คอร์ดเพลง เถื่อนโลโซ(จริงใจ) – กวาง อิสรภาพ

  
Text   

คอร์ดเพลง : เถื่อนโลโซ(จริงใจ) กวาง อิสรภาพ

คอร์ดเพลง เถื่อนโลโซ(จริงใจ) - กวาง อิสรภาพ

เพลง :

ศิลปิน : กวาง อิสรภาพ

เนื้อร้อง/ทำนอง : เอก คุรุสภา/บ่าวผ้าชุบแดง

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bb,C,Dm,F,Gm


 
รถกระบะซิ่งแต่งวิ่งแรงๆ
 
 
ราคาแพงๆ พี่บ่าวไม่มี..
 

INSTRU | F | Dm | Bb | C |

 
ไอ้ฉันนั้นมันหน้าตาไม่
F 
ดี
 
อีกทั้งยังไม่ค่อยมีอ
Dm 
ะไร
 
พูดจาก็ไม่ค่อยเข้าหูใ
Bb 
คร
 
ท่าทางนิสัยไม่น่าไว้ใจสักนิ
C 
ดเลย

 
แต่งตัวก็เลยเซอร์ๆ บ้า
F 
นๆ
 
กางเกงยีนส์เสื้อยืดที่มันเ
Dm 
ชยๆ
 
แค่เห็นวัวมันยังบัดหัว
Bb 
เลย
 
โอ้แม่คุณเอ้ยแล้วเธอจะรังเกียจ
C 
กันไหม
 
กับคนที่
Bb 
มันไม่มีอะไรให้อย่า
C 
งฉัน

 
รถกระ
F 
บะซิ่งแต่งวิ่งแ
C 
รงๆ
 
รา
Dm 
คาแพงๆ 
 
พี่บ่
C 
าวไม่มี
 
มีแต่ร
Bb 
ถเครื่องร้ายคัน
Am 
เดิมคันนี้
 
คัน
Gm 
ที่พี่เขไปเปิ
C 
ดท้าย

 
ถ้าสม
F 
มติว่าเราได้เ
C 
ป็นแฟนกัน
 
แล้วเธอ
Dm 
นั้นซ้อนท้ายอายใ
C 
ครหรือเปล่า
 
ที่
Bb 
มาควงแขนเป็นแฟน
Am 
พี่บ่าว
 
น้อ
Gm 
งสาว 
 
จะ
C 
รักพี่บ่าวได้ห
F 
ม้าย

INSTRU | Am | Dm | Bb C |
INSTRU | F | C | Dm C | Bb | C | C |

 
ไอ้คนที่มันเซอร์ๆ บ้
F 
านๆ
 
อีกทั้งฐานะทางบ้านไ
Dm 
ม่ดี
 
อยากมีคนรักกับเขาสั
Bb 
กที
 
ไม่รู้คนดีจะรังเกียจคนอย่างฉั
C 
นหม้าย
 
ถ้าเธอมี
Bb 
ใจ จะรักหมดใจเลย ฟ้า
C 
ผ่า

 
รถกระ
F 
บะซิ่งแต่งวิ่งแ
C 
รงๆ
 
รา
Dm 
คาแพงๆ 
 
พี่บ่
C 
าวไม่มี
 
มีแต่ร
Bb 
ถเครื่องร้ายคัน
Am 
เดิมคันนี้
 
คัน
Gm 
ที่พี่เขไปเปิ
C 
ดท้าย

 
ถ้าสม
F 
มติว่าเราได้เ
C 
ป็นแฟนกัน
 
แล้วเธอ
Dm 
นั้นซ้อนท้ายอายใ
C 
ครหรือเปล่า
 
ที่
Bb 
มาควงแขนเป็นแฟน
Am 
พี่บ่าว
 
น้อ
Gm 
งสาว 
 
 
C 
 
F 

 
รถกระ
F 
บะซิ่งแต่งวิ่งแ
C 
รงๆ
 
รา
Dm 
คาแพงๆ 
 
พี่บ่
C 
าวไม่มี
 
มีแต่ร
Bb 
ถเครื่องร้ายคัน
Am 
เดิมคันนี้
 
คัน
Gm 
ที่พี่เขไปเปิ
C 
ดท้าย

 
ถ้าสม
F 
มติว่าเราได้เ
C 
ป็นแฟนกัน
 
แล้วเธอ
Dm 
นั้นซ้อนท้ายอายใ
C 
ครหรือเปล่า
 
ที่
Bb 
มาควงแขนเป็นแฟน
Am 
พี่บ่าว
 
น้อ
Gm 
งสาว 
 
จะ
C 
รักพี่บ่าวได้ห
F 
ม้าย

 
แล้วน้อง
Gm 
สาว 
 
จะรับพี่บ่าวได้ห
C 
ม้าย
 
เถื่อนโลโซ แต่จริงใจ..
 

OUTRO | F | Dm | Bb | C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เถื่อนโลโซ(จริงใจ)


รถกระบะซิ่งแต่งวิ่งแรงๆ
ราคาแพงๆ พี่บ่าวไม่มี

ไอ้ฉันนั้นมันหน้าตาไม่ดี
อีกทั้งยังไม่ค่อยมีอะไร
พูดจาก็ไม่ค่อยเข้าหูใคร
ท่าทางนิสัยไม่น่าไว้ใจสักนิดเลย

แต่งตัวก็เลยเซอร์ๆ บ้านๆ
กางเกงยีนส์เสื้อยืดที่มันเชยๆ
แค่เห็นวัวมันยังบัดหัวเลย
โอ้แม่คุณเอ้ยแล้วเธอจะรังเกียจกันไหม

กับคนที่มันไม่มีอะไรให้อย่างฉัน

รถกระบะซิ่งแต่งวิ่งแรงๆ
ราคาแพงๆ พี่บ่าวไม่มี
มีแต่รถเครื่องร้ายคันเดิมคันนี้
คันที่พี่เขไปเปิดท้าย

ถ้าสมมติว่าเราได้เป็นแฟนกัน
แล้วเธอนั้นซ้อนท้ายอายใครหรือเปล่า
ที่มาควงแขนเป็นแฟนพี่บ่าว
น้องสาว จะรักพี่บ่าวได้หม้าย

ไอ้คนที่มันเซอร์ๆ บ้านๆ
อีกทั้งฐานะทางบ้านไม่มี
อยากมีคนรักกับเขาสักที
ไม่รู้คนดีจะรังเกียจคนอย่างฉันหม้าย

ถ้าเธอมีใจ จะรักหมดใจเลย ฟ้าผ่า

รถกระบะซิ่งแต่งวิ่งแรงๆ
ราคาแพงๆ พี่บ่าวไม่มี
มีแต่รถเครื่องร้ายคันเดิมคันนี้
คันที่พี่เขไปเปิดท้าย

ถ้าสมมติว่าเราได้เป็นแฟนกัน
แล้วเธอนั้นซ้อนท้ายอายใครหรือเปล่า
ที่มาควงแขนเป็นแฟนพี่บ่าว
น้องสาว

รถกระบะซิ่งแต่งวิ่งแรงๆ
ราคาแพงๆ พี่บ่าวไม่มี
มีแต่รถเครื่องร้ายคันเดิมคันนี้
คันที่พี่เขไปเปิดท้าย

ถ้าสมมติว่าเราได้เป็นแฟนกัน
แล้วเธอนั้นซ้อนท้ายอายใครหรือเปล่า
ที่มาควงแขนเป็นแฟนพี่บ่าว
น้องสาว จะรับพี่บ่าวได้หม้าย

แล้วน้องสาว จะรับพี่บ่าวได้หม้าย
เถื่อนโลโซ แต่จริงใจ

มิวสิควิดีโอ เถื่อนโลโซ(จริงใจ) กวาง อิสรภาพ

เพลง เถื่อนโลโซ(จริงใจ)
ศิลปิน : กวาง อิสรภาพ
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่อการแสดง โทร.090-2679294
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend