คอร์ดเพลง ระวังหลง เกรซ ชาลิสา

  
Text   
คอร์ดเพลง ระวังหลง เกรซ ชาลิสา

คอร์ด :

ศิลปิน : เกรซ ชาลิสา

เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์

คอร์ดในเพลง : A,F#m,D,E


INTRO | A | F#m | D | E | ( 2 Times )

A 
  น้องสาวไม่เกเร 
 
 
F#m 
  น้องสาวไม่เจ้าชู้
 
  ถ้ามี
D 
พี่เป็นแฟนน้องอยู่ 
 
ไม่
E 
มีทางคิดนอกใจ
A 
  น้องสาวไม่อ้อร้อ 
 
 
F#m 
  แต่อาจไม่สวยใส
 
  อยู่ที่
D 
พี่จะอายใครไหม 
 
ที่เ
E 
ป็นแฟนกับนุ้ย

 
พี่บ่าวเ
A 
ห้อ รักจริงหรือมาหลอก บอ
E 
กให้ชัดเจน
 
อย่าทำเล่
D 
นไป 
 
น้องคิดไปไก
E 
ลแล้วนะ
 
พี่บ่าวเ
A 
ห้อ ที่บอกว่าคิดถึง แหลงจ
E 
ริงใช่ม้าย
 
แล้วว่าทั้
D 
งใจ 
 
มีแต่
E 
พี่คนเดียว

 
อาจไม่น่า
A 
รัก 
 
แต่อยู่ด้วยแล้วจ
F#m 
ะหลง
 
ระวังนะเธอจะห
D 
ลง 
 
หาทางออกไม่เ
E 
จอ
 
แค่พี่บอก
A 
รัก 
 
น้องเอาไปฝันไป
F#m 
เพ้อ
 
ถ้าไม่ได้คุยกับเ
D 
ธอ 
 
สักวันน้องทนไม่ไ
E 
ด้
 
มันคิด
D 
ถึง 
 
พี่บ่
E 
าว 
 
น้องส
D 
าวคนนี้รักจ
E 
ริง
 
พี่อย่าทิ้งก็แล้ว
A 
กัน
E 

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 2 Times )

 
พี่บ่าวเ
A 
ห้อ รักจริงหรือมาหลอก บอ
E 
กให้ชัดเจน
 
อย่าทำเล่
D 
นไป 
 
น้องคิดไปไก
E 
ลแล้วนะ
 
พี่บ่าวเ
A 
ห้อ ที่บอกว่าคิดถึง แหลงจ
E 
ริงใช่ม้าย
 
แล้วว่าทั้
D 
งใจ 
 
มีแต่
E 
พี่คนเดียว

 
อาจไม่น่า
A 
รัก 
 
แต่อยู่ด้วยแล้วจ
F#m 
ะหลง
 
ระวังนะเธอจะห
D 
ลง 
 
หาทางออกไม่เ
E 
จอ
 
แค่พี่บอก
A 
รัก 
 
น้องเอาไปฝันไป
F#m 
เพ้อ
 
ถ้าไม่ได้คุยกับเ
D 
ธอ 
 
สักวันน้องทนไม่ไ
E 
ด้
 
มันคิด
D 
ถึง 
 
พี่บ่
E 
าว 
 
น้องส
D 
าวคนนี้รักจ
E 
ริง

 
อาจไม่น่า
A 
รัก 
 
แต่อยู่ด้วยแล้วจ
F#m 
ะหลง
 
ระวังนะเธอจะห
D 
ลง 
 
หาทางออกไม่เ
E 
จอ
 
แค่พี่บอก
A 
รัก 
 
น้องเอาไปฝันไป
F#m 
เพ้อ
 
ถ้าไม่ได้คุยกับเ
D 
ธอ 
 
สักวันน้องทนไม่ไ
E 
ด้
 
มันคิด
D 
ถึง 
 
พี่บ่
E 
าว 
 
น้องส
D 
าวคนนี้รักจ
E 
ริง
 
พี่อย่าทิ้งก็แล้ว
A 
กัน
E 

OUTRO | A | F#m | D | E | ( 2 Times ) | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ระวังหลง


น้องสาวไม่เกเร น้องสาวไม่เจ้าชู้
ถ้ามีพี่เป็นแฟนน้องอยู่ ไม่มีทางคิดนอกใจ
น้องสาวไม่อ้อร้อ แต่อาจไม่สวยใส
อยู่ที่พี่จะอายใครไหม ที่เป็นแฟนกับนุ้ย

พี่บ่าวเห้อ รักจริงหรือมาหลอก บอกให้ชัดเจน
อย่าทำเล่นไป น้องคิดไปไกลแล้วนะ
พี่บ่าวเห้อ ที่บอกว่าคิดถึง แหลงจริงใช่ม้าย
แล้วว่าทั้งใจ มีแต่พี่คนเดียว

อาจไม่น่ารัก แต่อยู่ด้วยแล้วจะหลง
ระวังนะเธอจะหลง หาทางออกไม่เจอ
แค่พี่บอกรัก น้องเอาไปฝันไปเพ้อ
ถ้าไม่ได้คุยกับเธอ สักวันน้องทนไม่ได้
มันคิดถึง พี่บ่าว น้องสาวคนนี้รักจริง
พี่อย่าทิ้งก็แล้วกัน

( ดนตรี )

พี่บ่าวเห้อ รักจริงหรือมาหลอก บอกให้ชัดเจน
อย่าทำเล่นไป น้องคิดไปไกลแล้วนะ
พี่บ่าวเห้อ ที่บอกว่าคิดถึง แหลงจริงใช่ม้าย
แล้วว่าทั้งใจ มีแต่พี่คนเดียว

อาจไม่น่ารัก แต่อยู่ด้วยแล้วจะหลง
ระวังนะเธอจะหลง หาทางออกไม่เจอ
แค่พี่บอกรัก น้องเอาไปฝันไปเพ้อ
ถ้าไม่ได้คุยกับเธอ สักวันน้องทนไม่ได้
มันคิดถึง พี่บ่าว น้องสาวคนนี้รักจริง

อาจไม่น่ารัก แต่อยู่ด้วยแล้วจะหลง
ระวังนะเธอจะหลง หาทางออกไม่เจอ
แค่พี่บอกรัก น้องเอาไปฝันไปเพ้อ
ถ้าไม่ได้คุยกับเธอ สักวันน้องทนไม่ได้
มันคิดถึง พี่บ่าว น้องสาวคนนี้รักจริง
พี่อย่าทิ้งก็แล้วกัน

มิวสิควิดีโอ ระวังหลง เกรซ ชาลิสา

เพลง : ระวังหลง
ศิลปิน : เกรซ ชาลิสา
เรียบเรียง : GS studio
ติดต่องานแสดง : 081-7195980
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend