คอร์ดเพลง เรื่องอย่างว่า L.กฮ. feat. วงกลม

  
Text   
คอร์ดเพลง เรื่องอย่างว่า L.กฮ. feat. วงกลม

ศิลปิน : L.กฮ. feat. วงกลม
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิชัย ไชยราช
คอร์ด : F#m,E,D,A


 
ถ้า
F#m 
เชื่อบอกเลยพลาด
 
ต่อให้อมพ
E 
ระมาตรงหน้า
 
อย่าหลงเ
D 
ชื่อไปกินหญ้า
 
ถ้าไม่อยากจะเป
E 
ลืองเรื่องอย่างว่า 
 
อะ

F#m 
เพียงแค่เขาบอกรักเ
E 
ธอ
 
บอกว่าคิดถึงเ
D 
ธอ 
 
เธอก็เผลอใจอ่
A 
อน
F#m 
เขาแค่มาหลอกรักเ
E 
ธอ
 
ไม่ได้ต้องการใจเ
D 
ธอ
 
เขาหวังแค่เพียงได้หลั
A 
บนอน

F#m 
เพียงแค่เขาบอกรักเ
E 
ธอ
 
บอกว่าคิดถึงเ
D 
ธอ 
 
เธอก็เผลอใจอ่
A 
อน
F#m 
เขาแค่มาหลอกรักเ
E 
ธอ
 
ไม่ได้ต้องการใจเ
D 
ธอ
 
เขาหวังแค่เพียงได้หลั
A 
บนอน

INSTRU | F#m | E | D | A | ( 2 Times )

F#m 
เจ็บแล้วเคย
E 
จำไหม
 
โดน
D 
ทำร้าย 
 
มา
A 
กี่ครั้ง
F#m 
ที่เข้ามา 
 
มีใค
E 
รไหม
 
ที่จ
D 
ริงจัง 
 
A 
ขาแค่หวังอะไร

F#m 
บอกว่ารักเธอข้า
E 
งหู
 
แต่สาย
D 
ตาเจ้าชู้ 
 
มือไ
A 
ม้ไว
F#m 
ไอ้คำว่ายาวไม่มีอยู่จ
E 
ริง
 
พอได้กินแล้วเขา
D 
ก็ไป
 
สุดท้
E 
ายก็หมาเหมือนเ
A 
ดิม

F#m 
ถ้าเชื่อบอกเลยพลาด
 
ต่อให้อมพ
E 
ระมาตรงหน้า
 
อย่าหลงเ
D 
ชื่อไปกินหญ้า
 
ถ้าไม่อยากจะเป
A 
ลืองเรื่องอย่างว่า 
 
Ah
F#m 
ถ้อยคำวจีทั้งห
E 
มด
 
ที่เธอได้ยินได้ฟังที่มั
D 
นสบถ
 
ไม่เคยได้จำได้
A 
จดเพราะมันสะกดไว้แค่ได้
F#m 
ปลดผ้า 
 
E 
ธอก็หมดค่า

 
D 
ขาต้องการเ
E 
พียง
 
One night S
F#m 
tand
 
ทุกถ้วงที
E 
ท่า เก้าอี้ ที่น
D 
อน 
 
นอกระเบียง
 
แบงค์
E 
พันที่หัวเตียง 
 
มันเพียงจะบอก..
 
ว่าสมน้ำหน้า
 

F#m 
เพียงแค่เขาบอกรักเ
E 
ธอ
 
บอกว่าคิดถึงเ
D 
ธอ 
 
เธอก็เผลอใจอ่
A 
อน
F#m 
เขาแค่มาหลอกรักเ
E 
ธอ
 
ไม่ได้ต้องการใจเ
D 
ธอ
 
เขาหวังแค่เพียงได้หลั
A 
บนอน

F#m 
เพียงแค่เขาบอกรักเ
E 
ธอ
 
บอกว่าคิดถึงเ
D 
ธอ 
 
เธอก็เผลอใจอ่
A 
อน
F#m 
เขาแค่มาหลอกรักเ
E 
ธอ
 
ไม่ได้ต้องการใจเ
D 
ธอ
 
เขาหวังแค่เพียงได้หลั
A 
บนอน

OUTRO | F#m | E | D | A | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เรื่องอย่างว่า


ถ้าเชื่อบอกเลยพลาด
ต่อให้อมพระมาตรงหน้า
อย่าหลงเชื่อไปกินหญ้า
ถ้าไม่อยากจะเปลืองเรื่องอย่างว่า อะ

เพียงแค่เขาบอกรักเธอ
บอกว่าคิดถึงเธอ เธอก็เผลอใจอ่อน
เขาแค่มาหลอกรักเธอ
ไม่ได้ต้องการใจเธอ
เขาหวังแค่เพียงได้หลับนอน

เพียงแค่เขาบอกรักเธอ
บอกว่าคิดถึงเธอ เธอก็เผลอใจอ่อน
เขาแค่มาหลอกรักเธอ
ไม่ได้ต้องการใจเธอ
เขาหวังแค่เพียงได้หลับนอน

( ดนตรี )

เจ็บแล้วเคยจำไหม
โดนทำร้าย มากี่ครั้ง
ที่เข้ามา มีใครไหม
ที่จริงจัง เขาแค่หวังอะไร

บอกว่ารักเธอข้างหู
แต่สายตาเจ้าชู้ มือไม้ไว
ไอ้คำว่ายาวไม่มีอยู่จริง
พอได้กินแล้วเขาก็ไป
สุดท้ายก็หมาเหมือนเดิม

ถ้าเชื่อบอกเลยพลาด
ต่อให้อมพระมาตรงหน้า
อย่าหลงเชื่อไปกินหญ้า
ถ้าไม่อยากจะเปลืองเรื่องอย่างว่า ah
ถ้อยคำวจีทั้งหมด
ที่เธอได้ยินได้ฟังที่มันสบถ
ไม่เคยได้จำได้จดเพราะมันสะกดไว้แค่ได้
ปลดผ้า เธอก็หมดค่า

เขาต้องการเพียง
One night Stand
ทุกถ้วงทีท่า เก้าอี้ ที่นอน นอกระเบียง
แบงค์พันที่หัวเตียง มันเพียงจะบอก..
ว่าสมน้ำหน้า

เพียงแค่เขาบอกรักเธอ
บอกว่าคิดถึงเธอ เธอก็เผลอใจอ่อน
เขาแค่มาหลอกรักเธอ
ไม่ได้ต้องการใจเธอ
เขาหวังแค่เพียงได้หลับนอน

เพียงแค่เขาบอกรักเธอ
บอกว่าคิดถึงเธอ เธอก็เผลอใจอ่อน
เขาแค่มาหลอกรักเธอ
ไม่ได้ต้องการใจเธอ
เขาหวังแค่เพียงได้หลับนอน

มิวสิควิดีโอ เรื่องอย่างว่า L.กฮ. feat. วงกลม

เพลง : เรื่องอย่างว่า
ศิลปิน : L.กฮ. feat. วงกลม
เรียบเรียง : วิชัย ไชยราช
ติดต่องานแสดง : 081-082-6999
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend