คอร์ดเพลง บ่ว่างตอบแชท – ออย ธนวรรณ

  
Text   

คอร์ดเพลง : บ่ว่างตอบแชท ออย ธนวรรณ

คอร์ดเพลง บ่ว่างตอบแชท - ออย ธนวรรณ

เพลง :

ศิลปิน : ออย ธนวรรณ

เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน

คอร์ดทั้งหมด : Ab,Bb,Cm,Eb,Fm,Gm


INTRO | Cm | Gm | Cm | Gm |
INTRO | Cm | Gm | Fm | Bb |

 
แต่ก่อนบ่
Cm 
เคยสนใจ 
 
ตอน
Gm 
นี้มาใส่ใจ
 
ทักทั้ง
Fm 
แชททั้งไลน์ 
 
อ้ายกิ
Bb 
นยาผิดไป
 
ก่อนบ่
Cm 
เคยมีค่า 
 
บ่เคย
Gm 
อยู่ในสายตา
 
หื้ม..
Fm 
อิหยังวะ 
 
ยั
Bb 
งบ่เข้าใจ

 
มาบอกว่า  
Cm 
ฮัก ฮัก ฮัก เอา
Gm 
ตอนที่เฮาเชามัก
 
แต่ก่อนนี่
Fm 
เฮาเคยทัก 
 
บ่สน
Bb 
ใจ
 
ทำเป็นอยา
Cm 
กเรียกที่รัก 
 
แต่ก่อนคือ
Gm 
จังบ่ฮู้จัก
 
ตอน
Fm 
นี้อาการหนัก 
 
อยา
Bb 
กทักทาย

 
น้องยังบ่
Cm 
ว่าง น้องยังบ่ว่าง ตอบแ
Bb 
ชทเด้อ
 
อยากฮู้อิ
Ab 
หยัง กะจอบไปส่อง หน้าเ
Bb 
ฟซเอา
 
น้องยั
Cm 
งบ่ว่าง น้องยังบ่ว่าง แบ
Bb 
บแต่เก่า
 
มาบอกว่าเห
Ab 
งาอิหยัง 
 
ตอ
Bb 
นนี้
 
มันเป็นจั๋
Cm 
งได๋ หึ บอกอาการมา เบิ่
Bb 
งดู
 
คือจั๋งมา
Ab 
ฮู้โตตอนที่เสี
Bb 
ยไป
 
ตอนสิเปิ
Ab 
ดโตกับผู้ใหม่ 
 
ทักมาเฮ็
Bb 
ดหยัง

INSTRU | Cm | Gm | Fm | Bb |
INSTRU | Cm | Gm | Fm Bb | Eb |

 
มาบอกว่า  
Cm 
ฮัก ฮัก ฮัก เอา
Gm 
ตอนที่เฮาเชามัก
 
แต่ก่อนนี่
Fm 
เฮาเคยทัก 
 
บ่สน
Bb 
ใจ
 
ทำเป็นอยา
Cm 
กเรียกที่รัก 
 
แต่ก่อนคือ
Gm 
จังบ่ฮู้จัก
 
ตอน
Fm 
นี้อาการหนัก 
 
อยา
Bb 
กทักทาย

 
น้องยังบ่
Cm 
ว่าง น้องยังบ่ว่าง ตอบแ
Bb 
ชทเด้อ
 
อยากฮู้อิ
Ab 
หยัง กะจอบไปส่อง หน้าเ
Bb 
ฟซเอา
 
น้องยั
Cm 
งบ่ว่าง น้องยังบ่ว่าง แบ
Bb 
บแต่เก่า
 
มาบอกว่าเห
Ab 
งาอิหยัง 
 
ตอ
Bb 
นนี้
 
มันเป็นจั๋
Cm 
งได๋ หึ บอกอาการมา เบิ่
Bb 
งดู
 
คือจั๋งมา
Ab 
ฮู้โตตอนที่เสี
Bb 
ยไป
 
ตอนสิเปิ
Ab 
ดโตกับผู้ใหม่ 
 
ทักมาเฮ็
Bb 
ดหยัง

 
น้องยังบ่
Cm 
ว่าง น้องยังบ่ว่าง ตอบแ
Bb 
ชทเด้อ
 
อยากฮู้อิ
Ab 
หยัง กะจอบไปส่อง หน้าเ
Bb 
ฟซเอา
 
น้องยั
Cm 
งบ่ว่าง น้องยังบ่ว่าง แบ
Bb 
บแต่เก่า
 
มาบอกว่าเห
Ab 
งาอิหยัง 
 
ตอ
Bb 
นนี้
 
มันเป็นจั๋
Cm 
งได๋ หึ บอกอาการมา เบิ่
Bb 
งดู
 
คือจั๋งมา
Ab 
ฮู้โตตอนที่เสี
Bb 
ยไป
 
ตอนสิเปิ
Ab 
ดโตกับผู้ใหม่ 
 
ทักมาเฮ็
Bb 
ดหยัง

 
บ่ต้องทักจ้า มาหาเลย..
 

OUTRO | Cm | Gm | Fm | Bb |
OUTRO | Cm | Gm | Fm Bb | Eb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่ว่างตอบแชท


แต่ก่อนบ่เคยสนใจ ตอนนี้มาใส่ใจ
ทักทั้งแชททั้งไลน์ อ้ายกินยาผิดไป
ก่อนบ่เคยมีค่า บ่เคยอยู่ในสายตา
หื้ม..อิหยังวะ ยังบ่เข้าใจ

มาบอกว่า ฮัก ฮัก ฮัก เอาตอนที่เฮาเชามัก
แต่ก่อนนี่เฮาเคยทัก บ่สนใจ
ทำเป็นอยากเรียกที่รัก แต่ก่อนคือบ่ฮู้จัก
ตอนนี้อาการหนัก อยากทักทาย

น้องยังบ่ว่าง น้องยังบ่ว่าง ตอบแชทเด้อ
อยากฮู้อิหยัง กะจอบไปส่อง หน้าเฟซเอา
น้องยังบ่ว่าง น้องยังบ่ว่าง แบบแต่เก่า
มาบอกว่าเหงาอิหยัง ตอนนี้
มันเป็นจั๋งได๋ หึ บอกอาการมา เบิ่งดู
คือจั๋งมาฮู้โตตอนที่เสียไป
ตอนสิเปิดโตกับผู้ใหม่ ทักมาเฮ็ดหยัง

มาบอกว่า ฮัก ฮัก ฮัก เอาตอนที่เฮาเชามัก
แต่ก่อนนี่เฮาเคยทัก บ่สนใจ
ทำเป็นอยากเรียกที่รัก แต่ก่อนคือบ่ฮู้จัก
ตอนนี้อาการหนัก อยากทักทาย

น้องยังบ่ว่าง น้องยังบ่ว่าง ตอบแชทเด้อ
อยากฮู้อิหยัง กะจอบไปส่อง หน้าเฟซเอา
น้องยังบ่ว่าง น้องยังบ่ว่าง แบบแต่เก่า
มาบอกว่าเหงาอิหยัง ตอนนี้
มันเป็นจั๋งได๋ หึ บอกอาการมา เบิ่งดู
คือจั๋งมาฮู้โตตอนที่เสียไป
ตอนสิเปิดโตกับผู้ใหม่ ทักมาเฮ็ดหยัง

น้องยังบ่ว่าง น้องยังบ่ว่าง ตอบแชทเด้อ
อยากฮู้อิหยัง กะจอบไปส่อง หน้าเฟซเอา
น้องยังบ่ว่าง น้องยังบ่ว่าง แบบแต่เก่า
มาบอกว่าเหงาอิหยัง ตอนนี้
มันเป็นจั๋งได๋ หึ บอกอาการมา เบิ่งดู
คือจั๋งมาฮู้โตตอนที่เสียไป
ตอนสิเปิดโตกับผู้ใหม่ ทักมาเฮ็ดหยัง

บ่ต้องทักจ้า มาหาเลย

มิวสิควิดีโอ บ่ว่างตอบแชท ออย ธนวรรณ

เพลง บ่ว่างตอบแชท
ศิลปิน : ออย ธนวรรณ
เรียบเรียง : ป๊อป นพรัตน์,จ่ารัก ซุ้มมหาโจร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend