คอร์ดเพลง ฝากลมฝน ครีม ชนากานต์ x เอฟ วงฟิน

  
Text   
คอร์ดเพลง ฝากลมฝน ครีม ชนากานต์ x เอฟ วงฟิน

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ครีม ชนากานต์ x เอฟ วงฟิน
เนื้อร้อง/ทำนอง : เพชร ตัวแตก
คอร์ด : G,D,Em,C


INTRO | G | D | Em | C | ( 2 Times )

 
อากาศเริ่มห
G 
นาว 
 
ฝนลงโปรยเบ
D 
าๆ
 
คิดถึงฉันหรือเ
Em 
ปล่า
 
เมื่อไม่ได้กล่าวได้กอดอย่า
C 
งนี้
 
คิดถึงเส
G 
มอ 
 
เพ้อในยามรา
D 
ตรี
 
ก็ไม่รู้ว่าคื
Em 
นนี้ 
 
พี่จะนอนหลับแล้วหรื
C 
อยัง
 
คิดถึงเ
G 
ธอ

 
แม้ในคราหลับ
D 
ฝันคิดถึงเธอเสมอ
 
ภาพเธอใน
Em 
นั้นยังไม่เคยเลือนหาย
 
คราที่เรากอด
C 
กันฉันยังจำได้ดี
 
หวนค
G 
ะนึงและขอพรตื่นมาให้ได้เจอ
 
อย่าให้เ
D 
พ้อละเมออย่างนี้
 
ส่งเพลง
Em 
นี้ผ่านเสียงดนตรี 
 
บอกเ
C 
ธอ

 
ยังจดจำฉันได้รึเป
G 
ล่า
 
ในบางคราวที่เธอนอนดูดาวคนเ
D 
ดียว
 
เคยมีบางคนที่เคียงคู่เธอตรง
Em 
นั้น
 
เคยมีฉัน ที่เธอนั้นหันมานอนซบ
C 
ลง
 
ตรงอกข้างซ้ายและหลับไป
 

G 
  คนๆ 
 
นี้ขอสัญญา
D 
  จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไป
Em 
  จะไม่มีทางจะเปลี่ยนใจ
C 
  เพราะมีแต่เธอนะดวงใจ

 
อากาศเริ่มห
G 
นาว 
 
ฝนลงโปรยเบ
D 
าๆ
 
คิดถึงฉันหรือเ
Em 
ปล่า
 
เมื่อไม่ได้กล่าวได้กอดอย่า
C 
งนี้
 
คิดถึงเส
G 
มอ 
 
เพ้อในยามรา
D 
ตรี
 
ก็ไม่รู้ว่าคื
Em 
นนี้ 
 
พี่จะนอนหลับแล้วหรื
C 
อยัง
 
คิดถึงเธอ..
 

INSTRU | G | D | Em | C |

G 
  คนๆ 
 
นี้ขอสัญญา
D 
  จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไป
Em 
  จะไม่มีทางจะเปลี่ยนใจ
C 
  เพราะมีแต่เธอนะดวงใจ

 
อากาศเริ่มห
G 
นาว 
 
ฝนลงโปรยเบ
D 
าๆ
 
คิดถึงฉันหรือเ
Em 
ปล่า
 
เมื่อไม่ได้กล่าวได้กอดอย่า
C 
งนี้
 
คิดถึงเส
G 
มอ 
 
เพ้อในยามรา
D 
ตรี
 
ก็ไม่รู้ว่าคื
Em 
นนี้ 
 
พี่จะนอนหลับแล้วหรื
C 
อยัง
 
คิดถึงเธอ..
 

 
อ้อนวอน
G 
ฟ้า 
 
โอ้..ท้องนภาอันกว้างใ
D 
หญ่
 
อ้อนวอน
Em 
ดาวให้ช่วยส่งความคิดถึงไ
C 
 
จากคน
G 
นี้ส่งให้อีกคนที่แสนไ
D 
กล
 
แค่อยากให้
Em 
รู้ว่าฉันคิดถึงเธอแค่ไ
C 
หน
 
อ้อนวอน
G 
ฟ้าส่งข้อความนี้ไปถึงเ
D 
ธอ
 
ว่าคน
Em 
นี้จะมีแค่เธอ 
 
ตลอ
C 
ดไป..

G 
  คนๆ 
 
นี้ขอสัญญา
D 
  จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไป
Em 
  จะไม่มีทางจะเปลี่ยนใจ
C 
  เพราะมีแต่เธอนะดวงใจ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฝากลมฝน


อากาศเริ่มหนาว ฝนลงโปรยเบาๆ
คิดถึงฉันหรือเปล่า
เมื่อไม่ได้กล่าวได้กอดอย่างนี้
คิดถึงเสมอ เพ้อในยามราตรี
ก็ไม่รู้ว่าคืนนี้ พี่จะนอนหลับแล้วหรือยัง
คิดถึงเธอ

แม้ในคราหลับฝันคิดถึงเธอเสมอ
ภาพเธอในนั้นยังไม่เคยเลือนหาย
คราที่เรากอดกันฉันยังจำได้ดี
หวนคะนึงและขอพรตื่นมาให้ได้เจอ
อย่าให้เพ้อละเมออย่างนี้
ส่งเพลงนี้ผ่านเสียงดนตรี บอกเธอ

ยังจดจำฉันได้รึเปล่า
ในบางคราวที่เธอนอนดูดาวคนเดียว
เคยมีบางคนที่เคียงคู่เธอตรงนั้น
เคยมีฉัน ที่เธอนั้นหันมานอนซบลง
ตรงอกข้างซ้ายและหลับไป

คนๆ นี้ขอสัญญา
จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไป
จะไม่มีทางจะเปลี่ยนใจ
เพราะมีแต่เธอนะดวงใจ

อากาศเริ่มหนาว ฝนลงโปรยเบาๆ
คิดถึงฉันหรือเปล่า
เมื่อไม่ได้กล่าวได้กอดอย่างนี้
คิดถึงเสมอ เพ้อในยามราตรี
ก็ไม่รู้ว่าคืนนี้ พี่จะนอนหลับแล้วหรือยัง
คิดถึงเธอ..

( ดนตรี )

คนๆ นี้ขอสัญญา
จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไป
จะไม่มีทางจะเปลี่ยนใจ
เพราะมีแต่เธอนะดวงใจ

อากาศเริ่มหนาว ฝนลงโปรยเบาๆ
คิดถึงฉันหรือเปล่า
เมื่อไม่ได้กล่าวได้กอดอย่างนี้
คิดถึงเสมอ เพ้อในยามราตรี
ก็ไม่รู้ว่าคืนนี้ พี่จะนอนหลับแล้วหรือยัง
คิดถึงเธอ..

อ้อนวอนฟ้า โอ้..ท้องนภาอันกว้างใหญ่
อ้อนวอนดาวให้ช่วยส่งความคิดถึงไป
จากคนนี้ส่งให้อีกคนที่แสนไกล
แค่อยากให้รู้ว่าฉันคิดถึงเธอแค่ไหน
อ้อนวอนฟ้าส่งข้อความนี้ไปถึงเธอ
ว่าคนนี้จะมีแค่เธอ ตลอดไป..

คนๆ นี้ขอสัญญา
จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไป
จะไม่มีทางจะเปลี่ยนใจ
เพราะมีแต่เธอนะดวงใจ..

มิวสิควิดีโอ ฝากลมฝน ครีม ชนากานต์ x เอฟ วงฟิน

เพลง : ฝากลมฝน
ศิลปิน : ครีม ชนากานต์ x เอฟ วงฟิน
เรียบเรียง : กอบโชค นันทพานิช
ติดต่องานแสดง : 062-5656982 / 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend