หน้าแรก » นัทนิน4D » คอร์ดเพลง มโนฮัก – นัทนิน4D

คอร์ดเพลง มโนฮัก – นัทนิน4D

คอร์ดเพลง : มโนฮัก นัทนิน4D

คอร์ดเพลง มโนฮัก - นัทนิน4D

เพลง :

ศิลปิน : นัทนิน4D

เนื้อร้อง/ทำนอง : ดิว พีรพล

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,D,Em,F#m,G


INTRO | G A | F#m Bm |
INTRO | G A | F#m Bm | G A | D |

สุดสิฝัน 
 
เมื่อความ
F#m 
จริงบ่เเม่นที่เฮาต้องการ
 
น้
องกะเเค่ทางผ่าน 
 
ที่อ้
ายเข้ามากะไป
 
จ็บกับความจริงที่อ้ายบอก
 
เเล้วไผสิรับผิด
F#m 
ชอบบาดเเผลในใจ
มาหลอกกัน 
 
วาดหวังให้ฝันไป
 
กะคิดว่าอ้ายสิมีใจ กับน้องค
นนี้

 
ว่าอ้ายนั้นบ่เค
ยฮัก 
 
มาพักเเล้วอ้ายก
Bm 
ะไป
 
ถิ่มน้องให้เสี
Em 
ยใจ 
 
กะย่อนว่าฮักอ้า
ยเเฮง
 
คนที่มันฮัก
F#m 
หลาย กะเจ็บหลาย เจ็
Bm 
บเเฮง
 
ที่ผ่าน
มากะมีเเต่เฮาคิ
ดไป

 
ใจมโนฮ่
างทางหย่างบ่คือเ
ก่า
 
เจ็บปวดละรวด
F#m 
ร้าวมโนว่าเจ้าสิ
Bm 
มีใจ
 
ยอความ
คิดละหลงผิด 
 
ว่าอ้ายสิ
ฮักน้องหลาย
 
บัดใด๋
เเท้กะเกือบตาย 
 
หย่อนอ้
D7 
ายบ่ฮัก

 
กะ
ยังสิฝืนยืนบืน
ใส่
 
ใจน้อ
F#m 
ใจคือเจ็บหลายบั
Bm 
กคัก
 
พอสาให้เซ
Em 
าพัก 
 
จมโนฮักพังเ
พมุ่น

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D | A |

 
ว่าอ้ายนั้นบ่เค
ยฮัก 
 
มาพักเเล้วอ้ายก
Bm 
ะไป
 
ถิ่มน้องให้เสี
Em 
ยใจ 
 
กะย่อนว่าฮักอ้า
ยเเฮง
 
คนที่มันฮัก
F#m 
หลาย กะเจ็บหลาย เจ็
Bm 
บเเฮง
 
ที่ผ่าน
มากะมีเเต่เฮาคิ
ดไป

 
ใจมโนฮ่
างทางหย่างบ่คือเ
ก่า
 
เจ็บปวดละรวด
F#m 
ร้าวมโนว่าเจ้าสิ
Bm 
มีใจ
 
ยอความ
คิดละหลงผิด 
 
ว่าอ้ายสิ
ฮักน้องหลาย
 
บัดใด๋
เเท้กะเกือบตาย 
 
หย่อนอ้
D7 
ายบ่ฮัก

 
กะ
ยังสิฝืนยืนบืน
ใส่
 
ใจน้อ
F#m 
ใจคือเจ็บหลายบั
Bm 
กคัก
 
พอสาให้เซ
Em 
าพัก 
 
จมโนฮักพังเ
พมุ่น
 
กะ
ยังสิฝืนยืนบื
นใส่
 
ใจน้
F#m 
อใจคือเจ็บหลา
Bm 
ย 
 
 
บัก
คัก
 
พอสาให้เซ
Em 
าพัก 
 
จมโนฮัก.. 
 
พังเพ
มุ่น

OUTRO | G A | F#m Bm | G A | D | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มโนฮัก


สุดสิฝัน เมื่อความจริงบ่เเม่นที่เฮาต้องการ
น้องกะเเค่ทางผ่าน ที่อ้ายเข้ามากะไป
เจ็บกับความจริงที่อ้ายบอก
เเล้วไผสิรับผิดชอบบาดเเผลในใจ
มาหลอกกัน วาดหวังให้ฝันไป
กะคิดว่าอ้ายสิมีใจ กับน้องคนนี้

ว่าอ้ายนั้นบ่เคยฮัก มาพักเเล้วอ้ายกะไป
ถิ่มน้องให้เสียใจ กะย่อนว่าฮักอ้ายเเฮง
คนที่มันฮักหลาย กะเจ็บหลาย เจ็บเเฮง
ที่ผ่านมากะมีเเต่เฮาคิดไป

ใจมโนฮ่างทางหย่างบ่คือเก่า
เจ็บปวดละรวดร้าวมโนว่าเจ้าสิมีใจ
ยอความคิดละหลงผิด ว่าอ้ายสิฮักน้องหลาย
บัดใด๋เเท้กะเกือบตาย หย่อนอ้[7]ายบ่ฮัก

กะยังสิฝืนยืนบืนใส่
ใจน้อใจคือเจ็บหลายบักคัก
พอสาให้เซาพัก ใจมโนฮักพังเพมุ่น

( ดนตรี )

ว่าอ้ายนั้นบ่เคยฮัก มาพักเเล้วอ้ายกะไป
ถิ่มน้องให้เสียใจ กะย่อนว่าฮักอ้ายเเฮง
คนที่มันฮักหลาย กะเจ็บหลาย เจ็บเเฮง
ที่ผ่านมากะมีเเต่เฮาคิดไป

ใจมโนฮ่างทางหย่างบ่คือเก่า
เจ็บปวดละรวดร้าวมโนว่าเจ้าสิมีใจ
ยอความคิดละหลงผิด ว่าอ้ายสิฮักน้องหลาย
บัดใด๋เเท้กะเกือบตาย หย่อนอ้[7]ายบ่ฮัก

กะยังสิฝืนยืนบืนใส่
ใจน้อใจคือเจ็บหลายบักคัก
พอสาให้เซาพัก ใจมโนฮักพังเพมุ่น

กะยังสิฝืนยืนบืนใส่
ใจน้อใจคือเจ็บหลาย บักคัก
พอสาให้เซาพัก ใจมโนฮัก.. พังเพมุ่น

มิวสิควิดีโอ มโนฮัก นัทนิน4D

เพลง มโนฮัก
ศิลปิน : นัทนิน4D
เรียบเรียง : เหน่ง ธนาเทพ
ติดต่องานแสดง : 064-995-4644
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :