คอร์ดเพลง ขี้เหล้าเข้าใจ – โจอี้ วีระพล

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ขี้เหล้าเข้าใจ โจอี้ วีระพล

คอร์ดเพลง ขี้เหล้าเข้าใจ โจอี้ วีระพล

เพลง :

ศิลปิน : โจอี้ วีระพล

เนื้อร้อง/ทำนอง : อาไทด์ กีตาร์

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,Am,Dm,F,G


 
บ่ต้องสนใ
F 
จอ้ายดอกเด้อน
G 
าง
 
ความสุขของ
Em 
อ้ายอยู่ในว
Am 
งเหล้า

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G | C |

 
C 
ฮากะฮักกัน
Em 
มาดน
 
โอ้แม่หน้า
Am 
มนหรือเจ้าบ่
Em 
เข้าใจ
 
ความ
F 
ฮักของอ้าย 
 
มี
G 
ค่าส่ำได๋
 
น้องคือ
Dm 
เลือกเดินไปกับเ
G 
ขา

 
หรือว่า
Em 
น้อง 
 
นั้นเบิ่
Am 
ดฮัก
 
อ้ายปัก
Em 
หลักอยู่แต่ 
 
ใน
Am 
วงเหล้า
 
น้องเ
F 
ลยเลือกเดินไปกับเขา 
 
ในวั
G 
นนี้

 
บ่ต้องสนใ
F 
จอ้ายดอกเด้อน
G 
าง
 
ความสุขของ
Em 
อ้ายอยู่ในว
Am 
งเหล้า
 
ถึงน้
F 
องเลือกเดินกับเ
G 
ขา 
 
อ้ายนั้นเข้
C 
าใจ
 
ชีวิตอ้
F 
ายอยู่ในจอ
G 
กแก้ว
 
บ่มีวี่
Em 
แววฮักเฮาสิเดิ
Am 
นได้
 
ชีวิตอ้
F 
ายนั้นบ่มีความห
G 
มาย.. 
 
น้องกะไ
C 
ปสา..

INSTRU | Am Em | F Em | Dm G |
INSTRU | Am Em | F G | G |

 
อ้าย
C 
นี้เบิ่ดคำ
Em 
สิเว้า
 
ย้อนว่าเ
Am 
รื่องของเฮา 
 
ที่
Em 
มันจบไป
 
ยกแก้วเห
F 
ล้าส่งท้าย 
 
ความ
Em 
ช้ำหัวใจ
 
น้องบ่
Dm 
ต้องสนใจ 
 
อ้ายดอกเ
G 
ด้อ

 
กะเข้าใ
C 
จว่าอ้ายนั้น
Em 
ขี้เหล้า
 
อนาคตเ
C 
จ้าอย่าเอาฝากไว้ที่โ
Em 
ตอ้าย
 
น้อง
F 
บ่ต้องห่วง 
 
อ้ายค
G 
นนี้

 
บ่ต้องสนใ
F 
จอ้ายดอกเด้อน
G 
าง
 
ความสุขของ
Em 
อ้ายอยู่ในว
Am 
งเหล้า
 
ถึงน้
F 
องเลือกเดินกับเ
G 
ขา 
 
อ้ายนั้นเข้
C 
าใจ
 
ชีวิตอ้
F 
ายอยู่ในจอ
G 
กแก้ว
 
บ่มีวี่
Em 
แววฮักเฮาสิเดิ
Am 
นได้
 
ชีวิตอ้
F 
ายนั้นบ่มีความห
G 
มาย.. 
 
น้องกะไ
C 
ปสา..

 
ถึงเรื่องของเ
F 
ฮาสิจบไปในมื้
G 
อนี้
 
อ้ายเข้าใจ
Em 
ดีว่าน้องฮั
Am 
กเขา
 
อ้ายสิบ่เ
F 
ว้าเรื่องของเ
G 
ฮา 
 
ดอกเด้อน้อ
C 
งหล่า 
 
 
Em 
 
อ้ายสิห
F 
ลีกทางให้เ
G 
ขา 
 
บักขี้เ
Em 
หล้าบ้านๆ 
 
Am 
นนี้
 
น้องบ่ต้องห่
F 
วงอ้ายดอกคน
G 
ดี 
 
เพราะอ้า
C 
ยเข้าใจ
 
น้องบ่ต้องห่
F 
วงอ้ายดอกคน
G 
ดี เด้อ.. ขี้เหล้าเข้าใจ..

OUTRO | C Em | Am Em |
OUTRO | F Em | Dm G | C | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขี้เหล้าเข้าใจ


บ่ต้องสนใจอ้ายดอกเด้อนาง
ความสุขของอ้ายอยู่ในวงเหล้า

( ดนตรี )

เฮากะฮักกันมาดน
โอ้แม่หน้ามนหรือเจ้าบ่เข้าใจ
ความฮักของอ้าย มีค่าส่ำได๋
น้องคือเลือกเดินไปกับเขา

หรือว่าน้อง นั้นเบิ่ดฮัก
อ้ายปักหลักอยู่แต่ ในวงเหล้า
น้องเลยเลือกเดินไปกับเขา ในวันนี้

บ่ต้องสนใจอ้ายดอกเด้อนาง
ความสุขของอ้ายอยู่ในวงเหล้า
ถึงน้องเลือกเดินกับเขา อ้ายนั้นเข้าใจ
ชีวิตอ้ายอยู่ในจอกแก้ว
บ่มีวี่แววฮักเฮาสิเดินได้
ชีวิตอ้ายนั้นบ่มีความหมาย.. น้องกะไปสา..

( ดนตรี )

อ้ายนี้เบิ่ดคำสิเว้า
ย้อนว่าเรื่องของเฮา ที่มันจบไป
ยกแก้วเหล้าส่งท้าย ความช้ำหัวใจ
น้องบ่ต้องสนใจ อ้ายดอกเด้อ

กะเข้าใจว่าอ้ายนั้นขี้เหล้า
อนาคตเจ้าอย่าเอาฝากไว้ที่โตอ้าย
น้องบ่ต้องห่วง อ้ายคนนี้

บ่ต้องสนใจอ้ายดอกเด้อนาง
ความสุขของอ้ายอยู่ในวงเหล้า
ถึงน้องเลือกเดินกับเขา อ้ายนั้นเข้าใจ
ชีวิตอ้ายอยู่ในจอกแก้ว
บ่มีวี่แววฮักเฮาสิเดินได้
ชีวิตอ้ายนั้นบ่มีความหมาย.. น้องกะไปสา..

ถึงเรื่องของเฮาสิจบไปในมื้อนี้
อ้ายเข้าใจดีว่าน้องฮักเขา
อ้ายสิบ่เว้าเรื่องของเฮา ดอกเด้อน้องหล่า
อ้ายสิหลีกทางให้เขา บักขี้เหล้าบ้านๆ คนนี้
น้องบ่ต้องห่วงอ้ายดอกคนดี เพราะอ้ายเข้าใจ
น้องบ่ต้องห่วงอ้ายดอกคนดี เด้อ.. ขี้เหล้าเข้าใจ..

มิวสิควิดีโอ ขี้เหล้าเข้าใจ โจอี้ วีระพล

เพลง ขี้เหล้าเข้าใจ
ศิลปิน : โจอี้ วีระพล
เรียบเรียง : อ.วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง
ติดต่องาน : Tel. +66 98-418-1397
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend