คอร์ดเพลง สักกี่วันฉันก็รอ – กรีน พรรนิดา

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
สักกี่วันฉันก็รอ – กรีน พรรนิดา

INTRO | Eb | F | Dm | Gm | Eb | F | Gm |

Gm 
…จะอยู่ได้นานสักแ
Eb 
ค่ไหน 
 
หน
F 
อเธอ
 
รักที่เธอหล
Dm 
บมา 
 
Gm 
ากัน
 
รักที่ดีกว่
Eb 
าฝัน 
 
แค่นิดเดีย
F 
 
ที่ใ
Dm 
ห้ใจเปลี่ยวๆ 
 
ดวงนี้ได้อุ่
Gm 
นไอ
 
เพราะมันมีควา
Eb 
มหมาย 
 
จึงเสียดา
F 
 
เมื่อเ
Dm 
วลาที่เธอจะเดินไปจากฉั
Gm 
 
ค่าเศษคืนแล
Eb 
ะวัน 
 
ที่เฝ้าร
F 
 
พอให้ได้ชื่
Gm 
นใจ

 
จะกลับมาอยู่ตร
Eb 
งนี้ 
 
ที่
F 
..เดิม
 
ที่มีความเหง
Dm 
าเหงา 
 
หวั่นไห
Gm 
 
ถามสักคำไ
Eb 
ด้ไหม 
 
ว่าเมื่อไหร่
F 
 
ช่วยบอ
Dm 
กใจก่อนไปได้ไหมให้มีหวัง
Gm 
 
เผื่อใยรักบาง
Eb 
ๆ 
 
ไม่เดีย
F 
วดายอย่างคนอื่
Gm 
นเขา

 
* เหมือนมือเ
Eb 
ปล่าที่คว้
F 
าลมไม่ได้สั
Dm 
กที
 
เหมือนใ
Eb 
จนี้ 
 
ที่รั้
F 
งเธอไม่ได้ถ
Dm 
าวร
 
ดั่งเม
Eb 
ฆขาวถูกพัดให้ล่อ
F 
งลอย
 
Dm 
ป็นแค่ตัวล
Gm 
ะคร 
 
อยู่บ
Eb 
นฟ้า
 
ที่เคว้
F 
งคว้างไม่ต่า
Gm 
งกัน

 
** แค่คนพิเศษชั่
Eb 
วคราว 
 
ขอ
F 
งเธอ
 
รู้ตัวดีเ
Dm 
สมอ 
 
เชื่
Gm 
อใจ
 
จะไม่ไปวุ่
Eb 
นวาย 
 
ให้เธอเ
F 
คือง
 
ไม่ต้องเ
Dm 
ปลืองสมองส่วนไหนให้กั
Gm 
บฉัน
 
ถึงอีกกี่ร้อ
Eb 
ยวัน 
 
ใจขอ
F 
งฉันก็ยังคงเฝ้
Gm 
ารอ

INSTRU | Eb F | Dm | Eb F | Dm |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Gm |

( *, ** )

 
ถึงอีกกี่ร้อ
Eb 
ยวัน 
 
ใจของฉัน
F 
… 
 
ก็ยังจะร
Gm 
อเธอ

OUTRO | Gm |

เนื้อเพลง
จะอยู่ได้นานสักแค่ไหนหนอเธอ
รักที่เธอหลบมาหากัน
รักที่ดีกว่าฝัน แค่นิดเดียว
ที่ให้ใจเปลี่ยวดวงนี้ได้อุ่นไอ
เพราะมันมีความหมาย จึงเสียดาย
เมื่อเวลาที่เธอจะเดินไปจากฉัน
ค่าเศษคืนและวัน ที่เฝ้ารอ
พอให้ได้ชื่นใจ

จะกลับมาอยู่ตรงนี้ ที่เดิม
ที่มีความเหงาเหงา หวั่นไหว
ถามสักคำได้ไหม ว่าเมื่อไหร่
ช่วยบอกใจก่อนไปได้ไหมให้มีหวัง
เผื่อรักบางๆไม่เดียวดายอย่างคนอื่นเขา

* เหมือนมือเปล่าที่คว้าลมไม่ได้สักที
เหมือนใจนี้ ที่รั้งเธอไม่ได้ถาวร
ดั่งเมฆขาวถูกพัดให้ล่องลอย
เป็นแค่ตัวละคร อยู่บนฟ้า
ที่เคว้งคว้างไม่ต่างกัน

** แค่คนพิเศษชั่วคราวของเธอ
รู้ตัวดีเสมอ เชื่อใจ
จะไม่ไปวุ่นวาย ให้เธอเคือง
ไม่ต้องเปลืองสมองส่วนไหนให้กับฉัน
ถึงอีกกี่ร้อยวัน ใจของฉันก็ยังคงเฝ้ารอ

(ดนตรี)

( *, ** )

ถึงอีกกี่ร้อยวัน ใจของฉัน… ก็ยังจะรอเธอ
เพลง : สักกี่วันฉันก็รอ
ศิลปิน : กรีน พรรนิดา
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง เอก ไวอาร์ก้า
สักกี่วันฉันก็รอ - กรีน พรรนิดา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend