คอร์ดเพลง จะกลับมาทำไม – โจ้ ขวางหวัน

  
Text   

คอร์ดเพลง : จะกลับมาทำไม โจ้ ขวางหวัน

คอร์ดเพลง จะกลับมาทำไม - โจ้ ขวางหวัน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single โจ้ ขวางหวัน : จะกลับมาทำไม


INTRO | Em D | C | ( 2 Times )

Em 
  ก็จบไปนานแล้ว 
 
C 
รื่องเธอกับฉัน
Em 
  ก็จบไปนานแล้ว 
 
ไม่ต้
C 
องรื้อความหลัง
Em 
  ก็จบไปแล้ว 
 
ก็ใ
C 
ห้มันจบ จบ จบๆ  
Em 
ไป

Em 
  จะไปรื้อฟื้นความหลัง
 
  ให้
C 
มันได้อะไร 
 
ขึ้
Em 
นมา
Em 
  ในเมื่อไม่รักแล้ว 
 
ก็
C 
ทิ้งโอเคจบลา
 
  แต่ทำ
G 
ไมยังจะมาตอแย 
 
ยังจะมาข
D 
อดี

 
เธอเห็นฉัน
Em 
เป็นตัวอะไร
 
นึกจะ
C 
มาเธอก็มา
 
พอถึงเว
G 
ลา 
 
นึกจะ
D 
ไปเธอก็ไป
 
เธอเห็นฉัน
Em 
เป็นตัวอะไร
 
ทำไมถึง
C 
ทำฉันแบบนี้ 
 
หรือว่าฉันไ
G 
ม่มี
 
หัว
D 
ใจ 
 
หรือยัง
Em 
ไง

INSTRU | C D | Em |
INSTRU | C D | G D/F# Em | C D |

Em 
  ก็บอกย้ำเลยนะ 
 
ว่า
C 
จบแล้วก็จบกัน
Em 
  บอกย้ำเลยนะ 
 
ว่า
C 
จบแล้วก็จบไป
Em 
  ไม่ใช่ข้อสอบ 
 
สอบ
C 
ตกจะมาแก้ใหม่
 
  นี่มันเกมส์ชี
G 
วิต 
 
มันไม่ใ
D 
ช่โรงเรียน

 
ที่เธอ
Em 
ทำ 
 
มันทำให้ฉัน
 
มันเจ็บมัน
C 
จำมันทำให้ปวดร้าว
 
ทั้
G 
งๆ 
 
ที่ฉันนั้นดีกับเธอแท
D 
บตาย
 
แต่เธอยั
Em 
งทำ 
 
ทำกับฉัน
 
ทำฉันเหมือน
C 
ฉันไม่ใช่คน
 
ทำฉันเหมือนค
G 
วาย 
 
ทำฉันเหมือนค
D 
วาย
 
แล้วจะมาทำไ
Em 
มอีก

 
จะก
C 
ลับมาทำไม 
 
จะ
Em 
กลับมาทำไม
 
จะก
C 
ลับมาทำไม 
 
จะ
Em 
กลับมาทำไม
 
จะก
C 
ลับมาทำไม 
 
แต่จะก
G 
ลับมาทำไม
 
เธอกลับ
D 
มา 
 
ทำไม

 
เธอกลั
Em 
บมาทำให้ฉัน
 
เหมือนจะเ
C 
ป็นคนบ้าอีกครั้ง
 
ก็เหมือนดังที่ต
G 
อนเธอทำให้ฉันเป็น
 
คน
D 
บ้าโดยลำพัง

 
ในตอ
Em 
นนี้ฉันรู้สึกเหมือน
 
อาการ
C 
นั้นกำลังจะกลับมา
 
ได้โป
G 
รดเถอะหนา
 
อย่ามาให้ฉันได้เ
D 
ห็นหน้าเธออีกเลย
 
คนใจ
Em 
ร้าย คนใจร้
C 
าย
 
อย่ากลับ
D 
มา.. 
 
หากันอีก
Em 
เลย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จะกลับมาทำไม


ก็จบไปนานแล้ว เรื่องเธอกับฉัน
ก็จบไปนานแล้ว ไม่ต้องรื้อความหลัง
ก็จบไปแล้ว ก็ให้มันจบ จบ จบๆ ไป

จะไปรื้อฟื้นความหลัง
ให้มันได้อะไร ขึ้นมา
ในเมื่อไม่รักแล้ว ก็ทิ้งโอเคจบลา
แต่ทำไมยังจะมาตอแย ยังจะมาขอดี

เธอเห็นฉันเป็นตัวอะไร
นึกจะมาเธอก็มา
พอถึงเวลา นึกจะไปเธอก็ไป
เธอเห็นฉันเป็นตัวอะไร
ทำไมถึงทำฉันแบบนี้ หรือว่าฉันไม่มี
หัวใจ หรือยังไง

( ดนตรี )

ก็บอกย้ำเลยนะ ว่าจบแล้วก็จบกัน
บอกย้ำเลยนะ ว่าจบแล้วก็จบไป
ไม่ใช่ข้อสอบ สอบตกจะมาแก้ใหม่
นี่มันเกมส์ชีวิต มันไม่ใช่โรงเรียน

ที่เธอทำ มันทำให้ฉัน
มันเจ็บมันจำมันทำให้ปวดร้าว
ทั้งๆ ที่ฉันนั้นดีกับเธอแทบตาย
แต่เธอยังทำ ทำกับฉัน
ทำฉันเหมือนฉันไม่ใช่คน
ทำฉันเหมือนควาย ทำฉันเหมือนควาย
แล้วจะมาทำไมอีก

จะกลับมาทำไม จะกลับมาทำไม
จะกลับมาทำไม จะกลับมาทำไม
จะกลับมาทำไม แต่จะกลับมาทำไม
เธอกลับมา ทำไม

เธอกลับมาทำให้ฉัน
เหมือนจะเป็นคนบ้าอีกครั้ง
ก็เหมือนดังที่ตอนเธอทำให้ฉันเป็น
คนบ้าโดยลำพัง

ในตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือน
อาการนั้นกำลังจะกลับมา
ได้โปรดเถอะหนา
อย่ามาให้ฉันได้เห็นหน้าเธออีกเลย
คนใจร้ายคนใจร้าย
อย่ากลับมา.. หากันอีกเลย..

มิวสิควิดีโอ จะกลับมาทำไม โจ้ ขวางหวัน

เพลง จะกลับมาทำไม (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง โจ้ ขวางหวัน
เรียบเรียง สุวัตร วงศ์นคร

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend