หน้าแรก » ก้อง ห้วยไร่ » คอร์ดเพลง ผูกกรรม (นาคา) – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ผูกกรรม (นาคา) – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง : ผูกกรรม (นาคา) ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ผูกกรรม (นาคา) - ก้อง ห้วยไร่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ก้อง ห้วยไร่ : ผูกกรรม (นาคา)


Tune to Eb
INTRO | G | C | G | C |
INTRO | C Bm | Am D | G |

 
เป็นจั่ง
บุญจั่งกรรมนำแต่ง
 
ให้เป็นคู่
Bm 
แข่งกับวาสนา
แม้แต่หยดน้ำตา 
 
กะ
บ่มีโอกาสเห็น

คำสัญญาให้ไว้
 
คองถ่าดวง
Bm 
ใจด้วยความทุกข์เข็ญ
 
ดวง
จิตที่ไร้คนเห็น
 
อยากพ้อเนื้อเ
ย็นมาหลายแรมปี

Em 
เบิ่งลำโขงไหล 
 
 
Bm 
ใจอ้ายสลาย
 
เฮือกสุดท้
ายอ้ายฮู้โ
ตดี
Em 
ว่าบ่มีทาง 
 
ได้หย่างจูง
Bm 
มือกับคนดี
 
พ้อภ
พนี้ 
 
เฮาสองต่า
งกัน

 
บ่ฮู้ว่าชาติที่แ
ล้ว 
 
ย้อนเหตุผลห
ยัง
 
ความผิดห
วัง 
 
มัน
จั่งเลือกอ้าย
 
เจ็บปว
ดร้าว 
 
ทุกข์ยา
Bm 
กฮ้าย
 
ไห้ให้ต
ายแบบบ่มีเ
จ้า
 
บ่ฮู้ว่าชาติ
นี้อ้ายผิดอิห
ยัง
 
เรื่องราวความห
ลัง 
 
คือเลื
อกทำร้าย
 
หัวใ
จนี้ 
 
อ้ายแพ้พ้
Bm 
าย
 
ต้องเกิดต้องต
ายอีกกี่พั
นปี
 
อ้ายนี้สิส
มหวัง..

INSTRU | G Bm | Em D |
INSTRU | C D | G D | C Bm | C D | G |

Em 
เบิ่งลำโขงไหล 
 
 
Bm 
ใจอ้ายสลาย
 
เฮือกสุดท้
ายอ้ายฮู้โ
ตดี
Em 
ว่าบ่มีทาง 
 
ได้หย่างจูง
Bm 
มือกับคนดี
 
พ้อภ
พนี้ 
 
เฮาสองต่า
งกัน

 
บ่ฮู้ว่าชาติที่แ
ล้ว 
 
ย้อนเหตุผลห
ยัง
 
ความผิดห
วัง 
 
มัน
จั่งเลือกอ้าย
 
เจ็บปว
ดร้าว 
 
ทุกข์ยา
Bm 
กฮ้าย
 
ไห้ให้ต
ายแบบบ่มีเ
จ้า
 
บ่ฮู้ว่าชาติ
นี้อ้ายผิดอิห
ยัง
 
เรื่องราวความห
ลัง 
 
คือเลื
อกทำร้าย
 
หัวใ
จนี้ 
 
อ้ายแพ้พ้
Bm 
าย
 
ต้องเกิดต้องต
ายอีกกี่พั
นปี
 
อ้ายนี้สิส
มหวัง..
 
คั่นย้อนเว
ลาคืนได้อี
หลี.. 
 
อย่าพ้อกันเลย..

OUTRO | G C | Bm Am | D G | G |


เป็นจั่งบุญจั่งกรรมนำแต่ง
ให้เป็นคู่แข่งกับวาสนา
แม้แต่หยดน้ำตา กะบ่มีโอกาสเห็น

คำสัญญาให้ไว้
คองถ่าดวงใจด้วยความทุกข์เข็ญ
ดวงจิตที่ไร้คนเห็น
อยากพ้อเนื้อเย็นมาหลายแรมปี

เบิ่งลำโขงไหล ใจอ้ายสลาย
เฮือกสุดท้ายอ้ายฮู้โตดี
ว่าบ่มีทาง ได้หย่างจูงมือกับคนดี
พ้อภพนี้ เฮาสองต่างกัน

บ่ฮู้ว่าชาติที่แล้ว ย้อนเหตุผลหยัง
ความผิดหวัง มันจั่งเลือกอ้าย
เจ็บปวดร้าว ทุกข์ยากฮ้าย
ไห้ให้ตายแบบบ่มีเจ้า
บ่ฮู้ว่าชาตินี้อ้ายผิดอิหยัง
เรื่องราวความหลัง คือเลือกทำร้าย
หัวใจนี้ อ้ายแพ้พ้าย
ต้องเกิดต้องตายอีกกี่พันปี
อ้ายนี้สิสมหวัง..

( ดนตรี )

เบิ่งลำโขงไหล ใจอ้ายสลาย
เฮือกสุดท้ายอ้ายฮู้โตดี
ว่าบ่มีทาง ได้หย่างจูงมือกับคนดี
พ้อภพนี้ เฮาสองต่างกัน

บ่ฮู้ว่าชาติที่แล้ว ย้อนเหตุผลหยัง
ความผิดหวัง มันจั่งเลือกอ้าย
เจ็บปวดร้าว ทุกข์ยากฮ้าย
ไห้ให้ตายแบบบ่มีเจ้า
บ่ฮู้ว่าชาตินี้อ้ายผิดอิหยัง
เรื่องราวความหลัง คือเลือกทำร้าย
หัวใจนี้ อ้ายแพ้พ้าย
ต้องเกิดต้องตายอีกกี่พันปี
อ้ายนี้สิสมหวัง..
คั่นย้อนเวลาคืนได้อีหลี.. อย่าพ้อกันเลย

มิวสิควิดีโอ ผูกกรรม (นาคา) ก้อง ห้วยไร่
เพลง ผูกกรรม (นาคา) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ก้อง ห้วยไร่
เรียบเรียง นะโม โมรา
ติดต่องานโชว์ 063-368-5666
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา