คอร์ดเพลง กรรมฮัก (ກຳຮັກ) – โอ๊ต จิรวัฒน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : กรรมฮัก ກຳຮັກ โอ๊ต จิรวัฒน์

คอร์ดเพลง กรรมฮัก ກຳຮັກ - โอ๊ต จิรวัฒน์

ศิลปิน : โอ๊ต จิรวัฒน์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,D,Em,F#m,G


Tune to Eb
INTRO | D A/C# | Bm | Em | A |

 
วาส
D 
นาหมาลิ้นบ่ก่
A/C# 
านคือจั
Bm 
งอ้าย
 
ฮักนาง
D 
ฟ้าแป๋ล้มแป๋ต
A/C# 
ายสุดท้ายก
Bm 
ะเจ็บ
 
สิเ
G 
ย็บจังใด๋ท่อ
A 
น้ำตา 
 
ที่มัน
F#m 
ฮัวออกมา
Bm 
บ่เซา
 
ย้อนมัน
Em 
ฮักเจ้าหลาย 
 
ตายก
A 
ะซาง

 
แนมหาห
D 
ม่องบ่อนสิส
A/C# 
มหวัง 
 
บ่เห็นจั
Bm 
กป่อง
 
ฮุ้แก่
D 
ใจว่าอ้ายกับ
A/C# 
น้องต่างกันโพ
Bm 
ดเหลือ
 
กะย้อนเ
G 
ชื่อว่าฮักแท้มัน
A 
มีจริง
 
ทุ่มเท
F#m 
ไปทุกสิ่งมันกะ
Bm 
ยังว่างเปล่า
 
แต่เป็น
Em 
หยังมันยังฮักเ
A 
จ้า โอ้ย..  
D 
บ่เข้าใจ

 
หรือย้อนกรรม
G 
ฮักนำจ่องใจจำ
 
เจ็บ
F#m 
หน่ำๆ 
 
กะยังบ่เค
Bm 
ยจื่อ
 
หัวใจ
Em 
เอ้ย 
 
เป็นห
A 
ยังบ่จื่อบ่อฮั
D 
กเจ้าของ
 
มาเสียน้ำ
G 
ตายามเขาบ่ใส่
A 
ใจ
 
สิเศร้าเสี
F#m 
ยใจจนได้โล่
Bm 
ซั่นบ่
 
ถอนหาย
Em 
ใจบอกเจ้าของว่า
A 
ท้อ
 
แต่กะบ่เซ
D 
าฮัก ( ฮื้อ… )

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em A | D A |

 
แนมหาห
D 
ม่องบ่อนสิส
A/C# 
มหวัง 
 
บ่เห็นจั
Bm 
กป่อง
 
ฮุ้แก่
D 
ใจว่าอ้ายกับ
A/C# 
น้องต่างกันโพ
Bm 
ดเหลือ
 
กะย้อนเ
G 
ชื่อว่าฮักแท้มัน
A 
มีจริง
 
ทุ่มเท
F#m 
ไปทุกสิ่งมันกะ
Bm 
ยังว่างเปล่า
 
แต่เป็น
Em 
หยังมันยังฮักเ
A 
จ้า โอ้ย..  
D 
บ่เข้าใจ

 
หรือย้อนกรรม
G 
ฮักนำจ่องใจจำ
 
เจ็บ
F#m 
หน่ำๆ 
 
กะยังบ่เค
Bm 
ยจื่อ
 
หัวใจ
Em 
เอ้ย 
 
เป็นห
A 
ยังบ่จื่อบ่อฮั
D 
กเจ้าของ
 
มาเสียน้ำ
G 
ตายามเขาบ่ใส่
A 
ใจ
 
สิเศร้าเสี
F#m 
ยใจจนได้โล่
Bm 
ซั่นบ่
 
ถอนหาย
Em 
ใจบอกเจ้าของว่า
A 
ท้อ
 
แต่กะบ่เซ
D 
าฮัก

 
หรือย้อนกรรม
G 
ฮักนำจ่องใจจำ
 
เจ็บ
F#m 
หน่ำๆ 
 
กะยังบ่เค
Bm 
ยจื่อ
 
หัวใจ
Em 
เอ้ย 
 
เป็นห
A 
ยังบ่จื่อบ่อฮั
D 
กเจ้าของ
 
มาเสียน้ำ
G 
ตายามเขาบ่ใส่
A 
ใจ
 
สิเศร้าเสี
F#m 
ยใจจนได้โล่
Bm 
ซั่นบ่
 
ถอนหาย
Em 
ใจบอกเจ้าของว่า
A 
ท้อ
 
แต่กะบ่เซ
D 
าฮัก

 
ถอนหาย
Em 
ใจบอกเจ้าของว่า
A 
ท้อ
 
แต่บ่เคย.. เซาฮักได้จักเทือ..
 

OUTRO | D A/C# | Bm A | G | A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กรรมฮัก ກຳຮັກ


วาสนาหมาลิ้นบ่ก่านคือจังอ้าย
ฮักนางฟ้าแป๋ล้มแป๋ตายสุดท้ายกะเจ็บ
สิเย็บจังใด๋ท่อน้ำตา ที่มันฮัวออกมาบ่เซา
ย้อนมันฮักเจ้าหลาย ตายกะซาง

* แนมหาหม่องบ่อนสิสมหวัง บ่เห็นจักป่อง
ฮุ้แก่ใจว่าอ้ายกับน้องต่างกันโพดเหลือ
กะย้อนเชื่อว่าฮักแท้มันมีจริง
ทุ่มเทไป( ทุ่มลงไป )ทุกสิ่งมันกะยังว่างเปล่า
แต่เป็นหยังมันยังฮักเจ้า โอ้ย.. บ่เข้าใจ

** หรือย้อนกรรมฮักนำจ่องใจจำ
เจ็บหน่ำๆ กะยังบ่เคยจื่อ
หัวใจเอ้ย เป็นหยังบ่จื่อบ่อฮักเจ้าของ
มาเสียน้ำตายามเขาบ่ใส่ใจ
สิเศร้าเสียใจจนได้โล่ซั่นบ่
ถอนหายใจบอกเจ้าของว่าท้อ
แต่กะบ่เซาฮัก
( ฮื้อ… )

ดนตรี

* แนมหาหม่องบ่อนสิสมหวัง บ่เห็นจักป่อง
ฮุ้แก่ใจว่าอ้ายกับน้องต่างกันโพดเหลือ
กะย้อนเชื่อว่าฮักแท้มันมีจริง
ทุ่มลงไปทุกสิ่งมันกะยังว่างเปล่า
แต่เป็นหยังมันยังฮักเจ้า โอ้ย.. บ่เข้าใจ

หรือย้อนกรรมฮักนำจ่องใจจำ
เจ็บหน่ำๆ กะยังบ่เคยจื่อ
หัวใจเอ้ย เป็นหยังบ่จื่อบ่อฮักเจ้าของ
มาเสียน้ำตายามเขาบ่ใส่ใจ
สิเศร้าเสียใจจนได้โล่ซั่นบ่
ถอนหายใจบอกเจ้าของว่าท้อ
แต่กะบ่เซาฮัก

หรือย้อนกรรมฮักนำจ่องใจจำ
เจ็บหน่ำๆ กะยังบ่เคยจื่อ
หัวใจเอ้ย เป็นหยังบ่จื่อบ่อฮักเจ้าของ
มาเสียน้ำตายามเขาบ่ใส่ใจ
สิเศร้าเสียใจจนได้โล่ซั่นบ่
ถอนหายใจบอกเจ้าของว่าท้อ
แต่กะบ่เซาฮัก

ถอนหายใจบอกเจ้าของว่าท้อ
แต่บ่เคย.. เซาฮักได้จักเทือ

มิวสิควิดีโอเพลง กรรมฮัก ກຳຮັກ โอ๊ต จิรวัฒน์

เพลง กรรมฮัก ກຳຮັກ
ศิลปิน โอ๊ต จิรวัฒน์
เรียบเรียง : อ.วิทย์ ( เด็กบ้านนอกอัดเสียง )
ติดต่องาน : 062-9193919
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend