 
จไม่แพ้ 
 
ใครแน่น
D 
อน
 
เรื่องอ้อ
C 
ร้อน้องไม่ค่อยถ
D 
นัด
 
แต่ถ้า
Bm 
เรื่องความรัก 
 
น้องไ
Em 
ม่โลเล
 
จะไม่เ
C 
ทให้พี่เสี
D 
ยใจ 
 
บ้านๆแต่รักจ
G 
ริง 
 
 
D 

 
หากมีแ
G 
ฟนสักคน 
 
จะเอา
Em 
ขึ้นสตอรี่
 
โพสต์
C 
ว่าตอนนี้ 
 
กำลัง
D 
คบกับเธอ
 
ถ้า
G 
พี่จริงจัง 
 
น้องจริง
Em 
ใจเสมอ
 
อย่าป
C 
ล่อยให้เพ้อฝันหว
D 
านคนเดียว

 
เธอบอกคิด
C 
ถึง 
 
ทุ
Bm 
กวัน
C 
ฉันก็แอบคิดไปไ
D 
กล
C 
มองมาแต่ละที่ 
 
 
Bm 
ทำฉันหวั่นไหว
 
คิดอะไ
C 
รก็บอกให้ชัดเ
D 
จน

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | C | D | D | G | G |

 
น้องไม่น่า
G 
รัก 
 
เท่าไหร่หรอ
Em 
กพี่
 
บ้านบ้านพัน
C 
นี้มีสิทธิ์มั่งม้
D 
าย
 
น้องอยู่ไม่ส
G 
วย 
 
สู้เขาไม่
Em 
ได้
 
แต่เรื่องหัวใ
C 
จไม่แพ้ 
 
ใครแน่น
D 
อน
 
เรื่องอ้อ
C 
ร้อน้องไม่ค่อยถ
D 
นัด
 
แต่ถ้า
Bm 
เรื่องความรัก 
 
น้องไ
Em 
ม่โลเล
 
จะไม่เ
C 
ทให้พี่เสี
D 
ยใจ..

 
น้องไม่น่า
G 
รัก 
 
เท่าไหร่หรอ
Em 
กพี่
 
บ้านบ้านพัน
C 
นี้มีสิทธิ์มั่งม้
D 
าย
 
น้องอยู่ไม่ส
G 
วย 
 
สู้เขาไม่
Em 
ได้
 
แต่เรื่องหัวใ
C 
จไม่แพ้ 
 
ใครแน่น
D 
อน
 
เรื่องอ้อ
C 
ร้อน้องไม่ค่อยถ
D 
นัด
 
แต่ถ้า
Bm 
เรื่องความรัก 
 
น้องไ
Em 
ม่โลเล
 
จะไม่เ
C 
ทให้พี่เสี
D 
ยใจ 
 
บ้านๆแต่รักจ
G 
ริง 
 
 
D 

 
หากมีแ
G 
ฟนสักคน 
 
จะเอา
Em 
ขึ้นสตอรี่
 
โพสต์
C 
ว่าตอนนี้ 
 
กำลัง
D 
คบกับเธอ
 
ถ้า
G 
พี่จริงจัง 
 
น้องจริง
Em 
ใจเสมอ
 
อย่าป
C 
ล่อยให้เพ้อฝันหว
D 
านคนเดียว

OUTRO | G | Em | C | D | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ้านๆ แต่รักจริง


น้องไม่น่ารักเท่าไหร่หรอกพี่
บ้านๆพันนี้มีสิทธิ์ มั่งม้าย..

( ดนตรี )

น้องเป็นแค่สาวใต้ สไตล์บ้านๆ
ไม่จัดจ้านแต่ว่าจริงใจ
น้องไม่สวยไม่หรู ดูไม่ค่อยดี
ถ้าเป็นแฟนกับพี่ จะอายใครไหม

เธอบอกคิดถึง ทุกวัน
ฉันก็แอบคิดไปไกล
มองมาแต่ละที่ ทำฉันหวั่นไหว
คิดอะไรก็บอกให้ชัดเจน

น้องไม่น่ารัก เท่าไหร่หรอกพี่
บ้านบ้านพันนี้มีสิทธิ์มั่งม้าย
น้องอยู่ไม่สวย สู้เขาไม่ได้
แต่เรื่องหัวใจไม่แพ้ ใครแน่นอน
เรื่องอ้อร้อน้องไม่ค่อยถนัด
แต่ถ้าเรื่องความรัก น้องไม่โลเล
จะไม่เทให้พี่เสียใจ บ้านๆแต่รักจริง

หากมีแฟนสักคน จะเอาขึ้นสตอรี่
โพสต์ว่าตอนนี้ กำลังคบกับเธอ
ถ้าพี่จริงจัง น้องจริงใจเสมอ
อย่าปล่อยให้เพ้อฝันหวานคนเดียว

เธอบอกคิดถึง ทุกวัน
ฉันก็แอบคิดไปไกล
มองมาแต่ละที่ ทำฉันหวั่นไหว
คิดอะไรก็บอกให้ชัดเจน

( ดนตรี )

น้องไม่น่ารัก เท่าไหร่หรอกพี่
บ้านบ้านพันนี้มีสิทธิ์มั่งม้าย
น้องอยู่ไม่สวย สู้เขาไม่ได้
แต่เรื่องหัวใจไม่แพ้ ใครแน่นอน
เรื่องอ้อร้อน้องไม่ค่อยถนัด
แต่ถ้าเรื่องความรัก น้องไม่โลเล
จะไม่เทให้พี่เสียใจ..

น้องไม่น่ารัก เท่าไหร่หรอกพี่
บ้านบ้านพันนี้มีสิทธิ์มั่งม้าย
น้องอยู่ไม่สวย สู้เขาไม่ได้
แต่เรื่องหัวใจไม่แพ้ ใครแน่นอน
เรื่องอ้อร้อน้องไม่ค่อยถนัด
แต่ถ้าเรื่องความรัก น้องไม่โลเล
จะไม่เทให้พี่เสียใจ บ้านๆแต่รักจริง

หากมีแฟนสักคน จะเอาขึ้นสตอรี่
โพสต์ว่าตอนนี้ กำลังคบกับเธอ
ถ้าพี่จริงจัง น้องจริงใจเสมอ
อย่าปล่อยให้เพ้อฝันหวานคนเดียว..

มิวสิควิดีโอ บ้านๆ แต่รักจริง เกรซ ชาลิสา

เพลง : บ้านๆ แต่รักจริง
ศิลปิน : เกรซ ชาลิสา
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานแสดง : 081-7195980
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend