คอร์ดเพลง หนาว (Winter) LegendBoy ft. N/A, SK MTXF

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง หนาว (Winter) LegendBoy ft. N/A, SK MTXF

คอร์ดเพลง หนาว (Winter) LegendBoy ft. N/A, SK MTXF

เพลง :

ศิลปิน : LegendBoy, N/A, SK MTXF

Lyrics/Music : LegendBoy, N/A, SK MTXF

คอร์ดทั้งหมด : D,F#m,Bm,G,Em,A


INTRO | D F#m | Bm F#m | G F#m | Em A |
INTRO | D F#m | Bm F#m | G F#m | Em A |

D 
  ยังจำได้
F#m 
ดี 
 
ไม่มีลืมเลือน
Bm 
  ยังคอยย้ำเ
F#m 
ตือน 
 
ไม่เคยเลือนไป
G 
  ยามลมพัด
F#m 
ผ่านปะทะกาย
Em 
  หัวใจฉันแทบจะหล่
A 
นดิน

D 
  ลมหนาวพัด
F#m 
มาเมื่อคราก่อน
Bm 
  เธอยังชอบ
F#m 
ย้อนตอนที่ฉันบ
G 
อก
 
  ให้เธ
F#m 
อห่ม.. 
 
 
Em 
ผ้าทุกครั้งก่อนน
A 
อน

 
ว่าไม่มี
G 
สิ่ง..ใ
F#m 
ด..
Bm 
มันจะอุ่นเท่า
F#m 
เรากอดกัน
 
G 
ธอกอดฉัน 
 
 
F#m 
ฉันกอดเธอ
 
แต่ตอน
Em 
นี้เธอหันไปกอดใ
A 
คร

 
ตอนที่เธอหนา
D 
วเหน็บ 
 
 
F#m 
เธอจะหันไปกอดใ
Bm 
คร
 
ตรง
F#m 
นั้นเธอยังมี
G 
ฉันอยู่ไ
F#m 
หม
 
หรือมีใ
Em 
ครเข้ามาแทน
A 
ที่กัน
D 
หนาว.. 
 
 
F#m 
ฉันอยากหันไปกอด
Bm 
เธอ
 
ตอน
F#m 
นี้หันไปก็
G 
คงไม่
F#m 
เจอ
Em 
ขอให้เ
A 
ธอ 
 
เจอคนดีๆ

INSTRU | D F#m | Bm F#m | G F#m | Em A |
INSTRU ( Aye.. ก็นี่ N/A You know me ah )

 
มีผู้หญิงเป็นล้
D 
าน 
 
เธอเป็นหนึ่งในนั้น
F#m 
ยกให้เธอเป็นหนึ่งในใจฉัน 
 
 
Bm 
เพราะว่า..
 
เธอหน่ะมีค่ากว่านั้น แต่ว่า
F#m 
มันก็ยังไม่มากพอ
G 
คว้าเธอเอาไว้จนสุดแขน 
 
แต่ว่า..
F#m 
เธอหน่ะก็ไปสุดแสนไกล 
 
 
Em 
ฉันก็พยายามจนหมดแผน
 
แต่ไม่
A 
รู้ว่าเธออยู่หนใด

 
ว่าไม่มี
G 
สิ่ง..ใ
F#m 
ด..
Bm 
มันจะอุ่นเท่า
F#m 
เรากอดกัน
 
G 
ธอกอดฉัน 
 
 
F#m 
ฉันกอดเธอ
 
แต่ตอน
Em 
นี้เธอหันไปกอดใ
A 
คร

 
ตอนที่เธอหนา
D 
วเหน็บ 
 
 
F#m 
เธอจะหันไปกอดใ
Bm 
คร
 
ตรง
F#m 
นั้นเธอยังมี
G 
ฉันอยู่ไ
F#m 
หม
 
หรือมีใ
Em 
ครเข้ามาแทน
A 
ที่กัน
D 
หนาว.. 
 
 
F#m 
ฉันอยากหันไปกอด
Bm 
เธอ
 
ตอน
F#m 
นี้หันไปก็
G 
คงไม่
F#m 
เจอ
Em 
ขอให้เ
A 
ธอ 
 
เจอคนดีๆ

D 
  ถ้าเธอไม่รักก็ควรจะ
F#m 
บอก 
 
ขอเธออย่าหลอกกัน
Bm 
  ถ้าตอนฉันหนาว 
 
ถ้าถึงตอน
F#m 
นั้นแล้วฉันจะกอดใคร
 
  เธอเ
G 
องก็มีใหม่ 
 
แต่
F#m 
ฉันยังไม่เข้าใจ
 
  ทำ
Em 
ไมฉันมันถึงยังคง
A 
รักเธอเหมือนเดิม

D 
  และใครจะคอยปลุ
F#m 
กฉันในตอนเช้าในหน้าหนาว
Bm 
  ไม่อยากจะคิดเธอกอดใ
F#m 
คร
 
  คงทำความเข้าใ
G 
จใหม่ 
 
ไม่มีอะไรเหมือน
F#m 
เดิมหรอก
 
  แต่ไม่เข้าใ
Em 
จว่าแล้วทำไมที่เธอยังเค
A 
ยบอก

 
ว่าไม่มี
G 
สิ่ง..ใ
F#m 
ด..
Bm 
มันจะอุ่นเท่า
F#m 
เรากอดกัน
 
G 
ธอกอดฉัน 
 
 
F#m 
ฉันกอดเธอ
 
แต่ตอน
Em 
นี้เธอหันไปกอดใ
A 
คร

 
ตอนที่เธอห
D 
นาวเหน็บ 
 
 
F#m 
เธอจะหันไปกอดใ
Bm 
คร
F#m 
รู้ต้องทน 
 
แต่คง
G 
ทนไม่ไหว 
 
เธอ
F#m 
คงไม่รู้
Em 
ว่ามันเจ็บแค่ไ
A 
หน

 
มันห
D 
นาว… 
 
 
F#m 
ฉันอยากหันไปกอด
Bm 
เธอ
F#m 
Just you hold me d
G 
own, right  
F#m 
now
 
แค่กอดกันสักครั้
Em 
งนึง 
 
 
A 

 
One time my babe, y
D 
ou! 
 
 
F#m 
มันหนาว
 
เธอยังห
Bm 
นาวเหมือนเดิมอยู่ไ
F#m 
หม
 
ห่มผ้ามันไม่
G 
อุ่น 
 
คำพูดที่เธอเคย
F#m 
บอก
 
ว่าก
Em 
อดฉันอุ่นกว่าใ
A 
คร

 
ยังเหมือนเ
D 
ดิมอยู่ไห
F#m 
มนะ.. 
 
 
Bm 
 
F#m 
 
ห่มผ้ามันไม่
G 
อุ่น 
 
คำพูดที่เธอเคย
F#m 
บอก
 
เคยบอกฉัน
Em 
ไว้ 
 
 
A 

 
อากาศมันห
D 
นาวแล้ว 
 
เธอห่มผ้าหรือ
F#m 
ยังนะ
 
กินอะไรหรือ
Bm 
ยังคะ 
 
ระวังจะไม่ส
F#m 
บายบ้าง
 
ไม่มีฉันอยู่ตร
G 
งนี้ 
 
ไม่มีคนให้
F#m 
เธออ้าง
 
ไม่มีฉันอยู่เคีย
Em 
งข้าง 
 
เธอจะเป็นยังไ
A 
งบ้าง..

OUTRO | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หนาว (Winter)


ยังจำได้ดี ไม่มีลืมเลือน
ยังคอยย้ำเตือน ไม่เคยเลือนไป
ยามลมพัดผ่านปะทะกาย
หัวใจฉันแทบจะหล่นดิน

ลมหนาวพัดมาเมื่อคราก่อน
เธอยังชอบย้อนตอนที่ฉันบอก
ให้เธอห่ม.. ผ้าทุกครั้งก่อนนอน

ว่าไม่มีสิ่ง..ใด..
มันจะอุ่นเท่าเรากอดกัน
เธอกอดฉัน ฉันกอดเธอ
แต่ตอนนี้เธอหันไปกอดใคร

ตอนที่เธอหนาวเหน็บ เธอจะหันไปกอดใคร
ตรงนั้นเธอยังมีฉันอยู่ไหม
หรือมีใครเข้ามาแทนที่กัน
หนาว.. ฉันอยากหันไปกอดเธอ
ตอนนี้หันไปก็คงไม่เจอ
ขอให้เธอ เจอคนดีๆ

( ดนตรี )

( Aye.. ก็นี่ N/A You know me ah )

มีผู้หญิงเป็นล้าน เธอเป็นหนึ่งในนั้น
ยกให้เธอเป็นหนึ่งในใจฉัน เพราะว่า..
เธอหน่ะมีค่ากว่านั้น แต่ว่ามันก็ยังไม่มากพอ
คว้าเธอเอาไว้จนสุดแขน แต่ว่า..
เธอหน่ะก็ไปสุดแสนไกล ฉันก็พยายามจนหมดแผน
แต่ไม่รู้ว่าเธออยู่หนใด

ว่าไม่มีสิ่ง..ใด..
มันจะอุ่นเท่าเรากอดกัน
เธอกอดฉัน ฉันกอดเธอ
แต่ตอนนี้เธอหันไปกอดใคร

ตอนที่เธอหนาวเหน็บ เธอจะหันไปกอดใคร
ตรงนั้นเธอยังมีฉันอยู่ไหม
หรือมีใครเข้ามาแทนที่กัน
หนาว.. ฉันอยากหันไปกอดเธอ
ตอนนี้หันไปก็คงไม่เจอ
ขอให้เธอ เจอคนดีๆ

ถ้าเธอไม่รักก็ควรจะบอก ขอเธออย่าหลอกกัน
ถ้าตอนฉันหนาว ถ้าถึงตอนนั้นแล้วฉันจะกอดใคร
เธอเองก็มีใหม่ แต่ฉันยังไม่เข้าใจ
ทำไมฉันมันถึงยังคงรักเธอเหมือนเดิม

และใครจะคอยปลุกฉันในตอนเช้าในหน้าหนาว
ไม่อยากจะคิดเธอกอดใคร
คงทำความเข้าใจใหม่ ไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอก
แต่ไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมที่เธอยังเคยบอก

ว่าไม่มีสิ่ง..ใด..
มันจะอุ่นเท่าเรากอดกัน
เธอกอดฉัน ฉันกอดเธอ
แต่ตอนนี้เธอหันไปกอดใคร

ตอนที่เธอหนาวเหน็บ เธอจะหันไปกอดใคร
รู้ต้องทน แต่คงทนไม่ไหว เธอคงไม่รู้
ว่ามันเจ็บแค่ไหน

มันหนาว… ฉันอยากหันไปกอดเธอ
Just you hold me down, right now
แค่กอดกันสักครั้งนึง

One time my babe, you! มันหนาว
เธอยังหนาวเหมือนเดิมอยู่ไหม
ห่มผ้ามันไม่อุ่น คำพูดที่เธอเคยบอก
ว่ากอดฉันอุ่นกว่าใคร

ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะ..
ห่มผ้ามันไม่อุ่น คำพูดที่เธอเคยบอก
เคยบอกฉันไว้

อากาศมันหนาวแล้ว เธอห่มผ้าหรือยังนะ
กินอะไรหรือยังคะ ระวังจะไม่สบายบ้าง
ไม่มีฉันอยู่ตรงนี้ ไม่มีคนให้เธออ้าง
ไม่มีฉันอยู่เคียงข้าง เธอจะเป็นยังไงบ้าง..

มิวสิควิดีโอ หนาว (Winter) LegendBoy ft. N/A, SK MTXF

เพลง หนาว (Winter)
ศิลปิน : LegendBoy ft. N/A, SK MTXF
Arranged : LEGENDBOY
Contact for work : 098-8891-417
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend