หน้าแรก » ทรงกรด ฌามา » คอร์ดเพลง หนุ่มทองแดงได้แรงอก – ทรงกรด ฌามา

คอร์ดเพลง หนุ่มทองแดงได้แรงอก – ทรงกรด ฌามา


INTRO | Em | Em | Em D | Em |
INTRO | G | G | Am D | Em |

 
ไอ้หนุ่มทองแ
Em 
ดง 
 
ชาติมันได้แรงอก
 
ชอบทำต
ลก 
 
เหมือนไอ้ทองไอ้เ
Em 
ท่ง
 
แต่งตัวเซอ
Em 
ร์ๆ อยู่ง่ายๆ บายๆ
 
ใส่ยีนลีว
าย 
 
กับเสื้อลายส
Em 
ก็อต
 
ได้ใ
ส่กางเกงลีวาย 
 
แล้ว
Bm 
ชาติมันได้แรง
Em 
อก
 
ได้ใ
ส่เสื้อลายส
Bm 
ก็อต 
 
แล้วช
าติมันได้แรง
Em 
อก

 
ไอ้หนุ่มทองแ
Em 
ดง 
 
เชื่อใจได้นะน้องหญิง
 
รักใครรักจ
ริง 
 
จะไม่ทิ้งให้น้ำตา
Em 
ตก
 
ไอ้หนุ่มทองแ
Em 
ดง 
 
ชอบแหลงแต่เรื่องหลกๆ
 
แต่ไม่ขี้
หก 
 
ไอ้หัวครกแหลงจริงทั้
Em 
งเพ

 
* พี่บ่
าวชอบแหลงเสียงดัง 
 
น้อง
Bm 
ฟังตะได้แ
Em 
รงอก
 
าติว่ามันหรอ
Bm 
ยแรง 
 
แหลงทองแ
ดง 
 
ฮื่อได้แร
Em 
งอก

 
** ว่ามันสุดย
อด 
 
สุดยอดน้องส
Em 
าวเหอ
 
ของจริงนะเ
ธอ 
 
ไม่ใช่ขี้ยางค้า
Em 
งพรก
 
มารักกับ
พี่ 
 
จะรู้ว่ามันหรอยแร
Am 
 
บอกรักภาษาทองแ
ดง ลิ้นแข็งๆ ได้แร
Em 
งอก

 
*** ให้มันได้แรง
อก 
 
ให้มันได้แ
Am 
รงอก
 
มารักกับหนุ่มทองแ
ดง
Bm 
..แล้วน้องอิได้แรง
Em 
อก

INSTRU | Em | Em | D | Em |
INSTRU | G | G | Am | Am | D | Bm | Em |
INSTRU | G | G | Am D | Em |

( * ) ( ** ) ( ** ) ( *** )

OUTRO | Em | Em | Em D | Em |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หนุ่มทองแดงได้แรงอก – ทรงกรด ฌามา
 โฆษณา