คอร์ดเพลง เด็กบ้านๆ เหล็กโคน

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง เด็กบ้านๆ เหล็กโคน

คอร์ดเพลง เด็กบ้านๆ เหล็กโคน

เพลง :

ศิลปิน : เหล็กโคน

เนื้อร้อง/ทำนอง : เอก เหล็กโคน

คอร์ดทั้งหมด : D,Em,C,G,D/F#


INTRO | D | Em | C | D | G | G |

 
เราเด็กบ้านๆ เราเด็ก
D 
วัวชนใครอิมาส
Em 
นใจ
 
อยู่ห
C 
นำฝาสานไม้ไ
G 
ผ่
 
ไม่มีใครม
D 
อง 
 
เป็นแค่เด็กในห
Em 
มอง
 
ตามเคียงพ
C 
องนั่งดูดกัญ
G 
ชา
 
นั่งดีดกี
D/F# 
ตาร์ 
 
เคาะ
Em 
ขวด
 
มันส
C 
วดยอดแล้วเท่า
G 
นี้
 
อารมย์สุนท
D 
รีย์ 
 
ก็เขียนเ
Em 
พลง
 
บรรเ
C 
ลงเรื่องราวชีวิตเ
G 
รา
 
ว่าไม่มีใคร
D/F# 
เอา 
 
เพราะเราเด็กบ้า
Em 
นๆ
 
เวลาว่
C 
าง 
 
กะกินแต่น้ำท่
G 
อม
 
ไม่มีน้ำ
D/F# 
หอม 
 
เราอาบแต่น้ำค
Em 
ลอง
 
นวลน้
C 
องเลยไม่สนใ
G 

 
แต่ถ้ารักใ
C 
คร 
 
เรารักจ
D 
ริง 
 
ไม่เคยทิ้งใ
G 
คร
 
แต่ไม่รู้ไ
C 
ซร้ 
 
โหม๋เด็กเ
D 
รา
 
ทิ้งเราไปเห
G 
ม็ด 
 
 
D/F# 
ไม่เหลือ
Em 
เลย
 
ไม่เคยสมห
C 
วัง 
 
ความรัก
D 
พัง
 
เหมือนหนังน้ำเ
G 
น่า
 
นั่งกินเ
D/F# 
หล้า 
 
แล้วยก
Em 
ร่อง
 
ช่วยม
C 
องแล้ว
D 
ถกให้ขาดใ
G 
จ 
 
 
D 

INSTRU | C | D | G | G |
INSTRU | C | D | G D/F# | Em |
INSTRU | C | D | G | G |

 
แต่ถ้ารักใ
C 
คร 
 
เรารักจ
D 
ริง 
 
ไม่เคยทิ้งใ
G 
คร
 
แต่ไม่รู้ไ
C 
ซร้ 
 
โหม๋เด็กเ
D 
รา
 
ทิ้งเราไปเห
G 
ม็ด 
 
 
D/F# 
ไม่เหลือ
Em 
เลย
 
ไม่เคยสมห
C 
วัง 
 
ความรัก
D 
พัง
 
เหมือนหนังน้ำเ
G 
น่า

 
แต่ถ้ารักใ
C 
คร 
 
เรารักจ
D 
ริง 
 
ไม่เคยทิ้งใ
G 
คร
 
แต่ไม่รู้ไ
C 
ซร้ 
 
โหม๋เด็กเ
D 
รา
 
ทุ่มเราไปเห
G 
ม็ด 
 
 
D/F# 
ไม่เหลือ
Em 
เลย
 
ไม่เคยสมห
C 
วัง 
 
ความรัก
D 
พัง
 
เหมือนหนังน้ำเ
G 
น่า
 
นั่งกินเ
D 
หล้า 
 
แล้วยก
Em 
ร่อง
 
ช่วยม
C 
องแล้ว
D 
ถกให้ขาดใ
G 

 
นั่งกินเ
D 
หล้า 
 
แล้วยก
Em 
ร่อง
 
ช่วยม
C 
องแล้ว
D 
ถกให้ขาดใ
G 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เด็กบ้านๆ


เราเด็กบ้านๆ เราเด็กวัวชนใครอิมาสนใจ
อยู่หนำฝาสานไม้ไผ่
ไม่มีใครมอง เป็นแค่เด็กในหมอง
ตามเคียงพองนั่งดูดกัญชา
นั่งดีดกีตาร์ เคาะขวด
มันสวดยอดแล้วเท่านี้
อารมย์สุนทรีย์ ก็เขียนเพลง
บรรเลงเรื่องราวชีวิตเรา
ว่าไม่มีใครเอา เพราะเราเด็กบ้านๆ
เวลาว่าง กะกินแต่น้ำท่อม
ไม่มีน้ำหอม เราอาบแต่น้ำคลอง
นวลน้องเลยไม่สนใจ

แต่ถ้ารักใคร เรารักจริง ไม่เคยทิ้งใคร
แต่ไม่รู้ไซร้ โหม๋เด็กเรา
ทิ้งเราไปเหม็ด ไม่เหลือเลย
ไม่เคยสมหวัง ความรักพัง
เหมือนหนังน้ำเน่า
นั่งกินเหล้า แล้วยกร่อง
ช่วยมองแล้วถกให้ขาดใจ

แต่ถ้ารักใคร เรารักจริง ไม่เคยทิ้งใคร
แต่ไม่รู้ไซร้ โหม๋เด็กเรา
ทิ้งเราไปเหม็ด ไม่เหลือเลย
ไม่เคยสมหวัง ความรักพัง
เหมือนหนังน้ำเน่า

แต่ถ้ารักใคร เรารักจริง ไม่เคยทิ้งใคร
แต่ไม่รู้ไซร้ โหม๋เด็กเรา
ทิ้งเราไปเหม็ด ไม่เหลือเลย
ไม่เคยสมหวัง ความรักพัง
เหมือนหนังน้ำเน่า
นั่งกินเหล้า แล้วยกร่อง
ช่วยมองแล้วถกให้ขาดใจ

นั่งกินเหล้า แล้วยกร่อง
ช่วยมองแล้วถกให้ขาดใจ

มิวสิควิดีโอ เด็กบ้านๆ เหล็กโคน

เพลง เด็กบ้านๆ
ศิลปิน : เหล็กโคน
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
มิกซ์ : สัญญา อิทธิสัน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend