หน้าแรก » Jesse Mek » คอร์ดเพลง หนีกรุง – Jesse Mek

คอร์ดเพลง หนีกรุง – Jesse Mek

คอร์ดเพลง : หนีกรุง Jesse Mek

คอร์ดเพลง หนีกรุง - Jesse Mek

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Jesse Mek : หนีกรุง


INTRO | D | D | D | D |
INTRO | A | A | A | A |
INTRO | D | D | D | D |

 
สียงรถไฟชะลอเข้าเทียบชานชา
ลา
 
มันเ
ป็นสัญญาณว่าถึงเวลาต้อง
ไป
 
ดินทางไกลออกมา 
 
จากความศิวิไ
ลซ์
 
สาย
ลมพัดพาใจฉัน 
 
ออกมาจากเมืองใ
หญ่

ลา ลา ลาเเล้วความวุ่นว
าย
ลา ลา ลาเเล้วการเเข่ง
ขัน
พอกันทีกับชีวิตเเบบ
นั้น
Em 
ถึงเวลาเเบ่
Gm 
งปัน 
 
 

INSTRU | D | D | D | D |
INSTRU | A | A | A | A |
INSTRU | D | D | D | D |

 
องกองไฟกองนั้น 
 
ที่เราช่วยกัน
ก่อ
 
ฉันไ
ปหาฟืนส่วนเธอนั่งรอ 
 
ตระเต
รียมข้าวปลา
 
พื้นห
ญ้าสีเขียวตรงนี้จะกลายเป็นเ
ตียง
 
มี
ฉันนอนข้างเคียงเป็นเพื่อนฟังเสียงจิ้งหรีดร้อ
งเพลง

ลา ลา ลาเเล้วความวุ่นว
าย
ลา ลา ลาเเล้วการเเข่ง
ขัน
พอกันทีกับชีวิตเเบบ
นั้น
Em 
ถึงเวลา 
 
เเบ่
Gm 
งปัน 
 
 

INSTRU | D | D |

มีเรื่องเล่ามากมายที่รอบกอง
ไฟ
 
รอย
ยิ้มเเละน้ำตาเเบ่งปัน 
 
เรื่องรักที่ผ่า
นมา
 
ดวงด
าวบนฟ้าส่องเเสงชวนใจให้
ฝัน
 
เรา
จับมือกันเต้นรำภายใต้เเสง
จันทร์

ลา ลา ลาเเล้วความวุ่นว
าย
ลา ลา ลาเเล้วการเเข่ง
ขัน
พอกันทีกับชีวิตเเบบ
นั้น
Em 
ถึงเวลา 
 
เเบ่
Gm 
งปัน 
 
 

ลา ลา ลา ลา  
ลา
ลา ลา ลา ลา  
ลา
ลา ลา ลา ลา ลา ลา  
ลา
Em 
ลา ลา ลา ลา ลา  
Gm 
ลา 
 
ลา
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หนีกรุง


เสียงรถไฟชะลอเข้าเทียบชานชาลา
มันเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาต้องไป
เดินทางไกลออกมา จากความศิวิไลซ์
สายลมพัดพาใจฉัน ออกมาจากเมืองใหญ่

ลา ลา ลาเเล้วความวุ่นวาย
ลา ลา ลาเเล้วการเเข่งขัน
พอกันทีกับชีวิตเเบบนั้น
ถึงเวลาเเบ่งปัน

( ดนตรี )

มองกองไฟกองนั้นที่เราช่วยกันก่อ
ฉันไปหาฟืนส่วนเธอนั่งรอ ตระเตรียมข้าวปลา
พื้นหญ้าสีเขียวตรงนี้จะกลายเป็นเตียง
มีฉันนอนข้างเคียงเป็นเพื่อนฟังเสียงจิ้งหรีดร้องเพลง

ลา ลา ลาเเล้วความวุ่นวาย
ลา ลา ลาเเล้วการเเข่งขัน
พอกันทีกับชีวิตเเบบนั้น
ถึงเวลาเเบ่งปัน

( ดนตรี )

มีเรื่องเล่ามากมายที่รอบกองไฟ
รอยยิ้มเเละน้ำตาเเบ่งปัน เรื่องรักที่ผ่านมา
ดวงดาวบนฟ้าส่องเเสงชวนใจให้ฝัน
เราจับมือกันเต้นรำภายใต้เเสงจันทร์

ลา ลา ลาเเล้วความวุ่นวาย
ลา ลา ลาเเล้วการเเข่งขัน
พอกันทีกับชีวิตเเบบนั้น
ถึงเวลาเเบ่งปัน

ลา ลา ลา ลา ลา
ลา ลา ลา ลา ลา
ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา
ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา

มิวสิควิดีโอ หนีกรุง Jesse Mek

เพลง หนีกรุง (คอร์ด)

เนื้อร้อง / ทำนอง : เมฆ เมฆวัฒนา
เรียบเรียง : เมฆ เมฆวัฒนา

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา