คอร์ดเพลง วาระสุดท้าย ออย แสงศิลป์

  
Text   
คอร์ดเพลง วาระสุดท้าย ออย แสงศิลป์

ศิลปิน : ออย แสงศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
คอร์ด : G,Em,C,D,Am,Bm


INTRO | G Bm | Em D | C | D |

 
คือสิ
G 
สุดคักแล้วห
D 
นอ 
 
จั่งว่าอยา
Em 
กไป
 
เหตุผลของคนเบิดใ
C 
จ 
 
อ้างหยังกะคื
G 
อสุอย่าง
 
แต่น้อง
Bm 
ฮู้บ่..ความรู้สึกของคน
Em 
ที่ฟัง
 
มันเบลอคือถืกยา
C 
สั่ง 
 
หาทางไปต่อบ่เ
D 
ป็น

 
ประเ
G 
ด็นคืออ้ายยัง
D 
ฮัก 
 
อยากกอดเจ้
Em 
าไว้
 
แต่ต่อรองอิหยังบ่ไ
C 
ด่ ยืนน้ำตาไหล ใ
G 
จชา
 
วาระสุด
Bm 
ท้ายที่บ่อยากเจอก็เดินเข้
Em 
ามา
 
คืนใจให้กันโลด
C 
สา 
 
น้อง
D 
ว่าเฮาไปกัน
G 
บ่ได้

 
กองมันไ
C 
ว้สาเด้อ ฮักอ้าย ให้
Bm 
เจ้า
 
ถึงมันสิฮ่างสิ
Am 
เก่า 
 
ถ่าน้องบ่เ
D 
อากะกอง
G 
มันไว้
 
แล้วหันหลัง
Bm 
หนี 
 
บ่ต้องแยแส
 
เพราะอ้ายมัน
Em 
แค่คนอยู่นอกใจ
 
บ่มี
C 
ผลพอให้เจ้าเปลี่ยนใจกับฮักที่อ้
D 
ายมี
 
ถ่าบ่ดีกะกอง
G 
มันไว้

 
เจ็บจนย
G 
อมถึงยังบ่พ
D 
ร้อมเมื่อเจ้าเอ่
Em 
ยลา
 
บ่ขอรับคืนเด้อห
C 
ล่า 
 
ถึงมันมีค่า
G 
บ่พอ
 
กะฮักเบิ
Bm 
ดใจ 
 
ยังบ่คู่ควรพอได้ไป
Em 
ต่อ
 
ได้แต่ยืนเฮ็ดหน้าก่อ
C 
ซ่อ 
 
ส่ำนี้หล่ะห
D 
นอ 
 
คนสิ
G 
ถืกถิ่ม

 
กองมันไ
C 
ว้สาเด้อ ฮักอ้าย ให้
Bm 
เจ้า
 
ถึงมันสิฮ่างสิ
Am 
เก่า 
 
ถ่าน้องบ่เ
D 
อากะกอง
G 
มันไว้
 
แล้วหันหลัง
Bm 
หนี 
 
บ่ต้องแยแส
 
เพราะอ้ายมัน
Em 
แค่คนอยู่นอกใจ
 
บ่มี
C 
ผลพอให้เจ้าเปลี่ยนใจกับฮักที่อ้
D 
ายมี
 
ถ่าบ่ดีกะกอง
G 
มันไว้

INSTRU | G | Em | C | G |
INSTRU | Bm | Em | C D | G |

 
กองมันไ
C 
ว้สาเด้อ ฮักอ้าย ให้
Bm 
เจ้า
 
ถึงมันสิฮ่างสิ
Am 
เก่า 
 
ถ่าน้องบ่เ
D 
อากะกอง
G 
มันไว้
 
แล้วหันหลัง
Bm 
หนี 
 
บ่ต้องแยแส
 
เพราะอ้ายมัน
Em 
แค่คนอยู่นอกใจ
 
บ่มี
C 
ผลพอให้เจ้าเปลี่ยนใจกับฮักที่อ้
D 
ายมี
 
ถ่าบ่ดีกะกอง
G 
มันไว้

OUTRO | G Bm | Em D | C | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง วาระสุดท้าย


คือสิสุดคักแล้วหนอ จั่งว่าอยากไป
เหตุผลของคนเบิดใจ อ้างหยังกะคือสุอย่าง
แต่น้องฮู้บ่..ความรู้สึกของคนที่ฟัง
มันเบลอคือถืกยาสั่ง หาทางไปต่อบ่เป็น

ประเด็นคืออ้ายยังฮัก อยากกอดเจ้าไว้
แต่ต่อรองอิหยังบ่ได่ยืนน้ำตาไหล ใจชา
วาระสุดท้ายที่บ่อยากเจอก็เดินเข้ามา
คืนใจให้กันโลดสา น้องว่าเฮาไปกันบ่ได้

กองมันไว้สาเด้อ ฮักอ้าย ให้เจ้า
ถึงมันสิฮ่างสิเก่า ถ่าน้องบ่เอากะกองมันไว้
แล้วหันหลังหนี บ่ต้องแยแส
เพราะอ้ายมันแค่คนอยู่นอกใจ
บ่มีผลพอให้เจ้าเปลี่ยนใจกับฮักที่อ้ายมี
ถ่าบ่ดีกะกองมันไว้

เจ็บจนยอมถึงยังบ่พร้อมเมื่อเจ้าเอ่ยลา
บ่ขอรับคืนเด้อหล่า ถึงมันมีค่าบ่พอ
กะฮักเบิดใจ ยังบ่คู่ควรพอได้ไปต่อ
ได้แต่ยืนเฮ็ดหน้าก่อซ่อ ส่ำนี้หล่ะหนอ คนสิถืกถิ่ม

กองมันไว้สาเด้อ ฮักอ้าย ให้เจ้า
ถึงมันสิฮ่างสิเก่า ถ่าน้องบ่เอากะกองมันไว้
แล้วหันหลังหนี บ่ต้องแยแส
เพราะอ้ายมันแค่คนอยู่นอกใจ
บ่มีผลพอให้เจ้าเปลี่ยนใจกับฮักที่อ้ายมี
ถ่าบ่ดีกะกองมันไว้

( ดนตรี )

กองมันไว้สาเด้อ ฮักอ้าย ให้เจ้า
ถึงมันสิฮ่างสิเก่า ถ่าน้องบ่เอากะกองมันไว้
แล้วหันหลังหนี บ่ต้องแยแส
เพราะอ้ายมันแค่คนอยู่นอกใจ
บ่มีผลพอให้เจ้าเปลี่ยนใจกับฮักที่อ้ายมี
ถ่าบ่ดีกะกองมันไว้

มิวสิควิดีโอ วาระสุดท้าย ออย แสงศิลป์

เพลง : วาระสุดท้าย
ศิลปิน : ออย แสงศิลป์
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
เพลงประกอบภาพยนตร์ : บักแตงโม
For Work : 064-619-2465, 099-656-5946
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend