คอร์ดเพลง ลูกผู้ชายใจเสาะ ทรงกรด ฌามา

  
Text   
คอร์ดเพลง ลูกผู้ชายใจเสาะ ทรงกรด ฌามา

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ทรงกรด ฌามา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
คอร์ด : Am,G,F,E,Dm,C


Tune to Eb
INTRO | Am | G | F | E | Am | Am |

 
ว่าพรือล่ะน้อง ว่าพรือล่ะน้
F 
อง 
 
 
G 
 
ขอให้พี่ร้องบ้างไ
Am 
ด้หม้าย
 
ก็ค่ำคืนนี้พี่อยากร้อ
Dm 
งไห้
 
ให้มันขาดใ
F 
จ 
 
ให้ตายไปได้ยิ่
G 
งดี
E 

 
ร้อยคนจะรุม ล้านคนประณ
F 
าม 
 
 
G 
 
ไม่ร้ายเท่าคำของ
Am 
น้องนี้
 
ว่าเบื่อกันแล้วแววตาเปลี่ย
Dm 
นสี
 
น้ำในตา
F 
พี่ 
 
รินห
G 
ลั่งอย่างเสีย
Am 
เชิงชาย

 
ไม่เคยร้องไห้ให้ใคร
Dm 
เห็น
 
ไม่เคยเ
G 
ป็นไอ้พรร
Am 
ค์นี้
 
มันไปไม่เป็นแล้วค
Dm 
นดี
 
พี่โยนศักดิ์
G 
ศรีทิ้งลงเ
E 
ลไป

 
เป็นลูกผู้ช
G 
ายใจเ
C 
สาะ
 
มันเสาะเพราะ
G 
ทนไม่ไ
Am 
ด้
 
ร้องให้
G 
จมน้ำตาต
F 
าย
 
ร้องระบ
G 
ายที่ระ
Am 
บม
 
ไอ้ลูกผู้ช
G 
ายคน
C 
นี้
 
ไม่ยิน
E 
ดีไม่มีอา
Am 
รมณ์
 
หลอกให้เ
G 
ด็ดแล้วไม่ให้
F 
ดม
 
หลอกให้
G 
รักแล้วก็จา
Am 
กไป

 
อยากมีอะไรก็ให้ทุกอ
F 
ย่าง 
 
 
G 
 
ถึงไม่มีตังค์ก็หามา
Am 
ให้
 
แต่สิ่งที่หวังก็พังส
Dm 
ลาย 
 
ทุ่มเทแทบต
F 
าย
 
พี่
G 
รักแล้วไซรอ้
Am 
อร้อ

 
ไม่เคยร้องไห้ให้ใคร
Dm 
เห็น
 
ไม่เคยเ
G 
ป็นไอ้พรร
Am 
ค์นี้
 
มันไปไม่เป็นแล้วค
Dm 
นดี
 
พี่โยนศักดิ์
G 
ศรีทิ้งลงเ
E 
ลไป

 
เป็นลูกผู้ช
G 
ายใจเ
C 
สาะ
 
มันเสาะเพราะ
G 
ทนไม่ไ
Am 
ด้
 
ร้องให้
G 
จมน้ำตาต
F 
าย
 
ร้องระบ
G 
ายที่ระ
Am 
บม
 
ไอ้ลูกผู้ช
G 
ายคน
C 
นี้
 
ไม่ยิน
E 
ดีไม่มีอา
Am 
รมณ์
 
หลอกให้เ
G 
ด็ดแล้วไม่ให้
F 
ดม
 
หลอกให้
G 
รักแล้วก็จา
Am 
กไป

INSTRU | F | E | Dm G | Am | Am |

 
เป็นลูกผู้ช
G 
ายใจเ
C 
สาะ
 
มันเสาะเพราะ
G 
ทนไม่ไ
Am 
ด้
 
ร้องให้
G 
จมน้ำตาต
F 
าย
 
ร้องระบ
G 
ายที่ระ
Am 
บม
 
ไอ้ลูกผู้ช
G 
ายคน
C 
นี้
 
ไม่ยิน
E 
ดีไม่มีอา
Am 
รมณ์
 
หลอกให้เ
G 
ด็ดแล้วไม่ให้
F 
ดม
 
หลอกให้
G 
รักแล้วก็จา
Am 
กไป

 
หลอกให้เด็ดแล้วไม่ให้
F 
ดม
 
หลอกให้
G 
รักแล้วก็จา
Am 
กไป

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลูกผู้ชายใจเสาะ


ว่าพรือล่ะน้อง ว่าพรือล่ะน้อง
ขอให้พี่ร้องบ้างได้หม้าย
ก็ค่ำคืนนี้พี่อยากร้องไห้
ให้มันขาดใจ ให้ตายไปได้ยิ่งดี

ร้อยคนจะรุม ล้านคนประณาม
ไม่ร้ายเท่าคำของน้องนี้
ว่าเบื่อกันแล้วแววตาเปลี่ยนสี
น้ำในตาพี่ รินหลั่งอย่างเสียเชิงชาย

ไม่เคยร้องไห้ให้ใครเห็น
ไม่เคยเป็นไอ้พรรค์นี้
มันไปไม่เป็นแล้วคนดี
พี่โยนศักดิ์ศรีทิ้งลงเลไป

เป็นลูกผู้ชายใจเสาะ
มันเสาะเพราะทนไม่ได้
ร้องให้จมน้ำตาตาย
ร้องระบายที่ระบม
ไอ้ลูกผู้ชายคนนี้
ไม่ยินดีไม่มีอารมณ์
หลอกให้เด็ดแล้วไม่ให้ดม
หลอกให้รักแล้วก็จากไป

อยากมีอะไรก็ให้ทุกอย่าง
ถึงไม่มีตังค์ก็หามาให้
แต่สิ่งที่หวังก็พังสลาย ทุ่มเทแทบตาย
พี่รักแล้วไซรอ้อร้อ

ไม่เคยร้องไห้ให้ใครเห็น
ไม่เคยเป็นไอ้พรรค์นี้
มันไปไม่เป็นแล้วคนดี
พี่โยนศักดิ์ศรีทิ้งลงเลไป

เป็นลูกผู้ชายใจเสาะ
มันเสาะเพราะทนไม่ได้
ร้องให้จมน้ำตาตาย
ร้องระบายที่ระบม
ไอ้ลูกผู้ชายคนนี้
ไม่ยินดีไม่มีอารมณ์
หลอกให้เด็ดแล้วไม่ให้ดม
หลอกให้รักแล้วก็จากไป

( ดนตรี )

เป็นลูกผู้ชายใจเสาะ
มันเสาะเพราะทนไม่ได้
ร้องให้จมน้ำตาตาย
ร้องระบายที่ระบม
ไอ้ลูกผู้ชายคนนี้
ไม่ยินดีไม่มีอารมณ์
หลอกให้เด็ดแล้วไม่ให้ดม
หลอกให้รักแล้วก็จากไป

หลอกให้เด็ดแล้วไม่ให้ดม
หลอกให้รักแล้วก็จากไป

มิวสิควิดีโอ ลูกผู้ชายใจเสาะ ทรงกรด ฌามา

เพลง : ลูกผู้ชายใจเสาะ
ศิลปิน : ทรงกรด ฌามา
เรียบเรียง : สมพร รัตนไพร

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend