หน้าแรก » ธีเดช ทองอภิชาติ » คอร์ดเพลง เสียวสันหลัง – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง เสียวสันหลัง – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง : เสียวสันหลัง ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง เสียวสันหลัง - ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อร้อง/ทำนอง : อาหลี 12ปันนา

คอร์ดทั้งหมด : Am,F,C,G,Dm


INTRO | Am | F | C | G |
INTRO | Am F | C G |
INTRO | Am F | C G | G |

 
ความ
Am 
จริงมันปฏิเสธกันไม่ได้
 
คนจะเกิดจะต
ายไปห้ามกันได้อย่างไร
 
ให้เธอคืนย้อน
มาทั้งที่เธอหมดใจ
 
ให้ฉันนอนหลับฝั
Dm 
นไป
 
มันยังจะยังง่า
Am 
ยกว่า 
 
เสียเวลาเป
ล่า

 
ฉันรัก
Am 
เธอแต่เธอดันไปรักเขา
 
ให้เข็นครกขึ้นเ
ขามันคงจะดูง่ายกว่า
 
ต่อให้น้ำท่วมโ
ลกปลากินดาวจนหมดฟ้า
 
เธอคงไม่ชา
Dm 
ยตา 
 
เพราะเธอนั้นคิ
Am 
ดว่า
 
แวะซื้อชาเย็นข้า
งทาง

 
เธอคบกันเ
Am 
ล่นๆ 
 
เธอคบกันหรอยๆ
 
ได้แต่เจอกันบ่อยๆ ก็เ
บื่อ
 
เธอแค่ห
Am 
นุกๆไอ้ฉันนั้นเป็นทุกข์
 
วันกิ๊กเธอออกจากคุก มันเ
สี่ยง
 
ต้องคอยร
Am 
ะวัง 
 
หยับเสียวสันหลัง
 
เสียงประทัดดัง นึกว่
าปืน
 
ถึงจะเป็นเพื่อ
Am 
นซี้ 
 
หากรู้กูทำแบบนี้
 
สงสัยกูต้องซี้เม้งเท้งทึงแน่น
อน

 
หนีกันไปอยู่นอ
Am 
ร์เวย์ 
 
เธออยากได้ตามใจ
เพ
 
ไอ้ฉันก็ไม่รู้
เด้ 
 
ที่นั่นมีวัวชนห
ม้าย
 
หนีกันไปอยู่กลา
Am 
งเล 
 
พูดจาภาษาเดียวกัน
เพ
 
นั่งยันกับเพื่อนเร็ก
เก้.. 
 
เช้าค่ำลงเรือหาป
ลา
 
ไปตามประสาคนบ้านเรา
 

INSTRU | Am C | G Am |
INSTRU | C Dm | F G |
INSTRU | Am C | G Am |
INSTRU | C Dm | F G |

 
เธอคบกันเ
Am 
ล่นๆ 
 
เธอคบกันหรอยๆ
 
ได้แต่เจอกันบ่อยๆ ก็เ
บื่อ
 
เธอแค่ห
Am 
นุกๆไอ้ฉันนั้นเป็นทุกข์
 
วันกิ๊กเธอออกจากคุก มันเ
สี่ยง
 
ต้องคอยร
Am 
ะวัง 
 
หยับเสียวสันหลัง
 
เสียงประทัดดัง นึกว่
าปืน
 
ถึงจะเป็นเพื่อ
Am 
นซี้ 
 
หากรู้กูทำแบบนี้
 
สงสัยกูต้องซี้เม้งเท้งทึงแน่น
อน

 
หนีกันไปอยู่นอ
Am 
ร์เวย์ 
 
เธออยากได้ตามใจ
เพ
 
ไอ้ฉันก็ไม่รู้
เด้ 
 
ที่นั่นมีวัวชนห
ม้าย
 
หนีกันไปอยู่กลา
Am 
งเล 
 
พูดจาภาษาเดียวกัน
เพ
 
นั่งยันกับเพื่อนเร็ก
เก้.. 
 
เช้าค่ำลงเรือหาป
ลา
 
ไปตามประสาคนบ้านเรา
 

OUTRO | Am | G | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เสียวสันหลัง


ความจริงมันปฏิเสธกันไม่ได้
คนจะเกิดจะตายไปห้ามกันได้อย่างไร
ให้เธอคืนย้อนมาทั้งที่เธอหมดใจ
ให้ฉันนอนหลับฝันไป
มันยังจะยังง่ายกว่า เสียเวลาเปล่า

ฉันรักเธอแต่เธอดันไปรักเขา
ให้เข็นครกขึ้นเขามันคงจะดูง่ายกว่า
ต่อให้น้ำท่วมโลกปลากินดาวจนหมดฟ้า
เธอคงไม่ชายตา เพราะเธอนั้นคิดว่า
แวะซื้อชาเย็นข้างทาง

เธอคบกันเล่นๆ เธอคบกันหรอยๆ
ได้แต่เจอกันบ่อยๆ ก็เบื่อ
เธอแค่หนุกๆไอ้ฉันนั้นเป็นทุกข์
วันกิ๊กเธอออกจากคุก มันเสี่ยง
ต้องคอยระวัง หยับเสียวสันหลัง
เสียงประทัดดัง นึกว่าปืน
ถึงจะเป็นเพื่อนซี้ หากรู้กูทำแบบนี้
สงสัยกูต้องซี้เม้งเท้งทึงแน่นอน

หนีกันไปอยู่นอร์เวย์ เธออยากได้ตามใจเพ
ไอ้ฉันก็ไม่รู้เด้ ที่นั่นมีวัวชนหม้าย
หนีกันไปอยู่กลางเล พูดจาภาษาเดียวกันเพ
นั่งยันกับเพื่อนเร็กเก้.. เช้าค่ำลงเรือหาปลา
ไปตามประสาคนบ้านเรา

( ดนตรี )

เธอคบกันเล่นๆ เธอคบกันหรอยๆ
ได้แต่เจอกันบ่อยๆ ก็เบื่อ
เธอแค่หนุกๆไอ้ฉันนั้นเป็นทุกข์
วันกิ๊กเธอออกจากคุก มันเสี่ยง
ต้องคอยระวัง หยับเสียวสันหลัง
เสียงประทัดดัง นึกว่าปืน
ถึงจะเป็นเพื่อนซี้ หากรู้กูทำแบบนี้
สงสัยกูต้องซี้เม้งเท้งทึงแน่นอน

หนีกันไปอยู่นอร์เวย์ เธออยากได้ตามใจเพ
ไอ้ฉันก็ไม่รู้เด้ ที่นั่นมีวัวชนหม้าย
หนีกันไปอยู่กลางเล พูดจาภาษาเดียวกันเพ
นั่งยันกับเพื่อนเร็กเก้.. เช้าค่ำลงเรือหาปลา
ไปตามประสาคนบ้านเรา

มิวสิควิดีโอ เสียวสันหลัง ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง เสียวสันหลัง
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ [ วงหัวโบราณ ]

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา